Schunk

Solární výtah se obejde bez elektrické sítě

Energie ze Slunce už pohání leccos od automobilů a lodí až po roboty prozkoumávající Mars, ohřívá vodu, rozsvěcí žárovky v bezpočtu budov, zajišťuje provoz přenosné elektroniky i napájení velkých datových center. Nyní našla ještě další netradiční využití.

 

Společnost Schindler vytvořila unikátní výtah poháněný solární energií, který je nyní nabízen jako standardní součást produktového portfolia tohoto výrobce výtahů. Jeho tvůrci se inspirovali letounem Solar Impulse, který dokázal obletět Zemi poháněn energií získávanou výhradě z fotovoltaických panelů na svých křídlech. Na tomto projektu se firma podílela jako jeden z hlavních partnerů a zkušenosti z něj získané využili její inženýři i při konstrukci solárního výtahu.
Výtahový systém s označením Schindler Solar 3300 používá napětí 220/230 V, jednofázové připojení 1600 W (takže není potřeba třífázová přípojka). Podle výrobce je systém koncipován jako „plug a go“ pro rychlé připojení do elektrických sítí budov „stejně snadným způsobem jako běžné domácí spotřebiče“ pomocí standardního rozhraní MC4 pro připojení fotovoltaických panelů. Je rovněž připraven k integraci do inteligentních sítí (smart grids). Energie je ukládána do akumulátorů, jejichž kapacita 6,9 kWh umožňuje provoz nezávisle na elektrické síti (tzn. i v případě např. výpadku dodávky elektřiny) s provozní dobou až 40 hodin nebo 400 jízd. Technologie hybridního napájení (HPM) umožňuje rekuperovat energii do samodobíjecího systému.
Výtah nabízí různé módy a konfigurace, které zajišťují jeho nepřetržitou funkčnost a optimalizují zásobování solární energií. V „plug-in“ variantě využívá běžné externí fotovoltaické panely připojené pomocí konektorů MC4, ve verzi s označením „solární integrovaný mód“ pak dedikované solární panely určené a zapojené pouze pro výtah a třetí nabízenou konfiguraci představuje „solární integrovaný mód“, kdy je nabíjecí funkce optimalizována pro synchronizaci se solární energií, kterou systém aktivně detekuje.

Výtah může pracovat v následujících režimech:
Slunce nabíjí akumulátor - kdykoli je k dispozici sluneční světlo, budou akumulátory dobíjeny výhradně z tohoto zdroje energie. Tento režim má za cíl udržet akumulátory neustále nabité.
Dodávky z akumulátorů - výtah je vždy napájen z akumulátorů, neexistuje žádné přímé propojení na elektrickou síť nebo fotovoltaické panely. V případě, že kapacita (resp. její pokles) dosáhne určité úrovně, začne přes síť znovudobíjecí proces, dokud nejsou akumulátory plně nabité. Vzhledem k tomu, že systém je připraven pro spolupráci s inteligentními sítěmi, lze předem nakonfigurovat nabíjení v době, kdy jsou k dispozici nižší tarify za elektřinu.
Regenerativní napájení - energie se rekuperuje do akumulátorů vždy, když není výtah používán pro jízdu vzhůru, např. v případě nízkého zatížení pasažéry směrem dolů.
Napájení ze sítě - akumulátory budou dobíjeny také z elektrické sítě budovy. V případě nízké kapacity a v závislosti na nastavení se aktivuje dobíjení. Jakmile je doplňováni energie ze sítě spuštěno, bude pokračovat, dokud nejsou akumulátory opět plně nabité.

 
Publikováno: 27. 1. 2017 | Počet zobrazení: 1085 článek mě zaujal 167
Zaujal Vás tento článek?
Ano