Amper Schunk

Unikátní lokomotivní CNG motor z Čech

Čeští inženýři vyvinuli zcela nový motor pro lokomotivy, kde je místo tradičních paliv použit stlačený zemní plyn. Novinka představuje světový unikát, který vyniká sníženou zátěží životního prostředí a nízkými provozními náklady.

 
Vývoj byl prováděn v rámci projektu podporovaného Technologickou agenturou ČR (TA ČR) s názvem TA02031128 - Výzkum a vývoj pístového spalovacího motoru pro spalování stlačeného zemního plynu - a byl zaměřen na výzkum a vývoj alternativních, ekologicky a energeticky šetrných CNG motorů s nižšími emisemi a lepším poměrem výkonu a spotřeby. Cílem bylo vyvinout zcela novou koncepci jednopalivového CNG motoru, ze které bude možné následně vytvořit i její aplikovanou verzi pro motory Caterpillar. Využití těchto velkoobjemových motorů je hlavně v železniční dopravě, ale též u stavebních strojů a kogeneračních jednotek. Součástí projektu je i zavedení navrženého řešení na existující spalovací motor 1,4 TSI pro osobní vozidla koncernu VW. Důležitým výstupem je také funkční vozidlo s tímto prototypem motoru.
Projekt podporovaný 17,2 mil. Kč ze státního rozpočtu má silnou výzkumnou a vývojovou rovinu, která svedla dohromady malou firmu orientovanou na vývoj prototypů motorů, strojírenský podnik s potenciálem uplatnit výsledky projektu jako přidanou technologickou hodnotu ke svým výrobkům a jedno z předních univerzitních pracovišť v oblasti spalovacích motorů. Příjemcem podpory je společnost MARAT engineering, dalšími řešiteli, kteří se na projektu podíleli, jsou společnosti Vítkovice Mechanika a FSI VUT v Brně. Výsledkem společné práce je zcela nový typ motoru na stlačený zemní plyn.
„Jedinečnost řešení spočívá v tom, že jde o motor primárně vyvinutý pro spalování pouze stlačeného zemního plynu a využívá všechny jeho přednosti jako paliva,“ komentuje novinku Marek Bradávka z MARAT engineering. Zejména pro aplikace v železniční dopravě podobný typ motoru uzpůsobený pouze pro spalování CNG podle něj na světovém trhu zatím chybí, o čemž svědčí např. i to, že o toto řešení projevilo okamžitě zájem několik velkých společností, jako např. Indické státní dráhy nebo ruský Gazprom. „Možnosti využití jsou díky ekologickým aspektům, nízké ceně a bohatým zásobám zemního plynu po celém světě opravdu široké“ doplnil Marek Bradávka s tím, že při vývoji samotného konceptu motoru kladli konstruktéři důraz právě na jeho komplexnost a univerzálnost tak, aby byl použitelný nejen pro železniční aplikace, ale pro širokou paletu spalovacích motorů a využitelný v různých odvětvích.   
 
Publikováno: 2. 8. 2017 | Počet zobrazení: 772 článek mě zaujal 131
Zaujal Vás tento článek?
Ano