murr Schunk

Úspornější nové motory

Scania přichází s přepracovanou koncepcí nejnovější generace motorů V8. Tím dosáhla omezení spotřeby paliva o 7 až 10 %, snížení celkové hmotnosti, nižší náklady na údržbu a opravy i vyšší celkovou provozuschopnost.

 
Nové motory Euro 6 V8 ve čtyřech výkonových variantách sice vychází ze stejného motorového bloku a základní konfigurace jako předchozí, ale tím veškerá podobnost končí. „Implementací chytřejších řešení s lepším prostorovým uspořádáním jsme dosáhli celkového vylepšení, takže výsledek předčil i původně vytčené cíle. Vše je postaveno na harmonizované souhře mezi hardwarem a softwarem a lepší kalibraci,“ říká vrchní inženýr vývoje motorů Scania V8 Roger Olsson.
Nové turbodmychadlo s fixní geometrií (FGT) je robustnější a lehčí než s geometrií proměnlivou, a je osazeno přímo na bloku motoru mezi řadami válců. Tato pozice mu poskytuje stabilní prostředí, v němž je chráněno před vibracemi. Nejvýznamnější změna spočívá v tom, že sběrná potrubí výfukových plynů nyní vedou samostatně až k turbodmychadlu s dvojitým šnekovým potrubním rozvodem, do jehož turbínové části spaliny přicházejí ze dvou směrů přímo z řad válců.
Zásadní změny byly provedeny i u sání a vstřikování. Přívod vzduchu je přímější a konstrukční řešení rozvodu paliva využívá tzv. verzi jednoho zásobníku s jednodušším plněním prostřednictvím centrálního vysokotlakého potrubí. Delším systémem rozvodového potrubí je umožněn lepší přístup při opravách a údržbě. Kromě verze 730 používají zbylé tři nové motory pro následnou úpravu výfukových plynů výhradně selektivní katalytickou redukci (SCR), díky tomu je maximální vnitřní tlak v rozvodu paliva nižší než 1800 barů.
Nově vyvinutý vstřikovací systém s vysokotlakým čerpadlem XPI se dvěma písty dopraví palivo do válců, kde dochází k vysoké kompresi a působení maximálního tlaku až 210 barů, to se významně podílí na snižování spotřeby. Přepracovány byly i hlava válců, písty, dříky pístů, kliková skříň, kliková hřídel a systém ložisek, aby se dosáhlo lepšího těsnění a nižšího tření.
Pro snížení spotřeby použil výrobce také „chytrých komponent“, které omezují spotřebu energie - tzv. parazitní ztráty - odpojením ve chvílích, kdy nemusí být v provozu. Například olejové čerpadlo, kdy termostat rozhoduje, zda bude olej při studeném startu směřován přímo do citlivých partií motoru, nebo zda bude procházet olejovým chladičem pro dosažení optimální provozní teploty. Díky tomu roste při startu rychleji tlak oleje a lze udržovat vyšší teplotu oleje než dříve. Získá se tím nižší tření i spotřeba paliva. Podobný princip využívá i systém chlazení motoru. Vodní čerpadlo s proměnlivým výkonem dokáže motor udržovat na provozní teplotě o několik stupňů vyšší, než bylo předtím, takže nedochází k přehřátí a vyšší provozní teplota přispívá k nižšímu tření a tím ke snížení spotřeby paliva. Další chytrou komponentou je kompresor, který zásobuje brzdný systém stlačeným vzduchem. V kombinaci s funkcí automatického vypnutí, která se aktivuje, pokud není potřeba další vzduch, přispívá ke snížení spotřeby o 0,5 %.
 
Publikováno: 2. 10. 2017 | Počet zobrazení: 1633 článek mě zaujal 310
Zaujal Vás tento článek?
Ano