rosler murr Schunk

ERP a MES - synergie pro více efektivity

Pro flexibilní výrobu je optimální systémová architektura programového vybavení, kdy obchodní a výrobní úroveň využívají synergie a obě softwarové struktury si sdílejí informace. Systémy ERP a MES proto musejí být synchronizovány v definovaných procesních jednotkách pro obousměrný tok informací.

 

Právě takovéto řešení představuje systém firmy Proxia Software. Jejich systém MES disponuje volným rozhraním a sdružuje stěžejní úkoly - plánování, evidování, monitoring a analýzu. Představuje moderní koncepci, kterou charakterizuje systémová struktura odpovídající potřebám. Podporuje standardizovaná databázová napojení a individuální řešení napojení - certifikovaná rozhraní propojují digitální obchodní procesy SAP prostředí s výrobně a strojově orientovanými informačními procesy programového vybavení MES software. Proxia je certifikovaný SAP partner a dosahuje datovou průchodnost počínaje obchodními procesy až po dílenskou úroveň (shopfloor).
Systém Proxia MES je použitelný modulárně, přičemž přesné nasazení softwarových modulů umožňuje vytvoření štíhlých systémových a administrativních struktur. Potenciály plýtvání ve výrobním procesu jsou cíleně identifikovány a lze je tak efektivně eliminovat.  

Různá prostředí – jednotná řešení
MES pracuje na bázi jednotné systémové platformy, kterou představuje Proxia Manager, do něhož se v souladu s potřebami integrují různé moduly. Díky tomuto sjednocení technologické platformy je schopen přímo komunikovat s mnoha systémy ERP/PPS zastoupenými na trhu. Standardizovaná datová komunikace s ERP/PPS systémy všech předních poskytovatelů zajišťuje, že data uživatele budou vždy jednotná v celém rozsahu obchodního procesu. Výměnu informací mezi Proxia MES a systémy ERP/PPS umožňuje velký počet projektovaných rozhraní. Funkční jednotky integrované do MES podporují veškeré postupy ve výrobě, poskytují detailní a aktuální informace a lze je tak použít k vytváření výstižných Key Performance Indicators (KPI). Modul Online Monitoring podporuje moderní technologie webových prohlížečů, což umožňuje vizualizaci aktuálních informací kdekoliv.

Data přímo od zdrojů
K významným přednostem modulů Manager a Realtime-Connectors patří přímá integrace do ERP systému a zjednodušení interní organizace. Řešení nabízí možnost porovnání plán-skutečnost pro plánování a kalkulaci. Podstatná je i větší transparentnost kompletním sběrem strojních, zakázkových a osobních dat, přičemž data se sbírají na místě jejich vzniku a jsou přímo dostupná v celém systému.
Podle výrobce nabízí nasazení tohoto systému řadu přínosů - např. redukci průběžných dob výroby o 55 %, snížení dob zavádění dat o 36 %, redukci chyb a zmetkovitosti o 22 %, snížení nedokončené výroby o 32 % a také až o 67 % méně řídicí práce.

www.proxia.com

 
Publikováno: 29. 6. 2018 | Počet zobrazení: 1250 článek mě zaujal 268
Zaujal Vás tento článek?
Ano