murr Schunk

Nejvíce problémové jsou filtry a skelná vata

Česká společnost Nuvia provádí měření radioaktivního odpadu z jaderných elektráren Dukovany a Temelín od roku 2000. Za tu dobu prošlo jejími měřicími přístroji přes 22 000 t odpadu, zpětně se jako radioaktivní materiál vrátilo méně než 5 %.

 

Nuvia je jedinou firmou v České republice oprávněnou měřit potenciálně kontaminované materiály z jaderných elektráren před jejich případným uvolněním do životního prostředí. Dle nově podepsané smlouvy mezi společnostmi Nuvia a ČEZ budou naše jaderné elektrárny dalších 5 let používat pro měření odpadu měřicí systémy Nuvia. Kontrolou firmy projde vše, co se vyváží z kontrolovaného pásma jaderné elektrárny, od železa a ocele přes kabely a stavební sutě až po plechovky od barev či rukavice použité při úklidu. Nejvíce problémové jsou filtry od větrání, vzduchotechniky a klimatizace a skelná vata, jak řekl Martin Pazůr, předseda představenstva Nuvia.
Firma vyvinula v oblasti charakterizace radioaktivního odpadu metodiky měření, měřicí zařízení i vyhodnocovací software, které používají jaderné elektrárny (JE) a výzkumné ústavy nejen v ČR, ale i v zahraničí. Jako jediná komerční firma z EU je součástí výzkumného programu evropských metrologických institucí European Metrology Research Programme (EMRP), který se zabývá vývojem celoevropských metodik na měření odpadů. V projektu má na starosti metodiku a softwarové nástroje pro charakterizaci, měření a vyhodnocení měření radioaktivního odpadu před jeho uvolněním do životního prostředí.

Vyřazování JE z provozu
Velkým tématem blízké budoucnosti i u nás bude tzv. vyřazování JE z provozu a nakládání s velkým množstvím radioaktivního odpadu. Jde o materiál, který musí projít měřením radioaktivity, aby mohl být následně správně zlikvidován nebo uložen. Pro tyto účely vyvinula Nuvia řadu vybavení. Nejpokročilejším je zařízení SuperMUM, které je unikátní co do objemu měřeného odpadu i technologie stínění. „Běžně se jako stínicí materiál používá olovo, my jsme použili přírodní materiál na bázi betonu s nízkým obsahem přírodní radioaktivity. Přístroj může najednou změřit několikanásobně větší objem odpadu s velkou přesností, což má značný ekonomický význam právě u vyřazování elektráren z provozu,“ upřesňuje Martin Pazůr. O nové zařízení SuperMUM už projevil zájem výzkumný ústav CIEMAT ve Španělsku.  

Česká technologie v neutronovém centru
Firma uspěla počátkem roku i v náročném výběrovém řízení na generálního dodavatele vodního chlazení a kompletní vzduchotechniky pro stavbu největšího neutronového centra na světě ve švédském Lundu. Nové centrum by mělo svým praktickým využitím překonat i slavný CERN. Čeští vědci v rámci společného výzkumného programu dostanou možnost využívat neutronové centrum i pro vlastní výzkum. /dr/

 
Publikováno: 31. 8. 2017 | Počet zobrazení: 1755 článek mě zaujal 333
Zaujal Vás tento článek?
Ano