rosler murr Schunk

Kompresorová technika - úprava stlačeného vzduchu a plynů

Kompresory dodávající stlačený vzduch jsou nedílnou součástí řady průmyslových provozů a zařízení od výrobních závodů po nemocnice a na jejich spolehlivém a bezporuchovém provozu závisí chod mnoha klíčových oblastí.

 

Tato zařízení prošla dlouhým vývojem, který přinesl řadu konstrukčních vylepšení a přivedl je takřka k dokonalosti. Lze na věci tak tradiční a „vypiplané“ vůbec ještě něco vylepšit či vymyslet něco nového?
Principy jsou obecně známé a přes různá invenční vylepšení v zásadě prakticky neměnné - šroubový kompresor využívá stejné fyzikální zákony jako šroubovice, jejíž objev je připisován starořeckému konstruktéru a filozofovi Archimédovi (i když, jak se dnes historikové domnívají, on sám proslulý šroub doopravdy nevynalezl, ale jen vylepšil to, co viděl u Egypťanů při čerpání vody z Nilu).
Neustálý vývoj nových materiálů, jako jsou odolné plasty, slitiny, kompozity či nanotechnologie, dává výrobcům nové možnosti konstrukčních řešení. Uplatnění našly např. v konstrukci bezmazných bezolejových kompresorů určených pro extrémně čistá prostředí. A právě díky tomu je cesta k dalšímu vylepšování stále ještě otevřená.
Nová éra digitalizace výroby prezentovaná jako Průmysl 4.0 se stala dalším faktorem, který přinesl tomuto odvětví nový rozvojový impuls. Zařízení získala díky IoT nové možnosti propojení do komplexnějších celků, v nichž jednotlivé prvky vzájemně spolupracují. Díky funkcím, jako jsou dálkový dohled, monitoring provozu, prediktivní údržba apod. je umožněno výrazně zvýšit výkon a efektivitu kompresorové techniky...  

 
Publikováno: 29. 6. 2018 | Počet zobrazení: 1202 článek mě zaujal 310
Zaujal Vás tento článek?
Ano