ITS Schunk

Správná volba instalační koncepce

Výroba obráběcích strojů je široké odvětví. Potřeby a přání zákazníků v otázkách decentralizované instalace jsou zde tak rozmanité jako samotné stroje a zařízení. Ale je zde také společné pojítko: Vždy je žádána hospodárnost, nízké celkové náklady a větší konkurenceschopnost.

 
Dobré instalační koncepce propojují všechny body IO s řízením hospodárným způsobem. Pojem „hospodárnost“ přitom definuje každý trochu jinak: Aspektům, jako jsou náklady na materiál, časová náročnost instalace nebo úroveň funkcionality a technologie, jsou - v závislosti na firemní filozofii - přikládány různé priority.
Společnost Murrelektronik proto nenabízí pro jeden problém jen jedno řešení, ale umožňuje vybírat z celé řady instalačních konceptů. Kruhová topologie, zapojení do linie nebo topologie ve tvaru hvězdy - možné je ledacos a komponenty lze vzájemně kombinovat.
Užitek z toho mají elektrokonstruktéři v oboru výroby obráběcích strojů: Mohou pro svůj stroj vybrat koncepci, která splňuje 100% jejich technické požadavky - a to i z hlediska hospodárnosti, která je pro ně také důležitá.
Obchodní specialisté Murrelektronik jsou připraveni navštívit vaši výrobu a pro váš stroj navrhnout nejhospodárnější instalaci. Dobrá analýza je totiž základem pro realizaci nejen technicky funkční, ale takové instalační koncepce, která bude nejlépe vyhovovat filozofii vaší společnosti a očekávání ohledně hospodárnosti.
 
Publikováno: 30. 1. 2018 | Počet zobrazení: 580 článek mě zaujal 102
Zaujal Vás tento článek?
Ano