Amper Schunk

Návrh operátorů na kvalitní signál ve vlaku

Pracovní skupina v rámci Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS), založená mobilními operátory působícími na českém trhu, představila plán, jak vylepšit pokrytí pro mobilní volání i datové přenosy ve vlacích na železničních koridorech v ČR.

 

Samotné splnění závazku na pokrytí koridorů signálem LTE vyplývající z licenčních podmínek, kde jsou už nyní operátoři výrazně nad stanoveným požadavkem pro konec roku 2019, totiž k ideálnímu pokrytí uvnitř vagónů stačit nemůže. Pracovní skupina složená z O2, T-Mobile, Vodafone a Nordic Telecom v roli pozorovatele proto představila řešení, které by mělo pomoci.
Za prvé je třeba vyřešit dokrytí u vagónů, jež vykazují nadprůměrný útlum signálu. V této oblasti by měly pomoci takzvané opakovače signálu, které využívají např. švýcarské SBB nebo německé DB. Druhým krokem je zahuštění venkovní infrastruktury nad rámec licenčních podmínek stanovených ČTÚ. Zde je třeba využít stávajících vysílačů GSM-R a doplnit je novými vysílači. Třetím krokem je pak vytvoření technického řešení pro tunely.

Extrémně tlumivé vagóny podpoří opakovače
Analýza prostupnosti signálu, kterou loni provedl ČTÚ, přinesla jasný závěr: měření pokrytí koridorů a měření útlumu mobilního signálu vybraných typů železničních vozů potvrdilo, že konstrukční vlastnosti železničních vozidel zásadním způsobem tlumí úroveň signálu mobilních sítí. Vlastní splnění licenčních kritérií pro LTE sítě není bez dalších technických opatření dostatečným předpokladem očekávané kvality služby uvnitř železničních vozidel.
Řešením tohoto stavu by měla být instalace opakovačů do těch vagónů, které jsou extrémně nepropustné. Plošná instalace by totiž byla neúměrně nákladná a složitá, a to i z důvodu, že např. jen ČD používají na 100 různých typů vagónů. „Pro instalace opakovačů mobilního signálu je nutná přímá součinnost dopravců, respektive vlastníků železničních vozidel a mobilních operátorů, kteří jsou držiteli příslušných licencí ke kmitočtům a mají oprávnění k provozu vysílacích zařízení. Technické parametry opakovačů musí být pro podmínky každého vozidla optimalizovány, aby nedocházelo k nežádoucím interferencím s vnějším okolím,“ vysvětluje Jiří Grund z APMS.

Síť okolo koridoru se zahustí
Ani vybavení extrémně nepropustných vagónů opakovači ale nebude stačit. Kontinuálnost signálu o potřebné síle by měly zajistit nové vysílače. „Toho může být dosaženo pouze za předpokladu realizace sdílené infrastruktury mobilních operátorů při současném využití infrastruktury SŽDC včetně infrastruktury vysílačů GSM-R,“ říká Jiří Grund. Protože ale samotné využití vysílačů GSM-R pro technologie mobilních operátorů není dostatečné, bude třeba tuto síť zahustit a doplnit nově budovanými vysílači. Těch by měly vzniknout řádově stovky. Takovéto pokrytí bude nad rámec licenčních kritérií a jeho realizace je významně podmíněna ekonomickou efektivitou vynaložené investice, takže pro operátory bude rozhodující hlavně výše celkových investičních a provozních nákladů.
Ani oba zmíněné kroky však nejsou dostatečné pro zajištění potřebného signálu v tunelech. Zde by měly pomoci zkušenosti operátorů, které získávají při pokrývání pražského metra.

 
Publikováno: 2. 8. 2017 | Počet zobrazení: 794 článek mě zaujal 148
Zaujal Vás tento článek?
Ano