Amper Schunk

HELIOS Orange: aby tramvaje měly po čem jezdit...

Pražská strojírna a. s., výrobce kolejových konstrukcí a výhybkových systémů pro tramvajovou dopravu, je podnik s dlouholetou tradicí, existuje již od počátku třicátých let 19. století. Od té doby firma ušla dlouhou cestu k současné podobě velké, moderní a renomované strojírenské firmy. Od roku 2011 jí s řízením všech procesů pomáhá informační systém HELIOS Orange.

 

Hlavním předmětem činnosti Pražské strojírny je vývoj a výroba kolejových konstrukcí a výhybkových systémů pro tramvajovou dopravu. Kompletní servis výhybkových systémů je doplněn o další komplementy, jako jsou tramvajové výměny s pružnými výměnnými jazyky v různých modifikacích, vytápění výměn, odvodnění trati a ostatní strojírenská výroba.
Své produkty Pražská strojírna dodává nejen Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, který je jejím hlavním odběratelem, ale i dalším dopravním podnikům v ČR. V posledních letech se významně rozšířil i export do zahraničí.

Pokrytí ekonomiky nestačilo
Je zřejmé, že velká strojírenská firma, která musí mj. flexibilně reagovat na přání svých zákazníků, se dnes neobejde bez komplexního informačního systému. Dříve používaný informační systém pokrýval ve firmě především ekonomiku. Výrobu však řešit nedokázal. Šlo navíc o systém velmi komplikovaný a uživatelsky nepřívětivý. Například zde nebylo zapojeno plánování, a sledování cashflow bylo nutné provádět ručně za pomocí excelu. V minulosti bylo možné, aby takto firmy fungovaly, ale třeba s patnácti lidmi v účtárně. Navíc rychlost získávání relevantních informací byla žalostná. Postupem času už to opravdu nebylo udržitelné...
Problémy s informačním systémem způsobovaly nejednotnost práce v jednotlivých částech firmy, včetně lpění na dodržování „starých, dobrých postupů“, k nimž patřila i tradice obíhání papírových faktur a dalších dokumentů napříč firmou.
K tomu dodává Lenka Komůrková, která v době změny informačního systému zastávala pozici finanční ředitelky, a tudíž otázka kvality systému byla jednou z jejích priorit: „Rozpracovanost a sledování zásob je v každé strojírenské firmě nekonečný příběh i tehdy, pokud máme pomocníka v kvalitním specializovaném informačním systému. V tehdejší situaci však byl jediný způsob, jak tuto oblast kontrolovat: na týden zastavit výrobu, provést inventuru a vše ručně dopočítat.“

Argument pro změnu
Prosadit změnu systému však nebylo lehké, protože implementace není ani levná, ani jednoduchá záležitost. Zásadním argumentem pro změnu byl však téměř 100% nárůst obratu firmy v letech 2009 - 2010. S rostoucím obratem nutně vznikají další komplikace, pokud nejsou procesy dobře nastavené a řízené kvalitním informačním systémem. V roce 2010 tedy došlo k rozhodnutí pořídit nový systém. Volba padla na HELIOS Orange z produkce Asseco Solutions.
Implementace systému trvala 2,5 měsíce a zahrnovala Ekonomiku - Účto, Majetek, Pokladnu a banku, Logistiku - objednávky, Fakturaci a sklady, dále Výrobu, Technickou přípravu výroby a Mzdy.         
„Když jsme HELIOS implementovali,“ vzpomíná Lenka Komůrková, „zakomponovali jsme do něj naše postupy a sjednotili jsme je. Vzhledem k tomu, že nešlo jen o převod účetnictví ze starého systému do nového, ale bylo třeba převést technologické i výrobní postupy, tak aby byly skutečně využity všechny možnosti, které systém výrobní společnosti nabízí, čekalo nás velké množství změn. Výroba např. musela nově začít odvádět operace, zasílat elektronickou formou požadavky a podobně,“ dodává.

