murr Schunk

Na „mateřskou“ mohou už i tátové

Nový rok přináší řadu změn v oblasti práce a sociálních věcí, s nimiž musí firmy pro své zaměstnance počítat. Zvyšují se nejen důchody, ale i minimální a zaručená mzda, sazby stravného a cestovních náhrad a během letošního roku budou zavedeny i dvě nové dávky - tzv. otcovská a dlouhodobé ošetřovné.

 

Od 1. ledna vzrostla minimální mzda z 11 000 na 12 200 Kč za měsíc, přičemž minimální hodinová mzda se zvýšila z 66 na 73,20 Kč. V návaznosti na to došlo i k valorizaci nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, kteří dostávají plat. V souvislosti se zvýšením minimální mzdy došlo také ke zvýšení příspěvku u zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Se zvýšením mezd souvisí i změny v pojistném na sociální zabezpečení, kdy k nejvýznamnějším patří úpravy sazeb:

- částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 29 979 Kč,
- maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 1 438 992 Kč,
- rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, je 71 950 Kč ročně,
- minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 7495 Kč (z toho minimální záloha na pojistné činí 2189 Kč),
- minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je 2998 Kč - z toho minimální záloha na pojistné činí 876 Kč.

Ke změnám dochází i v nemocenském pojištění, přičemž dlouhodobě nemocní mají od letošního roku 2018 nárok na vyšší nemocenské dávky: od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 % na 66 % denního vyměřovacího základu, a od 61. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 66 % na 72 % denního vyměřovacího základu.
Redukční hranice týkající se denního vyměřovacího základu, na jehož základě se vypočítá např. nemocenské, jsou pro rok 2018 následující: první redukční hranice činí 1000 Kč, druhá redukční hranice činí 1499 Kč, a třetí redukční hranice činí 2998 Kč.
Novinkou je dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská, jejímž cílem je zejména umožnit otcům podílet se v době krátce po porodu na péči o novorozené dítě a zároveň tak významně pomoci matce v obtížném období. Zavádí se s účinností od 1. února 2018 (nárok na ni však od tohoto dne vznikne i v případech, kdy se dítě narodilo v období 6 týdnů před tímto datem, tj. 21. prosince 2017 nebo později). Nárok na ni bude mít otec dítěte, který o dítě pečuje a osoba (muž nebo žena), která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů. Výše dávky činí 70 % denního vyměřovacího základu, a výplata náleží za dobu sedmi kalendářních dnů bez přerušení. Nástup na otcovskou nastává dnem, který si muž určí v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne jeho převzetí, jestliže dítě nedosáhlo 7 let věku.
S novým kalendářním rokem dochází rovněž k úpravě sazeb cestovních náhrad a stravného pro služební cesty. Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel se v případě osobních silničních motorových vozidel oproti roku 2017 zvýšila o 0,10 Kč za 1 km, a průměrná cena pohonných hmot pro výpočty byla podle aktuálních údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem stanovena na 30,50 / 32,80 Kč u benzinu 95 oktanů / 98 oktanů a 29,80 Kč u motorové nafty. Stravné se oproti dosavadním sazbám platným v roce 2017 zvyšuje v jednotlivých časových pásmech v rozmezí od 6 do 15 Kč.

 
Publikováno: 1. 3. 2018 | Počet zobrazení: 2111 článek mě zaujal 303
Zaujal Vás tento článek?
Ano