its murr Schunk

Rozpočet EU pro rok 2018: migrace, bezpečnost, inovace a růst

Vyjednavači členských zemí EU a Evropského parlamentu se po dlouhém jednání v závěru loňského roku dohodli na rozpočtu EU pro rok 2018. Počítá se závazky ve výši 160,1 mld. eur (přes 4,24 bilionu Kč) a platbami 144,7 mld. eur (3,84 bilionu Kč).

 
Jak uvedl Märt Kivine, náměstek ministra financí Estonska a hlavní vyjednavač Rady pro jednání o rozpočtu EU na rok 2018, Evropský parlament a Rada mají pro rozpočtový rok 2018 stejné hlavní priority, jako je stimulace hospodářského růstu a tvorby pracovních míst, posilování bezpečnosti a řešení výzev spojených s migrací.
Každoroční sérii rozpočtových jednání zahájila v květnu svým návrhem rozpočtu Evropská komise, která ve finální variantě navrhovala závazky ve výši 160,6 mld. eur a platby v objemu 145,4 mld. eur. Členské země EU si v létě dohodly úspornější návrh, v němž figurovaly závazky v objemu 158,9 mld. eur a platby za 144,4 mld. eur, které potvrdily počátkem září, a 25. října předložil svůj vlastní návrh předpokládající závazky 162,6 mld. eur a platby 146,7 mld. eur Europarlament. Výsledný kompromis je tak - hlavně v kategorii závazků - blízký návrhu Evropské komise.
Přesto, že oproti původnímu návrhu EP je unijní rozpočet o něco nižší, s posílením o 70 milionů se počítá pro výzkumné aktivity v rámci programu Horizont 2020, o 15 mil. eur by se měla posílit podpora malých a středních firem v rámci programu COSME, a o 20 mil. eur bude posílen Program podpory studentských výměn Erasmus+. Výraznější podpory - a s tím souvisejících finančních injekcí - by se měly dočkat i agentury zodpovědné za evropskou bezpečnost, které mají významnou úlohu při potírání terorismu, organizovaného zločinu a dalších hrozeb, jako je Europol, Eurojust nebo Evropský podpůrný azylový úřad (EASO).
V oblasti bezpečnosti budou unijní aktivity zaměřeny jak na bezpečnost v nejširším smyslu, tak v nejrůznějších oblastech, např. na evropskou kybernetickou bezpečnost, která představuje nejen obecnou hrozbu, ale i nové výzvy a příležitosti pro evropské firmy, bezpečnost a ochranu údajů při propojování databází apod. K výzvám v oblasti bezpečnosti patří i zajištění bezpečnosti dronů (jejichž provoz je regulován zatím např. předpisy z roku 2008 nepostihujícími aktuální vývoj), či elektronický podpis, který má klíčovou roli ve strategii EU pro jednotný digitální trh (stejná platnost kvalifikovaného elektronického podpisu jako u ručně podepisovaných dokumentů).
 
Publikováno: 2. 4. 2018 | Počet zobrazení: 1562 článek mě zaujal 170
Zaujal Vás tento článek?
Ano