asseco Aimtec murr

Kráva pošle SMS, když jí není dobře

Wearables, neboli nositelná elektronika, dobývá svět. Uplatnění nalézá nejen u geeků a technofilů, kteří musejí vždy vyzkoušet nejnovější technologické novinky, ale i u zcela jiných kategorií uživatelů: u zvířat. Na rozdíl od nás jsou ovšem nositeli této hi-tech obvykle nedobrovolně, je však určena pro jejich dobro, ať už jde o monitorovací či lokalizační zařízení.

 

Příkladem takovýchto zařízení je systém rakouské firmy Xtec, určený chovatelům krav, který umožňuje dálkový bezdrátový monitoring stád a sledování jejich zdravotního stavu i podmínek, v nichž se nacházejí. Na rozdíl od obvyklých podobných řešení tohoto typu (vysílačky, RFID značky apod.) však používá netradiční umístění čidel a sledování příslušných parametrů a životních funkcí - zevnitř.  

Reporty z kravského bachoru
Jako nejlepší místo k osazení příslušných senzorů zvolil výrobce monitorovacích systémů první ze čtyř částí kravího žaludku: bachor. Ten se podle názoru inženýrů firmy Xtec ideálně hodí jako spolehlivé místo pro nepřetržitý záznam přesných údajů. Orálně podávané senzory zůstanou (podle ujištění výrobce) bez rizika, že by se pohybovaly v těle krávy nebo se ztratily.
To samozřejmě vyžaduje odolné provedení zajišťující dostatečnou trvanlivost v podmínkách trávicí soustavy zvířete, kde by měl senzor, vybavený interní anténou a napájený vestavěnou Li-Ion baterií vydržet bez problémů čtyři roky. Bezúdržbový senzor má délku 132 mm a průměr 35 mm. Měření provádí v 10minutových intervalech. Nabízí (obdobně jako lidské fitness náramky a medicínská wearable zařízení) prostřednictvím měření přímých parametrů uvnitř nositele průběžné klíčové informace týkající se reprodukčního stavu zvířete a základní zdravotní data. Patři sem např. údaje o jeho tělesné teplotě, pH žaludku, stravě, nebo o místech, kde se pohybuje. Nejsou potřeba žádné další zařízení, jako jsou krokoměry, krk obojky a ušní známky, které mohou zvířata svým chováním rychle opotřebovat. Navíc interní prvky jsou bezpečnější pro zdraví zvířat a zabraňují náhodnému poškození měřicích přístrojů. Všechna data, která lze jednoznačně přiřadit konkrétnímu zvířeti, jsou permanentně ukládána a automaticky přenesena přímo do PC nebo smartphonu, což umožňuje snadnou kontrolu stáda i jednotlivých kusů.
Data ze senzoru jsou odesílána do centrálního počítače, který je zpracovává a veškeré údaje nahrává na internetový cloud, kde se získané informace analyzují, porovnávají a vyhodnocují např. z hlediska zdravotního stavu. Mohou být ale i sdílena s veterináři, zaměstnanci nebo dalšími specialisty a poradci.
Vzhledem k tomu, že systém lze propojit kromě počítače i s mobilními zařízeními (iOS, Android), může automaticky upozornit pomocí SMS zprávy na hrozící komplikace, které tak farmář může řešit včas, než dosáhnou kritického stavu. Podobě jako prevenci vážnějších onemocnění nebo dalších faktorů charakterizujících stav zvířete (např. monitoring přijímání potravy či vody).
Senzory ale neslouží pouze k prevenci onemocnění, ale umožňují i včasné odhalení příznaků tepelného stresu, může dojít i ke snížení počtu veterinárních prohlídek, které zvířata stresují. Systém hlídá nepřetržitě aktivitu zvířat a jejich tělesné parametry, sledování teploty umožňuje rychlejší a snadnější detekci nástupu onemocnění, ale umožňuje i předpovídat dobu otelení a s vysokou (až 95% přesností) určit datum porodu telat, čímž mohou farmáři lépe plánovat, a zvýšit tak produkci mléka.

 

Z běžné stračeny hi-tech kráva
Vnitřní monitorovací systém tvoří:
- Jednotka pro záznam uvnitř naměřených dat.  
- Software smaXtec Messenger, který umožňuje nepřetržitě kontinuálně sledovat všechny klíčové údaje, poskytuje komplexní informace z fyziologického smaXtec serveru a zasílá upozornění s kompletním doporučením vhodných opatření. Všechny tyto informace jsou přístupné nepřetržitě jak prostřednictvím aplikace smaXtec, tak prostřednictvím webové platformy.
- Instalační sada, včetně všech požadovaných systémových komponent (bezdrátová čtecí zařízení a smaXtec senzory klimatu) přenáší data naměřená na smaXtec serveru.
V prémiové verzi nabízí systém kromě informací o tělesné teplotě a údajů zahrnutých v základní variantě i více informací o zdraví zvířat a možnost řízení péče o zdraví a krmení, zaměřené na přídělové potřeby (sledování změn příjmu potravy, výběr krmiva apod.).
K výhodám, které systém nabízí, patří např. zvýšená dojivost díky optimalizací příjmu krmiva, úspora nákladů na krmivo, které je lépe využíváno, snížení léků a léčebných nákladů díky možnosti zahájit včas léčbu a tím samozřejmě i minimalizovat ztráty.
Nicméně zájemci o tuto technologii musí počítat s tím, že nesporné přínosy této technologie pro zefektivnění a úspory dosažené zkvalitněním a optimalizací chovu také něco stojí, a pořízení hi-tech stáda vyžaduje počáteční investice. Základní systém přijde na zhruba 600 dolarů (téměř 15 000 Kč), a k senzoru, jehož cena se pohybuje podle typu od 75 do 400 dolarů, instalovanému do kravského žaludku, je nutno připočítat i měsíční poplatky ve výši asi 250 Kč za každé zvíře, které si účtuje provozovatel systému. Farmáři si ovšem mohou nejdříve pořídit levnější základní verzi, kterou lze kdykoli upgradovat na prémiovou. Ta umožňuje monitorovat a získávat více údajů a rozšířit ji na stáda prakticky všech velikostí.   /st/

 
Publikováno: 31. 1. 2017 | Počet zobrazení: 2021 článek mě zaujal 414
Zaujal Vás tento článek?
Ano