Amper Schunk

Kompresory všech typů pro železnici

Pokud pojedete vlakem, je vysoce pravděpodobné, že o dodávky vzduchu pro pneumatická zařízení v jeho systémech se starají kompresory společnosti Atlas Copco. Švédský výrobce patří k renomovaným a oblíbeným dodavatelům výrobců kolejových vozidel.

 

Důvodem je mj. skutečnost, že Atlas Copco umí pokrýt jako jediný výrobce celý segment kompresorové techniky pro železniční a kolejovou dopravu. Od pístových kompresorů určených pro nejmenší vlaky a kolejová vozidla, např. pro ovládání pantografu (dodávaných i pro tramvaje), pak spirálové kompresory pro střední typy vlaků s běžnými nároky na dodávky stlačeného vzduchu a také pro největší vlaky - vysokorychlostní soupravy. Tady je potřeba největších objemů vzduchu, proto jsou pro ně určeny největší a nejvýkonnější šroubové kompresory.

Stlačený vzduch ve službách dopravy
Kompresory jsou důležitými prvky pro nejrůznější vozidla. Jsou klíčové např. pro brzdové systémy, ovládání pantografů, podvozky, ovládání dveří, toalet, ale i posypové mechanismy. Používají se od malých posunovacích i rychlíkových lokomotiv, přes důlní vlaky, až po nejdelší a nejrychlejší vlaky na světě. Kompresory používané v lokomotivách se ale dodávají i do trolejbusů či do autobusů.
Nejde však jen o kompresory samotné, ale o komplexní jednotky a celé subsystémy. Ty obsahují v jednom kompaktním bloku, který je vestavěn do podvozku či rámu vlaku, nejen vlastní kompresor, ale i motor, zásobník na stlačený vzduch, systémy pro úpravu vzduchu (sušení a filtraci). Suchý vzduch je u železničních aplikací nutný kvůli kondenzaci, aby v zimě nezamrzal, takže musí být vysoušen na mínusové hodnoty tlakového rosného bodu (-20 až -50 °C). Záleží na tom, v jakých klimatických podmínkách je příslušný vlak provozován. Vše je projektováno na přesné podmínky, a to nejen klimatické, ale i na další klíčové parametry, jako jsou příčné a podélné síly, které působí na zařízení umístěné ve vlaku, na vibrace, jež představují jeden z hlavních problémových faktorů, kterým jsou kompresory v těchto aplikacích vystaveny. To vše musí konstruktéři v rámci zmíněné jednotky řešit. Navíc se na zařízení používaná na železnici vztahují přísnější drážní předpisy ohledně provozních parametrů a spolehlivosti než u standardní produkce.
„Na kompresoru už není příliš co vymýšlet, principy stlačování vzduchu jsou dané, pracuje se proto hlavně na spolehlivosti, kompaktnosti řešení, čím lehčí a menší (při požadovaném výkonu a efektivnosti) tím lepší a účinnější. V tom je Atlas Copco lídr a inovátor, sledující nejmodernější trendy, včetně využívání nových materiálů a technologických poznatků,“ konstatuje Jan Černý, vedoucí prodeje divize průmyslových kompresorů v české pobočce společnosti. Právě v tom má firma oproti konkurenci výhodu danou obrovskou databází zkušeností, poznatků a řešení nasbíraných během dlouhé historie svého působení - její počátky sahají až do roku 1873, což je tradice, jakou se může pochlubit jen málo průmyslových značek.

Kompresory pro celý svět
Jen v období od roku 2006 do 2016 bylo ve službách železnic instalováno po celém světě přes 11 000 železničních kompresorů s modrým logem AC - od Evropy přes USA, Kanadu, Peru a Argentinu až po Indii, Tchaj-wan,Thajsko a Austrálii. Jezdí po širých pláních Ruska i mezi norskými fjordy, či alpskými průsmyky a tunely ve Švýcarsku i Eurotunelem pod lamanšským průlivem. Nemalá část z nich také v Číně, kde jimi firma vybavila soupravy Bombardier pro pekingské metro a jednu ze svých prestižních zakázek - tamní vysokorychlostní vlaky. Pro čínské vysokorychlostní soupravy se dodávaly sestavy s 15kW kompresorovými jednotkami a integrovanou bezúdržbovou membránovou sušičkou pro instalaci pod podlahou vlaku. Od uzavření smlouvy roku 2009 do loňského roku bylo do Číny dodáno ca 1240 takovýchto jednotek. Tyto zakázky jsou jedny z těch, na které jsou u Atlas Copco zvlášť hrdí, protože země, které provozují vysokorychlostní vlaky vlastní konstrukce, jako např. Japonsko nebo Čína, obvykle důsledně preferují také vlastní dodavatele. To samé však platí v jejich případě třeba i o automobilkách, pro něž Atlas Copco rovněž dodává. Pro své zahraniční továrny si „dovážejí s sebou“ i své „dvorní dodavatele“ bez ohledu na to, že v dané zemi třeba nemají ani své servisní zastoupení či zázemí. Dostat se do rigidní, dlouhodobě neměnné struktury jejich dodavatelských řetězců je velmi složité a tyto zakázky jsou právem považovány za velký úspěch a vysoce prestižní reference.

