Schunk

Spojenectví na podporu aditivní výroby

Evropská asociace průmyslu obráběcích strojů (CECIMO) a Evropská asociace pro práškovou metalurgii (EPMA) podepsaly dohodu o podpoře aditivní výroby (AM).

 

Podle vyjádření představitelů obou organizací nabízí tato moderní výrobní technologie flexibilitu designu, přizpůsobení hmoty, udržitelnost procesu a rychlý vývoj produktu. Organizace společně usilují o podporu přechodu 3D tisku z prototypového procesu na proces, který je životaschopný jako hlavní výrobní proces. „Celkovým úkolem pro aditivní výrobu je přejít z prototypového řešení na primární výrobní metodu a její integraci do stávajícího výrobního prostředí," konstatuje se ve zprávě o posílení spolupráce obou organizací.
CECIMO a EPMA plánují spolupracovat na podpoře evropského průmyslu prostřednictvím této zásadní změny. Obě asociace si budou vyměňovat informace o aktivitách v oblasti aditivní výroby za účelem lepší koordinace svých vlastních akcí a budou rovněž hledat příležitosti na návrhy projektů EU v budoucích výzvách. Každá organizace bude pro podporu transformace evropského výrobního průmyslu využívat také své silné stránky.
CECIMO zastupující klíčové společnosti působící v oblasti aditivní výroby spolupracuje s politickými subjekty na vytváření evropské politiky a regulačního a podnikatelského rámce pro zavádění aditivních technologií. Mezi tyto rámce patří např. poskytování poradenství evropským institucím, zavedení standardů AM v rámci pravomocí EU, podpora určitých oblastí prioritního výzkumu 3D tisku v příštím rozpočtu EU a vytvoření specifických učebních osnov pro podporu 3D tisku ve školství s cílem posílení AM ve vzdělávání. Asociace již dlouhodobě propaguje využití 3D tisku v Evropě - v loňském roce např. zveřejnila Evropskou strategii pro výrobu látek pro aditivní výrobu, která stanovuje konkrétní způsoby, jak se EU může připravit na technologii 3D tisku a využít ji.
EPMA, která zastupuje segment práškové metalurgie v Evropě, na sebe přijme úsilí zvyšovat povědomí o aditivní výrobě se zvláštním zaměřením na práškové kovy používané pro tuto výrobní technologii a na podporu synergie v komunitě kovové aditivní výroby prostřednictvím výzkumných programů, workshopů, benchmarkingu a výměny znalostí.

 
Publikováno: 29. 3. 2018 | Počet zobrazení: 686 článek mě zaujal 131
Zaujal Vás tento článek?
Ano