rosler murr Schunk

S automatizačním řešením od výrobce k výrobě budoucnosti

Automatizace je pro společnost DMG MORI, jako průkopníka digitalizace ve výrobě obráběcích strojů, stěžejním tématem. Díky založení společného podniku DMG MORI HEITEC může urychlit vývoj perspektivních automatizačních řešení.

 

DMG MORI propojila své know-how s firmou HEITEC AG v joint venture DMG MORI HEITEC. Zatímco je nyní každý čtvrtý nový stroj DMG MORI vybaven automatizací, v budoucnu bude takto vybaven každý nový stroj. Základem tohoto přístupu je stavebnicový systém řešení. V podobě navzájem sladěných modulárních řešení bude společný podnik DMG MORI HEITEC moci nabízet komplexně koncipovanou automatizaci. Ke spektru produktů patří jak osvědčený paletový systém PH 150 či kruhový zásobník palet RS 3, tak i systém pro manipulaci s obrobky WH 3 a flexibilní zakladač GX Gantry v novém designu VERTICO. Toto portfolio dovršuje Robo2Go jako mobilní automatizace s robotem.

Digitální dvojče
Softwarová podpora inženýrských procesů pomocí virtuálních modelů strojů, zařízení, robotických aplikací i materiálových toků je podstatným předpokladem pro redukci nákladů při současném zvýšení produktivity. Proto si DMG MORI HEITEC stanovila jako cíl vývoj virtuálního obrazu „Digital Twin“ (digitální dvojče). Pomocí digitálního inženýringu lze zredukovat průběžné časy projektů o cca 20 % a uvedení do provozu v místě instalace dokonce až o 80 %. Budoucí rozšíření nebo úpravy lze pomocí digitálního dvojčete navrhovat a testovat souběžně s běžným provozem. „Vývoj digitálního dvojčete zde má zásadní význam: urychluje a stabilizuje veškeré zákaznické procesy - od vývoje přes instalaci až po servis - a současně zajistí flexibilní a stabilní průběh,“ říká Christian Thönes, předseda představenstva společnosti DMG MORI Aktiengesellschaft.

Automatizace z jedné ruky
Automatizované obráběcí stroje jako součást výroby orientované na budoucnost zaručují uživatelům vysokou míru konkurenceschopnosti. DMG MORI proto podporuje své zákazníky při realizaci nejlepšího možného automatizačního řešení pro každou aplikaci. Důvody pro automatizaci jsou tak různorodé jako možná řešení. Ekonomičnost, flexibilita a spolehlivost jsou jen tři příklady možných výhod. Už jen opakovaná přesnost je při nasazení automatizace vyšší než při jakémkoliv manuálním upínání obrobků. Zavedení automatizace vyžaduje po prvním prověření potřeb komplexní plánování. To budou v jednotlivých výrobních závodech v budoucnu realizovat specializovaní pracovníci přímo se zákazníky.

Příslib řešení pro jakékoliv požadavky
Již nyní může společnost DMG MORI nabídnout pro každý svůj stroj automatizační řešení díky širokému sortimentu systémů pro manipulaci s paletami i obrobky, které představila na loňském veletrhu EMO 2017 v novém designu VERTICO. K nejdéle osvědčeným standardním automatizačním řešením patří paletový systém PH 150, kruhový zásobník RS 3 a systém WH 3 pro manipulaci s obrobky.
Novým přírůstkem v této oblasti je zakladač GX 6 Gantry vhodný pro všechny modely řady CLX. Toto zařízení dokáže pracovat s obrobky o hmotnosti až 6 kg. V podobě řešení Robo2Go má v sortimentu navíc mobilní manipulaci s obrobky, kterou lze flexibilně nasadit u četných univerzálních soustruhů a snadno naprogramovat pomocí aplikace CELOS. Větší výrobní buňky složené z několika strojů realizuje DMG MORI pomocí lineárních zásobníků palet (Linear Palette Pool, LPP) a robotizace.
Velký sortiment automatizačních řešení doplňuje výrobce specifickými řešeními pro dané aplikace, které lze díky nasazení robotů individuálně uzpůsobit konkrétním potřebám zákazníků. Zde jde o tzv. řešení „na klíč“, která dokáží propojit libovolný počet strojů i pomocných pracovišť a technologií. Komplexní spektrum služeb sahá od návrhu přes simulaci až po finální předání kompletního systému.

Od A do Z
Jednotný design VERTICO lze díky nezaměnitelnému vertikálně orientovanému rastru otvorů aplikovat na všechny automatizační prvky. Hodí se jak ke strojům provedených v designu PREMIUM, tak i k modelům Stealth. Pro zákazníky tvoří stroje i automatizace od DMG MORI vždy kompletní řešení, což podtrhuje korporátní logo DMG MORI AUTOMATION - prostě partner od A do Z.
To, že automatizační řešení budou koncipována a realizována ve výrobních závodech výrobce, má pro zákazníky další výhodu: DMG MORI dodá automatizační řešení z jedné ruky, což znamená, že v každém závodě má konkrétní projekt zákazníka na starosti jeden specialista na automatizaci. Během několika dní po poptávce tento pracovník navštíví zákazníka, vypracuje se svým týmem specialistů specifické zákaznické řešení a jako jediná kontaktní osoba pro něj pak zajistí koordinaci všech dalších kroků. Řízení celého projektu jedním specialistou redukuje přebytečná styčná rozhraní a minimalizuje náklady.

Centrální prvek Průmyslu 4.0
DMG MORI je motorem digitalizace v oblasti výroby obráběcích strojů, při jejíž realizaci postupuje podél „Path of Digitization“ - cesty digitalizace. Podstatným prvkem v této souvislosti je automatizace obráběcích strojů. CNC technologii je nutno bezprostředně začlenit do prosíťovaného prostředí výroby. Obsluha zde už plní pouze kontrolní a řídicí funkce, zatímco stroje samostatně zpracovávají zakázky dle jejich priorit. Přesně toto charakterizuje digitální továrnu: potřebné díly se vyrábějí na stisknutí tlačítka - kompletně a automaticky.

Tereza Prochová

 
Publikováno: 28. 6. 2018 | Počet zobrazení: 1263 článek mě zaujal 292
Zaujal Vás tento článek?
Ano