Schunk

Na konferenci VVER 2016 se probíraly také zajímavé projekty pro české firmy

Přes 240 odborníků ze 17 zemí světa se sjelo do Prahy na konferenci VVER 2016, největší mezinárodní konferenci zaměřenou na reaktory typu VVER. Zástupci provozovatelů, dodavatelů technologií, státních dozorů a dalších organizací jednali na přelomu října a listopadu o postavení reaktorů VVER ve světě, jejich bezpečnosti, spolehlivosti a potenciálu pro další rozvoj.

 

Mezi řečníky a posluchači byli také zástupci českých firem, pro které jsou důležité nové projekty s reaktory typu VVER. Vzhledem k podobě současných plánů na výstavbu nových bloků v Česku, kdy vláda sice říká, že chce, aby nové bloky vznikaly, ale není jasné, zda se bude stavět i reálně, je pro české firmy důležitý export. Protože činnost těchto firem je spjata s domácími bloky, jejich další rozvoj mohou zajistit především projekty s reaktory typu VVER. Řada z nich se do projektů Rosatomu na výstavbu nových bloků již zapojuje.

Nové projekty
Z nových projektů je pro české firmy nejzajímavější maďarská JE Paks 2 s dvěma reaktory VVER-1200, která byla jedním z důležitých témat konference VVER 2016. Attila Aszódi, zmocněnec maďarské vlády pro rozšíření JE Paks, seznámil účastníky konference s aktuálním stavem projektu: „Projekt výstavby dvou nových bloků v JE Paks získal 29. září 2016 kladné stanovisko EIA, což je výsledek dlouhého a náročného procesu. Jednání začalo v prosinci 2014 podáním žádosti a v rámci něj jsme zorganizovali veřejné diskuze v městech v okolí jaderné elektrárny Paks a také v zahraničí. Před několika dny, konkrétně 28. října 2016 jsme zažádali o povolení umístění nových bloků. Součástí hodnocení bude také způsobilost provozu nových bloků v určené lokalitě vzhledem k přírodním i člověkem vyvolaným rizikům. Po získání rozhodnutí EIA a schválení umístění bude dalším krokem žádost o stavební povolení.“
Dalším blízkým projektem je finská JE Hanhikivi s jedním reaktorem VVER-1200, kde jsou české firmy již zapojeny. Například ÚJV Řež bude provádět kontrolu a nezávislé posouzení projektové a bezpečnostní dokumentace či dokumentace k aktivní zóně reaktoru. Minna Forsström, ředitelka společnosti Fennovoima pro projekt JE Hanhikivi, uvádí: „Projekt JE Hanhikivi je pro investory velmi atraktivní. Navíc přes 70 % finského obyvatelstva podporuje tento projekt, který má zvýšit životní úroveň v severní oblasti Finska a zajistit zaměstnanost obyvatel v regionu.“
V současnosti jsou podepsány smlouvy na výstavbu 43 jaderných bloků s reaktory typu VVER, z toho 9 je v Rusku a 34 v zahraničí. Tyto projekty se nacházejí v Evropě, na Blízkém východě a v Jihovýchodní Asii, české firmy se tak s nimi dostávají i na exotické trhy.

Dosavadní spolupráce
Český a ruský jaderný průmysl spolupracují již přes 60 let a za tuto dobu se v Česku zformoval rozvinutý jaderný průmysl, který používá přední technologie a je detailně obeznámen s technologií VVER. Výstavbu všech českých a slovenských jaderných elektráren provedly české a slovenské firmy společně s ruskými odborníky. Tyto zkušenosti se staly základem pro současnou spolupráci.
Jedním z příkladů vzájemné spolupráce je indická JE Kudankulam, kde jsou v provozu dva reaktory VVER-1000 a probíhají přípravné práce pro výstavbu dalších dvou bloků stejného typu. Do této elektrárny dodalo své produkty celkem devět českých firem, například Kabelovna Kabex dodala 2500 kilometrů kabelů a Arako 1500 kusů uzavíracích a regulačních armatur.
Mezi dodavatele běloruské Ostrovecké JE patří také jedenáct českých firem: Arako, Armatury Group, Kavalierglass, Krona, Lavimont Brno, LDM, Mostro, MSA, Preciosa Ornela, Vitrum a Sklárny Moravia. Dvanáct českých dodavatelů se účastnilo výstavby Novovoroněžské JE-II s inovativním blokem typu VVER-1200, kromě již zmíněných společností to jsou: Brněnská Drutěva, Kavalier, Proma, Rimera Group a Sigma Group.
V současnosti se rýsuje další směr česko-ruské spolupráce v oblasti jaderné energetiky. V září 2015 byla založena Aliance české energetiky, která má za cíl sdružit české firmy a připravuje společnou nabídku dodávky kompletní strojovny pro jaderné elektrárny. Prvním projektem, v jehož rámci by k tomu mohlo dojít, je jordánská jaderná elektrárna Qasr Amra s dvěma bloky s reaktory VVER-1000.

 
Publikováno: 31. 1. 2017 | Počet zobrazení: 1058 článek mě zaujal 201
Zaujal Vás tento článek?
Ano