murr Schunk

Chytrá aplikace českých vývojářů

Česká technologická společnost CertiCon, která bude vyvíjet revoluční platformu, se stala technickým koordinátorem projektu DIGICOR podpořeného Evropskou komisí v rámci programu HORIZONT 2020. Projekt byl zahájen 1. října letošního roku a dokončení je plánováno na rok 2019.

 
Vyvíjená revoluční komunikační platforma má podnikům ušetřit nejen značné množství času, ale i finančních prostředků. Platforma bude zprostředkovávat informace ze všech částí výroby s využitím technologií internetu věcí. Díky tomu budou jednotlivá pracoviště včas informována o hrozících rizicích v plynulosti výroby. „Pokud dojde v jedné továrně ke zpoždění výroby některých komponent, dozví se to okamžitě i další subjekty. Na základě toho budou moci všechny zainteresované strany okamžitě přejít k alternativnímu řešení,“ říká technický koordinátor projektu Martin Klíma ze společnosti CertiCon.
Firma se v rámci realizace projektu zaslouží o vytvoření inovativního nástroje, který nabízí zcela nové možnosti v koordinaci, úsporách a především ve vytváření unikátní sítě propojující všechny subjekty spjaté s výrobou. Klíčová součást platformy, tzv. chytrý rozvrhovač, bude propojovat a organizovat práci všech subdodavatelů a výrobců pracujících na jedné zakázce - bude zohledňovat všechny subjekty a články ve výrobním procesu, které mezi sebou budou v reálném čase sdílet potřebné informace. Platforma by měla najít uplatnění zejména ve výrobních strojírenských podnicích.

„Díky této komunikační platformě budou všechny subjekty okamžitě informovány o případné nastalé změně ve výrobním procesu a na základě toho budou moci ihned na situaci reagovat. Při vyvíjení této platformy využijeme našich bohatých zkušeností, které jsme načerpali při realizaci projektů pro Airbus Group. Implementací nástroje na podporu optimalizace prací na výrobních linkách letadel Airbus A350 jsme dokázali celý výrobní proces zefektivnit až o 15 %,,“ říká Martin Klíma.
 
Publikováno: 27. 2. 2017 | Počet zobrazení: 1066 článek mě zaujal 182
Zaujal Vás tento článek?
Ano