hnv murr

Motorem výroby pro 21. století je digitalizace

Nástroje a technologie, které používali staří řemeslníci, už upadají v zapomnění jako muzeální rarity, a ani stroje, které pomáhaly vytvářet novou podobu dnešního světa po průmyslové revoluci, ani jejich modernější nástupci v uplynulých dekádách už současným potřebám zdaleka nestačí.

 

Jak vidí vývoj a uplatnění automatizačních prvků a podnikových informačních systémů v průmyslové sféře jeden z lídrů v oboru, koncern ABB, řekl TechMagazínu ředitel divize průmyslové automatizace ABB ČR Martin Červinka.

Moderní výroba prochází nyní érou označovanou někdy za další průmyslovou revoluci, která výrazně mění její dosavadní charakter - symbolizuje ji hlavně nástup digitálních technologií a pokročilá automatizace. Co je smyslem tohoto trendu a jaké budou jeho dopady na ekonomiku?

Žijeme v době, kdy se informační technologie dostávají do průmyslových a energetických procesů. Nové „Smart“ produkty generují obrovské množství dat a jejich správným zpracováním pak dokážeme zajistit zcela nové možnosti řízení výrobních procesů. To vše umožňuje vytváření nových obchodních modelů, zejména služeb, s cílem zvýšení produktivity a kvality výroby a celkové optimalizace provozních nákladů. Nárůst automatizace s sebou přináší i dopad na roli lidské práce, která se v následujících letech jistě bude vyvíjet.  

Jak hodnotíte úroveň digitalizace v ČR? Kde vidíte příležitosti?
Česká republika není výjimkou. Průmyslová revoluce se nás týká stejně jako jiné evropské země. Osobně vidím velký prostor pro zlepšení datové infrastruktury a legislativní podporu pro její rozvoj. Existuje již řada inovativních možností, jejich využití je dnes požadované zejména během provozování stávající instalované báze. Pevně věřím ve větší zohlednění výhod a úspor digitálních řešení během provozu již ve fázi přípravy investice a nákupních procesů.

Pro hodně lidí z výrobní sféry jsou možnosti, které nové technologie a systémy nabízejí, velmi lákavé, ale terminologie používaná v oblasti IT typické pro průmyslovou digitalizaci je pro ně často nesrozumitelná a matoucí. Můžete charakterizovat hlavní typy a oblasti nasazení těchto systémů, jakými jsou např. ERP, MES apod.? Co se pod těmito zkratkami skrývá a co si za nimi mohou v konkrétní podobě představit?
Jistě. Neustálé zlepšování způsobu řízení výroby již není v dnešní době dostačující. Pro fungování výrobní společnosti a neustálé zvyšování konkurenceschopnosti je důležité přímé propojení výroby s poptávkou a následné zkracování dodacích lhůt, správa subdodavatelů s optimalizací skladového hospodářství a jiné. To je jen krátký výčet funkcí podnikových systémů a systémů plánování výroby, které tyto zkratky schovávají. Každý z těchto systémů má svou aplikační oblast, na kterou je zaměřen a kterou označuje právě dekódovaná zkratka jeho názvu. Například ERP jako Enterprise Resource Planning, čili plánování podnikových zdrojů, pokrývá oblast řízení firemních procesů a jejich zásobování vším souvisejícím potřebným, MES, neboli Manufacturing Execution System, je zase určen pro řízení výroby a tvoří vazbu mezi podnikovými informačními systémy - třeba typu ERP - a systémy pro automatizaci výroby či technologických procesů. PLM systémy, jak již napovídá označení skrývající název Production Lifecycle Management, řeší správu životního cyklu výrobku. Do toho ještě u výrobních podniků vstupují tzv. CAx systémy - tedy CAD, Computer Aided Design a CAM, Computer Aided Manufacturing - pro počítačovou podporu konstrukce a výroby obhospodařující výrobní data či CAE Computer Aided Engineering pro počítačovou podporu vývoje, který zahrnuje simulace, validace a optimalizace výrobků a výrobních nástrojů apod. A to vše je zaměřeno na digitalizaci výrobního procesu a jeho parametrů a tím i možnosti jeho zautomatizování.

Jakou roli hrají v oblasti digitalizace průmyslu internet věcí a roboti?
Klíčovou. Roboty a automatizace celkově zvyšují úroveň a kvalitu řízení procesů. Internet věcí (IoT) s využitím datových analýz umožňuje např. monitorovat a diagnostikovat stav instalovaných zařízení, ale také propojit fyzický proces s virtuální popř. rozšířenou realitou. To vše v kombinaci se softwarovými řešeními, jakými jsou MES, systémy preventivní údržby a jiné inteligentní systémy, umožňuje průmyslovému uživateli maximálně využít své výrobní kapacity.

Máte někde již nasazen MES?
ABB má ve své nabídce MES již delší dobu, máme zkušenosti u zákazníků v různých segmentech. Mimo jiné provozujeme náš MES ve výrobním závodě v Brně.

Kromě systému MES máte ještě MOM. Co zahrnuje vaše řešení MOM? Co v podniku řeší?
Manufacturing Operation Management (MOM) vychází z potřeb průmyslových firem zdokonalovat a optimalizovat svou výrobu a způsob řízení podniku. Kromě funkcí MES je součástí také sledování a optimalizace spotřeby energií, sledování alarmů, popř. jiných událostí, a zejména jejich návazností ve výrobním procesu, téměř neomezené možnosti vytváření vlastních reportů a dashboardů atd. MOM celkově rozšiřuje funkce běžného MESu o Production & Process Intelligence, umožňuje tak vzájemné propojení výroby s podnikovými systémy ERP.

Jak je řešená bezpečnost u vašich průmyslových systémů?
Jsem přesvědčen, že každá investice do digitálních řešení musí zohlednit prvky kybernetické bezpečnosti. Pro ABB je toto samozřejmostí. Nejen služby spojené s vyhodnocením procesů a datových přenosů, ale téměř každé zařízení, jako jsou řídicí systémy, roboty a jiné, obsahují řadu bezpečnostních funkcí. Navíc poskytujeme našim zákazníkům servis, který zajišťuje plný bezpečnostní upgrade v případě jakékoliv kybernetické hrozby, byť jen třeba na úrovni osobních počítačů.     

Martin Červinka
Po absolvování studia technické kybernetiky na fakultě Elektrotechnické ČVUT v roce 1996 pracoval 15 let ve společnosti Schneider Electric, kde zastával různé manažerské pozice zaměřené na obchodní strategie v oboru automatizace a řízení. V roce 2011 nastoupil na pozici obchodního ředitele firmy General Electric, kde měl na starosti aktivity divize Industrial Solutions ve střední a východní Evropě. Od roku 2016 působí ve společnosti ABB jako ředitel divize průmyslové automatizace a současně s výkonem této funkce zastává pozici vedoucího iniciativy ABB Digital zaměřené na oblast digitalizace v rámci konceptu Průmysl 4.0.

 
Publikováno: 28. 2. 2018 | Počet zobrazení: 3447 článek mě zaujal 416
Zaujal Vás tento článek?
Ano