rosler murr Schunk

Efektivní programování CNC strojů v PEVEKO, spol. s r.o.

Společnost PEVEKO, spol. s r.o. je renomovaný český výrobce elektromagnetických ventilů, regulační a měřicí techniky, certifikovaný dle světového standardu kvality EN ISO 9001. Na nasazení CAM systému spolupracovala s firmou TD-IS, s.r.o.

 

Společnost působí na trhu už od roku 1991, kdy byla v závodě v Jarošově v Uherském Hradišti zahájena výroba elektromagnetických ventilů. V roce 2002 byl výrobní program firmy rozšířen o výrobu komponentů pro chladicí techniku a rok nato pak následovalo rozšíření společnosti o závod ve Šternberku. V roce 2008 pak následovalo zahájení výroby vysoce přesných komponent pro jaderný průmysl, a v roce 2014 pak následovalo rozšíření portfolia výroby o měděný program.
Výrobky společnosti PEVEKO jsou založeny na vlastním know-how - systémovém řešení finálních produktů a klíčových komponentů, využívání 3D CAD systémů umožňujících rychlé a bezchybné řešení požadavků zákazníka. Při vývoji firma spolupracuje s výzkumnými instituty a vysokými školami a klade důraz na jednoduchost a spolehlivost finálních výrobků.
V oblasti TPV se společnost PEVEKO potýkala s řadou obtíží, které pramenily z využívání tradičních nástrojů. Mezi hlavní výzvy patřilo velké množství velmi podobných obrobků pro hydraulické systémy vyráběné ještě větším množstvím programů a nástrojů. Každý seřizovač měl své programy a styl obrábění. Nástroje měly nepředvídatelnou životnost. Používalo se množství rozdílných nástrojů. Strojní časy se víceméně nedaly plánovat, sledovat, vyhodnocovat… Navíc nebylo možné přesné nacenění složitých obrobků tam, kde už odborný odhad nestačí. A dále pak bylo limitem využívání kapacity strojů, což směřovalo k potřebě rychlého programování složitých dílů mimo stroj při výrobě přípravků a nářadí pro vlastní potřebu.
Proto padlo rozhodnutí o nasazení CAM systému, který umožní efektivně řešit hlavní úkol - programování mimo vlastní NC pracoviště. Při výběru byl kladen důraz na funkčnost, snadnost ovládání, schopnost spolupráce s jinými systémy a v neposlední řadě také na pořizovací a udržovací náklady CAM systému. Nakonec padla volba na CAM systém společnosti Autodesk Inventor HSM, který umožňuje programování technologií 2,5D až 5osého obrábění, soustružení, drátového řezání a další. Vybraný dodavatel, společnost TD-IS, s.r.o., firmu přesvědčil o své schopnosti plně podporovat vybrané řešení.  
Po nasazení CAM systému Autodesk Inventor HSM došlo k řadě zlepšení. Mimo řešení optimálního využití kapacity CNC strojů se technologům díky CAM systému podařilo dosáhnout v řadě případů sjednocení používaných nástrojů a díky tomu  snížit i jejich počet a také zkrátit seřizovací časy. A navíc lze nyní dopředu plánovat spotřeby nástrojů, což má pozitivní efekt na náklady i plynulost výroby.
„Při implementaci jsme ocenili podporu ze strany dodavatele systému, společnosti TD-IS. Nejenže zajistila instalaci systému a vyškolila programátory, ale také průběžně poskytuje technickou podporu tam, kde je toho třeba. Výrazně pomohla např. při odladění postprocesorů, které nyní fungují tzv. na první dobrou. Celkově hodnotíme spolupráci se společností TD-IS jako rychlou a bezproblémovou."
Do budoucna plánujeme další rozvoj systémové podpory v oblasti CAM a celkové zefektivnění v oblasti TPV. I na těchto plánech spolupracujeme s dodavatelem – společností TD-IS.

Michal Vlachynský, Vedoucí technického úseku, PEVEKO, spol. s r. o.

 
Publikováno: 29. 6. 2018 | Počet zobrazení: 1295 článek mě zaujal 288
Zaujal Vás tento článek?
Ano