ITS Schunk

Misan ukázal, jak na obrábění lopatek

Druhý listopadový týden (8.-10. 11.) připravila společnost Misan odborný seminář s názvem Inovace v obrábění, pořádaný tentokráte s firmami Sandvik a Techsoft.

 

Dvoudenní seminář přilákal do technologického centra Misan přes 170 účastníků, třetí den akce byl tradičně zasvěcen studentům z průmyslových škol, s nimiž firma spolupracuje. Jak už naznačil název semináře, byl zaměřen na komplexní problematiku třískového obrábění z různých hledisek. Diskutována byla témata počínaje volbou vhodného stroje, upínacího systému a řezných nástrojů přes optimalizaci řezných podmínek až po hledisko minimalizace spotřeby energií.
Po úvodním zahájení představil jednatel společnosti Misan Ondřej Svoboda poslední novinky z portfolia japonské značky Okuma, kterou firma na českém trhu zastupuje a jejíž obráběcí stoje dodává a servisuje. Okuma aktivně přispívá k rozvoji hybridních technologií u obráběcích strojů. Ve spolupráci s německým výrobcem firmou Trumpf integruje laserové zdroje do svých 5osých a víceúčelových strojů řad Multus a MU-V. Dle konkrétní aplikace lze volit mezi technologiemi navařování kovových prášků a cíleného kalení povrchu součásti či jejího vybraného detailu. Tyto hybridní stroje nacházejí uplatnění zejména v oblasti výroby a oprav forem a také v leteckém a energetickém průmyslu. Z dalších prezentovaných novinek vzbudila pozornost inovace osvědčeného víceúčelového soustružnického centra s označením Multus B250II, která představuje univerzální kompaktní stroj s 250mm zdvihem v ose Y. Konečně nelze opominout ani cenově atraktivní 5osé frézovací centrum Genos M460V-5AX vycházející z osvědčené konstrukce stroje MU-400VII, v tomto případě s výrobcem definovanou konfigurací základní výbavy.

Ve druhém přednáškovém bloku se ukázkami nejmodernějších trendů v nástrojařském oboru představil se svými novinkami výrobce řezných nástrojů Sandvik Coromant v tematické sekci s názvem Obrábění v novém stylu. Zástupce firmy seznámil účastníky s nástroji řady CoroMill, zastoupenými modely CoroMill 178 a indexovatelnými nástroji CoroMill 179 a 180, novým designem řady Mill160 s řeznou rychlostí od 1000 do 3000 ot.min-1, nástroji pro technologii loupání Power Skiving pro výrobu ozubených kol, a specializovanými produkty pro obrábění lopatek, jež bylo stěžejním tématem semináře. Mezi ně se řadí např. koncept čelního frézování s kulatými břitovými destičkami M612. K broušení lopatek je využívána i dokončovací ISO S fréza s kulatou keramickou hlavicí a Rall 90 Super MRR vysokorychlostní fréza pro hrubé obrábění hliníku. Pro obrábění hliníku se uplatňují i čelní frézy M5B90 a M5C90 určené pro obrábění hliníkových automobilových součástí bez vzniku otřepů.
Závěrečná část dopoledního bloku patřila prezentaci společnosti Techsoft Engineering, která se na semináři zaměřila na téma obrábění lopatek, kde má jako dodavatel specializovaného CAM softwaru pro programování obrábění lopatek bohaté zkušenosti ve strojírenských aplikacích tohoto typu. Prezentovala systém firmy Concepts NREC, umožňující kompletní design proudových strojů (turbín, kompresorů, čerpadel, turbodmychadel a ventilátorů) od úvodní 1D, 2D analýzy a návrhu konstrukčních parametrů stroje až po tvarovou CFD optimalizaci průtočných částí a pevnostní a dynamickou kontrolu. Systém je doplněn CAM programem na řízení NC strojů a výrobu navrženého tvaru oběžných kol a lopatek.
MAX-PAC je specializovaný CAM software zaměřený především na efektivní 5osé obrábění lopatek, obsahující řadu strategií od hrubovacích až po finální dokončovací operace. Generuje efektivní dráhy nástrojů přinášející vysokou kvalitu povrchů obrobených dílů. K  hlavním výhodám tohoto specializovaného softwaru patří podle výrobce redukce programovacích i strojních časů, snížení testovacího a zkušebního obrábění při zvýšení kvality dílů, a zvýšení flexibility obrábění nejrůznějších tvarů. V neposlední řadě i zkrácení času nutného k zaškolení obsluhy stroje.
Odpolední část byla tradičně věnována ukázkám aplikací na strojích. Účastníci semináře tak měli možnost zhlédnout technologie a nástroje, jimž byl zasvěcen dopolední přednáškový blok a seznámit se s jejich fungováním, schopnostmi a možnostmi v praxi. Ukázky probíhaly na strojích Okuma LB3000EXII MY C1200, Multus B300II-W, MU-6300V, Genos M560-V. Během skupinových ukázek strojů mohli tak např. v řezu shlédnout výběr ze sortimentu jednoho z předních světových výrobců číslicově řízených obráběcích strojů, seznámit se s možnostmi vysokorychlostních obráběcích center Brother či přesných strojů Okamoto pro dokončovací operace, ale i „technologiemi budoucnosti“ - v tomto případě konkrétně vrstveným laserovým spékáním práškových kovů na stroji Concept Laser M2.
V miniexpozicích partnerských firem byla možnost se detailně seznámit s prezentovanými nástroji a technologiemi a získat od firemních specialistů podrobné informace o jejich parametrech i možnostech aplikačního nasazení. Kromě řezných nástrojů samotných představil Sandvik i příslušenství a doplňky pro ně, které rozšiřují možnosti jejich využití, jako např. tlumič vibrací z řady Silent Tools pro soustružení, frézování a vrtání.

 
Publikováno: 30. 1. 2018 | Počet zobrazení: 591 článek mě zaujal 93
Zaujal Vás tento článek?
Ano