rosler murr Schunk

Integrace SW aplikací a využití digitálních dat ve výrobním podniku

Neustále přibývá firem, které hledají skrytý potenciál ve výrobě. Hledají se nejen ekonomické, ale i kapacitní rezervy jednotlivých strojů a celé výroby. V dnešní době, kdy je propagována strategie Průmyslu 4.0, získává stále více na váze důkladná on-line analýza výrobních dat neboli SFDC, a to i v přímé vazbě na jednotlivé výrobní zakázky / typy výrobků generované z ERP systémů.

 

Firmy nezajímají jen denní reporty, ale i nevýrobní management chce vědět, co se mu děje ve výrobě, byť jen ve zkrácené podobě (OEE, nákup, zmetkovitost, vazba na logistiku, časy dokončení, životní cykly nástrojů, plán údržby / odstávek aj.).
Díky dostupnosti Ethernet komunikace a technologiím internetu věcí je dnes poměrně jednoduché adekvátní data zajistit, a to jak lokálním serverovým řešením nebo cloudovým úložištěm. Ve výrobě pak jako primární zdroje pro analýzu těchto dat obvykle fungují:

- vyčítání a historizace dat z PLC řízení (stabilita procesu, SPC apod.),
- systémy zaručující dokladování výroby a výrobní rodokmen výrobku (MES systém),
- systémy pro identifikaci neshod ve výrobě,
- systémy pro sledování efektivity výrobních zařízení (KPI, OEE, prostoje, údržba),
- systémy pro WMS a logistiku,
- BIG DATA systémy.

Takto koncipovaná řešení pak zajistí informace typu: proč stroj nevyrábí, nebo kolik vyrábí, jaký je k tomu důvod nebo co je to za stroj apod. Podle výstupů se pak vyhodnocuje, zda je vše v pořádku, případně, jestli není nutné přijmout nějaká opatření, což nemusí ihned znamenat koupi nového stroje nebo změnu dosavadní směrnice. Často se stává, že je potřeba lépe zoptimalizovat práci, preventivní údržbu nebo jen dodržovat větší technologickou kázeň. S těmito požadavky se také zvyšují nároky na úzkou (pokud možno on-line) integraci a dostupnost výrobních dat.
Společnost S&T CZ má ve svém portfoliu několik řešení pro tuto oblast, která umožňují optimální volbu z pohledu rozsahu a funkčnosti. Jednotlivé oblasti mohou být řešeny samostatně (systém GRAL, systém Plantwatcher, Kepware apod.) nebo být integrovány pomocí systémové platformy (např. Wonderware), a to včetně systémů třetích stran. Vždy záleží na rozsahu a očekávané finální funkcionalitě - příkladem mohou být řešení S&T CZ např. ve FAURECIA, ANTOLIN nebo PISTON RINGS.
Nedílnou součástí řešení v dnešní době je i mobilní přístup k datům včetně automatických eskalačních procesů, aby bylo možno dozorovat výrobu v celém časovém rastru a zajistit adekvátní reakce na události výrobou generované.
V neposlední řadě všechna navržená a implementovaná řešení mají interface vůči ERP systémům nebo garantovaný způsob komunikace, ať již se jedná o ERP systémy renomovaných vendorů (SAP, INFOR, Microsoft aj.), menší řešení s DB platformou, nebo o BI systémy pro vyhodnocení, plánování a modelování výroby včetně nákladů.
Vedení firem očekává jasné a přesné podklady a výstupy z nástrojů, které má k dispozici - ty musí být schopny zajistit efektivní využití výroby, daného stroje nebo zařízení. Kritériem hodnocení přitom nemusí být jen strojní čas, ale může být ve vazbě na ERP systém zohledněn i ekonomický přínos.
S&T CZ jako systémový integrátor nejen v oblasti SW, ale i HW je schopen navrhnout komplexní řešení začínající serverem / cloudovým úložištěm přes komunikační infrastrukturu až po licenční model pro jednotlivá aplikační řešení nebo komplexní projekt.

Jaroslav Střelka, manažer divize SWD ve společnosti S&T CZ

 
Publikováno: 29. 6. 2018 | Počet zobrazení: 1195 článek mě zaujal 279
Zaujal Vás tento článek?
Ano