Schunk

VŠB-TUO umožní firmám rychlé prototypování a konstruování

Malé a střední firmy v Moravskoslezském kraji získají přístup k 3D tisku díky novému projektu. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava nabízí firmám v rámci specializovaného projektu s názvem ProtoLab možnost zhotovování funkčních modelů a prototypů za cenově výhodných podmínek.

 
3D tisk neboli aditivní výroba je v současnosti jednou z nejefektivnějších metod pro rychlé vytváření funkčních i designových prototypů, které se pomocí klasických metod, jako jsou obrábění nebo lití, doposud daly vyrobit pouze za cenu vysokých nákladů. Metodou 3D tisku lze vyrobit jakýkoli trojrozměrný předmět od dětské hračky až po zcela funkční součástky. Laboratoř ProtoLab, která vznikla v rámci projektu AD TECH Centrum, podpořeného z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, v prostorách Centra podpory inovací VŠB-TUO, umožní zájemcům z firemního sektoru využít 3D tisk plastů a kovů, laserové 3D skenování nebo podporu při vývoji technických řešení s pomocí špičkových profesionálních zařízení a s podporou kvalifikovaných specialistů.
ProtoLab rovněž nabídne firmám možnost konzultovat své plány při zavádění průmyslového 3D tisku. Garant projektu Petr Štefek k nové univerzitní službě dodává: „Celý proces 3D tisku je procesně náročný a nákladný, proto bychom tyto služby chtěli nabídnout právě malým a středním firmám a umožnit jim vyzkoušet si moderní metody rychlého prototypování a konstruování. Díky získané dotaci jsme schopni nastavit spolupráci za velmi atraktivních podmínek.“
Zmiňované technologie jsou využívané napříč všemi odvětvími a Centrum 3D tisku a aditivní výroby ProtoLab se výhledově plánuje dále rozšiřovat o nové technologie z oblasti 3D tisku a o odborníky se špičkovou úrovní znalostí. Má ambici stát se vyhledávaným pracovištěm nejen v Moravskoslezském kraji, ale i v přilehlých regionech České republiky, Polska a Slovenska.
 
Publikováno: 30. 10. 2017 | Počet zobrazení: 820 článek mě zaujal 155
Zaujal Vás tento článek?
Ano