Klíčová role klíčových uživatelů
Systém se podařilo úspěšně implementovat i uvést do provozu ve velmi krátké době. Velkou zásluhu na úspěchu projektu měli zejména někteří klíčoví uživatelé, mezi něž patřila i tehdejší finanční ředitelka, která říká: „Kolegové se v systému našli. Pochopili jeho přínos ve všech oblastech. A spolupráce při zavádění systému jim nakonec také pomohla v pracovním postupu. Dnes jsou z nich vedoucí týmů.“
Posupně byly též doimplementovány funkcionality jako Revize zařízení, Kontroly vybavení a podobně. Díky tomu je např. možné z revizních zpráv pořizovat údaje do systému a následně generovat seznamy opět pro revizní techniky.
Nový systém také rozkrýval velmi zásadním způsobem efektivitu. Díky němu se např. podařilo vybojovat vítězství nad stohy papíru vršícími se nejen v účtárně.

Drahé auto řidiče neudělá
„Slova Business Intelligence (BI) jsou dnes velmi módním pojmem, avšak nelze spoléhat na nástroj, pokud by s ním nepracoval člověk. Ten přesně ví, co chce a umí díky němu získat ty správné informace a pracovat s nimi. Stejně jako sebedražší auto z vás neudělá špičkového řidiče,“ uvažuje Lenka Komůrková. „Od roku 2013 je v Pražské strojírně k dispozici BI řešení. V době, kdy zde již byl zaveden nový ERP systém, právě probíhalo jeho zdokonalování, aby fungoval stejně dobře, jako ostatní části systému.“
Ve firmě je např. klíčové sledování zásob, mimo jiné i kvůli úvěrování provozu společnosti. Například hutní materiál, který je velmi drahým vstupem, je často nutné koupit ve větším množství najednou. V systému jsou pak pečlivě sledovány zásoby z hlediska využitelnosti i čerpání na jednotlivé zakázky.
Systém HELIOS Orange je velkým přínosem i pro plánování výroby. Konkrétně je ve firmě provozován zakázkový typ výroby, při němž je možno některé součásti finálních výrobků vyrábět předem, do zásoby. Jiné naopak ne. Díky systému je tedy možné s ohledem na tyto skutečnosti optimálně plánovat kapacity.
V Pražské strojírně je využíváno také řešení CRM. Zavedli zde jednotný číselník dodavatelů i zákazníků včetně kontaktů.
„Dříve zde měli evidenci nepřehledně zapsanou v sešitech a na vizitkách,“ vzpomíná Lenka Komůrková, „nyní lze hodnotit i třídit dodavatele a odběratele. Vede se evidence pro účely VIES, jsou jasně nastavené platební podmínky pro fakturaci. Eviduje se i jednání s odběrateli.“
Stranou nezůstala ani oblast personalistiky. Pracovníci strojírny zavedli v systému přehledné popisy pracovních pozic, sledují jubilea, evidují lékařské prohlídky a školení. Na základě těchto evidencí mohou tvořit jejich plán.
HELIOS Orange kromě jiného přispěl k nalezení dalších slabých míst a následně ke změně procesů, které ona slabá místa způsobovala. Výsledkem bylo výrazné zefektivnění práce ve všech útvarech společnosti a zpřehlednění a zjednodušení většiny procesů. V současné době pracuje s informačním systémem 35 uživatelů.
„Systém sám o sobě továrnu samozřejmě neřídí,“ vysvětluje Lenka Komůrková, ale významně pomáhá lidem, kteří ji řídí díky svému know-how. Nechává prostor pro kreativitu a usnadňuje vše, co lze dělat rutinně.“

Přínosy:
- sledování aktuální rozpracovanosti výroby a zásob
- přesné plánování kapacit výroby
- nalezení slabých míst - zvýšení efektivity procesů
- zvýšení rychlosti získávání informací
- sledování aktuálních přehledů
- přesné řízení dokumentů

 
Publikováno: 2. 8. 2017 | Počet zobrazení: 820 článek mě zaujal 123
Zaujal Vás tento článek?
Ano