Vývoj společně se zákazníky
V posledních letech firma už přímo spolupracuje s předními světovými výrobci kolejových vozidel, s nimiž má nyní rozpracováno několik významných projektů. Jde vesměs o náročné zahraniční zakázky, jako např. metro, meziměstské a rychlostní kolejové soupravy.
„Dostat návrh kompresoru do projektu již v úvodní projekční fázi je to nejdůležitější, protože vstupovat do něj později, když už je vše naprojektováno, je mnohem komplikovanější. Výrobce nebude předělávat podvozek, kde je vše přesně propočítáno a vybalancováno s ohledem na těžiště a hmotnost, jakékoliv kilo navíc nebo dodatečné úpravy mohou způsobovat problémy a rozhodit celý pečlivě vyladěný koncept vlaku,“ říká Jan Černý. Takže např. u zakázky pro soupravy firmy Siemens byly kompresory již navrženy a konstruovány ve speciálním designu přímo pro daný vlak. Pro tyto soupravy dodala společnost Atlas Copco v rozmezí čtyř let na 70 jednotek s bezmaznými kompresory se sušením, které se musely vyrovnat s bezchybným fungováním v teplotním rozmezí od -40 do +50 °C. Ani zakázky např. na kompresory pro metro, ačkoli není vystaveno tak extrémním provozním podmínkám, se od toho moc neliší: požadavek teplotní odolnosti vůči mrazům jen o něco mírnější, v podzemí stačí zákazníkovi odolnost „jen“ do -30 °C. Životnost svých kompresorů projektuje firma na 20 let, samozřejmě za podmínky odpovídající údržby, kterou ovšem díky dálkovému monitorování dokáže bezpečně zajistit. Systém hlásí případná rizika, stejně jako v předstihu čas na plánovanou kontrolu.
Praxe funguje tak, že se nejdřív vytvoří prototyp kompresorové jednotky, který následně prochází náročnými testy. Pokud se osvědčí, je na jeho základě připravována do výroby celá požadovaná série. Návrh projektu, vypracování finální nabídky s potřebnou technickou dokumentací a zprávou trvá od zadání obvykle asi tři měsíce. Vše závisí na složitosti a náročnosti řešení, dispozicích prostoru, který je pro kompresorovou jednotku vyčleněn apod.
„Vytvořené řešení musí vyhovovat daným požadavkům, není možné, aby kompresor nesplňoval některý ze základních parametrů, pokud jde o množství a kvalitu dodávaného stlačeného vzduchu“, doplňuje Jan Černý. Problémem většinou bývá, aby se vše vešlo do daného prostoru podvozku a mělo správné rozložení hmotnosti a těžiště.

Princip nejlepšího řešení
I pro výrobce kolejových vozidel je výhodná spolupráce s dodavateli kompresorové techniky už od počáteční fáze projektu. Při jeho navrhování mohou na základě zadaných požadavků doporučit vhodné typy a modely a navrhnout optimální funkční řešení pro daný případ. Tím ušetří hodně času i starostí konstruktérům a designérům s případnými dodatečnými úpravami. Např. u kompresorových jednotek dodaných pro lokomotivy americké železnice Amtrak ušetřilo navržené řešení AC zhruba 200 kg hmotnosti oproti jiným systémům.
K hlavním trumfům železničních kompresorů Atlas Copco patří kromě jejich vysoké spolehlivosti i malá hmotnost (snižující provozní náklady), nízké zástavbové nároky (šetří místo) a v neposlední řadě i nízká hlučnost (lepší jízdní komfort). U bezolejového řešení dodávky vzduchu pro soupravy Siemens Desiro např. Atlas Copco nabídl systém o více než polovinu lehčí (mj. díky hliníkovým zásobníkům vzduchu s ocelovým krytem) a méně než 40 % LLC ve srovnání s hlavními konkurenty.
„Snažíme se najít pro zákazníka to "nej“, proto nejsme levní. Atlas Copco bylo, je a bude nejdražší - jednoduše proto, že naše výrobky jsou nejlepší, a skutečně to není jen marketingový slogan,“ komentuje Jan Černý současný trend: snahu výrobců stlačit náklady na minimum. „Dodáváme výrobky, které se vyznačují prokazatelně nejvyšší účinností, tedy kolik kubíků vzduchu se vyrobí za hodinu z jedné instalované kWh. Kompresory Atlas Copco mají vždy vyšší účinnost než jakýkoli jiný kompresor stejné kategorie. Pro firmu jsou hlavní vývoj a inovace, přinášejí zákazníkům prokazatelné finanční úspory. Atlas Copco jako první výrobce vytvořil kompresor s integrovanou kondenzační sušičkou, první kompresor vybavený frekvenčním měničem a mikroprocesorovým řízením, první kompresor s elektromotorem chlazeným olejem a poháněným pomocí permanentního magnetu. Nyní dáváme do všech kompresorů jako součást dodávky dálkový monitoring. Proto nejspíš budeme vždy nejdražší, ale ze své kvality prostě nehodláme slevit.“

Firma Atlas Copco lokomotivy dokonce sama vyráběla - první stroj „The Swallow“ (Vlaštovka) byla malá lokomotiva z roku 1880, produkci lokomotiv společnost ukončila v roce 1917.

 
Publikováno: 2. 8. 2017 | Počet zobrazení: 961 článek mě zaujal 126
Zaujal Vás tento článek?
Ano