murr Schunk

Strategie pro Teplárnu ČB

Díky konceptu Strategie 2040 českobudějovické teplárny nakročila firma do nové éry. Jedním z klíčových bodů Strategie je napojení horkovodní sítě na zamýšlený horkovod vedoucí z jaderné elektrárny Temelín (ETE) do krajského města. Teplárna tím sníží závislost na uhlí i jeho spotřebu až o 80 000 t za rok.

 
Ze dvou variant - uhelné a kombinované - vybrala rada města jako jediný akcionář teplárny variantu kombinovanou. Ta zahrnuje i dodávky tepelné energie prostřednictvím horkovodu z ETE od topné sezony 2020/2021. Klesne tím o třetinu dosavadní spotřeba hnědého uhlí, a tedy i produkce emisí, popílku a dalších vedlejších energetických produktů. Teplárna tak do ovzduší nevypustí asi 80 tisíc tun oxidu uhličitého. Sníží se rovněž platby za skládkování těchto odpadů či nákup emisních povolenek. Tedy i závislost na těžko předvídatelných vnějších vlivech a restriktivní legislativě pro uhelné zdroje.
„Jde o důležité rozhodnutí, které firmě dává jasnou vizi dlouhodobého rozvoje. České Budějovice si tím do budoucna zajišťují bezpečné dodávky čistých energií za stabilní ceny,“ říká Václav Král, předseda představenstva teplárny.
Strategie do budoucna předpokládá využití tuhých alternativních paliv vyráběných ze směsného komunálního odpadu. Toho se v okrese České Budějovice ročně vyprodukuje asi 60 000 t. Z něho by mohlo vzniknout až 33 000 t tuhých alternativních paliv a snížila by se závislost teplárny na jednom dominantním palivu.
Přijaté rozhodnutí také znamená, že retrofit dosluhujícího uhelného kotle K12 se současným výkonem 150 t páry za hodinu se zlevní. Jeho výkon se do roku 2021 totiž bude moci snížit na přibližně 55 t/h. I tato kapacita bude v kombinaci s dalšími zdroji teplárny dostačující pro zajištění stabilních dodávek čistého tepla zákazníkům. O využití biomasy koncepce neuvažovala, neboť již nemá podporu státu a trh nezaručuje její dostatek.  
Podle člena představenstva Martina Žahourka by zamýšlený horkovod z ETE měřil 25,9 km a firmu ČEZ jako investora by vyšel na zhruba 1,3 mld. Kč včetně technických úprav v areálu elektrárny. Výškový rozdíl trasy vyžaduje vybudování tří čerpacích stanic: v ETE, u obory v Hluboké nad Vltavou a na sídlišti Vltava v současné CPS 2, kde vznikne i předávací místo. Horkovod má být postaven do roku 2020 a tepelnou energii dodávat plných 22 let až do roku 2042. Návrh smlouvy počítá s roční dodávku 750 TJ tepla.
 
Publikováno: 1. 2. 2018 | Počet zobrazení: 1011 článek mě zaujal 211
Zaujal Vás tento článek?
Ano