Schunk

Misan pomáhá odbourat „šnečí tempo“ obrábění

Závěr posledního květnového týdne (24. - 25. 5.) patřil u společnosti Misan tradičnímu jarnímu odbornému semináři v jejich technologickém centru v Lysé nad Labem. V roli spolupořadatelů se tentokráte představily firmy Hofmeister a technology support. Na akci s příznačným mottem „Neobráběj jako šnek!“ byly na strojích na živo předváděny obráběcí operace.

 
V úvodní části se Ing. Ondřej Svoboda z firmy Misan věnoval problematice tepelné stability obráběcích strojů, která je jedním z důležitých faktorů obrábění, pokud jde o tempo a přesnost, což je i důvodem, proč se výrobci strojů snaží dostat teplo vznikající při obráběcích operacích pod kontrolu. Příkladem je propracovaný systém tepelného managementu, který u svých obráběcích strojů uplatňuje společnost Okuma. Její Thermo Friendly Concept - koncept teplotní nezávislosti - kompenzace teplotních deformací je součástí sady inteligentních technologií, jimiž vybavuje své stroje a řeší už jejich samotnou konstrukcí vyrovnávání teplot, kdy stroj reaguje na změny okolní teploty. Jeho konstrukce je teplotně symetrická, počítá se s předvídatelnými deformacemi a sleduje se rozložení teplot. Pomocí snímačů je propočítávána odchylka a vyslán kompenzační signál k řízení os. Výsledkem je kompenzace deformací dotažená až na úroveň desetiny mikrometru.
Česká rodinná firma Hofmeister, zaměřená mj. na výrobu speciálních nástrojů, prezentovala v přednáškové části návrh a realizaci prototypových utvařečů třísky. Nástroje z nabídkového portfolia firmy se pak představily i v reálném nasazení v praktických ukázkách.
Společnost t-support věnovala svou prezentaci tématu optimalizace NC kódu a představila v této souvislosti i novinku v podobě programového vybavení pro tuto oblast: specializovaný software firmy NC Brain, jehož výstupem jsou optimalizované NC kódy. Novinku osobně představil Brian Baek z NC Brain Korea. Schopnosti tohoto softwaru pro 3- i 5osé obrábění byly demonstrovány na příkladu, kdy byly záměrně zadány kódy vytvářející nevhodné prostředí - program NC Brain následně navrhnul na základě přidání různých dat a subsystémů vlastní optimalizované řešení. Letošní novinkou, která rozšířila programovou kolekci NC Brain, je software AI CAM - kombinace CAM systému a řešení pro optimalizaci odebírání materiálu, automatizovaný software využívající databázi technologií a umožňující automatizované programování z CAD modelů. Tyto produkty budou nyní uváděny na český trh prostřednictvím firmy technology support.
V odpolední části pokračoval seminář tradičně praktickými ukázkami obrábění. Např. na vysokorychlostním svislém obráběcím centru BROTHER R450 X1 s dvoupaletovým výměníkem byly předvedeny ukázky frézování, vrtání (vyvrtávání otvorů pro řezaný i tvářený závit), závitování (řezání závitu pomocí řezacího i tvářecího závitníku), srážení hran, gravírování i frézování drážek. Na soustružnickém centru OKUMA LU3000 EX s poháněnými nástroji se předvádělo soustružení a vnější hrubování, zapichování a stranové soustružení vždy se dvěma nástroji v řezu.
Nové horizontální čtyřosé obráběcí centrum OKUMA MA-500HII posloužilo pro demonstraci frézování od hrubování až po dokončení plochy, s následným frézováním drážky, vrtáním APX (vrtání dutiny) a převrtáním otvoru na dvojnásobný průměr, vyvrtání pilotního otvoru o hloubce 3 D, následné vyvrtání otvoru o hloubce 10 D a vrtání otvoru pro výstružník, vystružovací operaci s vystružením otvoru a vrtáním tvarového otvoru.
Multifunkční soustružnicko-frézovací stroj s protivřetenem a spodní revolverovou hlavou s poháněnými nástroji OKUMA MULTUS U4000 2SW 1500 byl využit pro ukázku soustružení zahrnující vrtání dutiny, zarovnání čela a vnější hrubování, vnější i čelní zapichovací soustružení Voluturn a soustružení dutiny, přebírku mezi vřeteny 1 a 2, vrtání otvorů i jejich odjehlení.
Účastníci semináře měli unikátní možnost vidět i systém sledování a měření teplotních deformací strojů vyvinutý specialisty z ČVUT Praha a kompozitní frézu, která měla na semináři svou českou premiéru.
 
Publikováno: 31. 7. 2017 | Počet zobrazení: 1171 článek mě zaujal 201
Zaujal Vás tento článek?
Ano