Schunk

První ložiskové mazivo z potravinářských surovin

Japonská společnost NSK vyvinula průlomové mazivo pro ložiska strojů a zařízení, které přicházejí do styku s potravinami nebo farmaceutickými výrobky či kosmetikou. Mazivo označené H3G je první na světě vyrobeno výhradně z potravinářských surovin, navíc je výborně odolné proti vodě a s minimálním třecím momentem.

 
Nové mazivo nemá nepříznivý vliv na životní prostředí, protože není vyrobeno na bázi ropných produktů. Maziva vyrobena na bázi ropných produktů bývají vyrobena z řepkového oleje a dalších rostlinných olejů a obsahují různé přísady nepotravinářské povahy. Jejími omezeními jsou malá odolnost proti oxidaci, která vede ke snížení mazivosti a trvanlivosti maziva.
Naproti tomu novinka od NSK je vyrobena 100% z potravinářských surovin, kde základem je olej, do kterého je přidáno ztužovadlo a aditiva. Např. použitý potravinářský olej má vynikající odolnost proti vysokým teplotám a ztužovadla tvořená výhradně potravinářskými aditivy vytvářejí jemnou prostorovou strukturu, která dobře zadržuje základní olej. Takže mazivo je formulováno s potravinářskými aditivy, která prodlužují trvanlivost základního oleje a působí jako antioxidační činidla. Ve srovnání s konkurenčními produkty o třetinu snižují ztráty třením. Jako další výhody jsou menší úniky maziva a delší trvanlivost ložisek, a to i v případě, že jsou vystavena působením vody.  
Jako typické příklady použití z potravinářského průmyslu jsou: odstředivky, míchače, vibrační a pásové dopravníky, plnicí a balicí stroje apod. Farmaceutický průmysl je další oblastí použití tohoto jedinečného maziva, např. při výrobě kosmetiky, pro zdravotnická zařízení, včetně čerpadel. Nové mazivo je bezpečné z hlediska vlivu na životní prostředí a splňuje nejpřísnější mezinárodní standardy pro produkty, které mohou přijít do náhodného styku s potravinami.
Z pohledu životního prostředí jsou maziva zcela biologicky rozložitelná a neprodukují žádné toxické odpady. Neznečišťují životní prostředí a na jejich výrobu se používají pouze obnovitelné suroviny.
 
Publikováno: 26. 1. 2017 | Počet zobrazení: 865 článek mě zaujal 162
Zaujal Vás tento článek?
Ano