its murr Schunk

Na 10 mužů v českém IT připadá jedna žena

IT specialistky se v Česku potýkají s až 10násobnou převahou mužů. V grafických oborech, ale i v programování přitom často předčí své kolegy. Firmy už to vědí a mají o ně zájem, jenže absolventek je málo.

 

Podle údajů Českého statistického úřadu pracovalo v ČR v roce 2015 celkem přes 155 tis. IT odborníků, z toho téměř 15 tis. žen. Přitom o 10 let dříve (v roce 1995) připadala v IT jedna žena na dva muže. Zatímco se ve sledovaných deseti letech počet mužských pracovníků v IT více než ztrojnásobil, počet žen klesl o čtvrtinu.

„Ajťaček“ je málo - i kvůli malému sebevědomí
„Od roku 1995 se potřeba IT odborníků několikanásobně zvětšila. Programátoři a grafici dnes fungují prakticky ve všech oborech a na ajťácích jsou závislé i malé firmy s dvěma či třemi počítači. Podíl odborníků IT na celkovém počtu zaměstnaných osob v Česku se od té doby ztrojnásobil, a to převážně ve prospěch mužů,“ říká Martin Vodička, ředitel pražské Soukromé střední školy výpočetní techniky. Od vzniku školy (1994) se počet zde studujících dívek pohybuje konstantně mezi 5 až 10 % všech studentů.
Studentek informačních oborů je dlouhodobě málo a jak ve školách, tak poté i ve firmách jsou velmi hýčkané. V roce 2015 studovalo na úrovni terciárního vzdělávání některý z ICT oborů v ČR téměř 22 tis. studentů, z nichž ženy tvořily necelou pětinu. Řada celoevropských výzkumů naznačuje, že příčinou toho je hlavně společenská výchova. „Koluje řada mýtů o profesích v IT a mínění, že jsou vhodné víc pro chlapce. Obecně se setkáváme s nízkým sebevědomím děvčat, které nevěří ve své technologické schopnosti a při rozhodování o škole dají přednost všeobecnému nebo humanitnímu zaměření. Je to však neopodstatněné. V mnoha případech dívky logickým a strategickým myšlením chlapce předčí,“ soudí Martin Vodička a doplňuje: „I když je převaha chlapců ve třídách patrná, na studentkách je vidět, že je v ryze mužském prostředí máloco rozhodí. V praxi se vyžaduje samostatnost, organizovanost a disciplína, aby byl IT odborník schopen nalézt vlastní cestu k řešení problému a precizně ji realizoval. Takovou schopnost někdy postrádají i nejlepší ajťáci, zatímco dívky ji mívají přirozeně v sobě.“  

Jsou dobré nejen v grafice
Podle jeho zkušeností tíhne většina dívek v IT ke grafice, která je dynamickým oborem, a kde mohou těžit z lepší trpělivosti, smyslu pro detail a estetického cítění. Proto v ní také často dosahují lepších výsledků než chlapci, nicméně mnohé studentky jsou také velmi schopné ve správě počítačových sítí a v programování, kde vyniká jejich logické myšlení.
Toho už si také všimly i firmy, které lákají ženy do svých mužských pracovních týmů, aby zvýšily jejich celkový výkon a kreativitu.

 
Publikováno: 2. 5. 2018 | Počet zobrazení: 853 článek mě zaujal 159
Zaujal Vás tento článek?
Ano