Schunk

Hlídač strojů pro Průmysl 4.0

Společnost Prometec ze skupiny Sandvik Coromant představila svůj nový systém PROMOS 3+. Jde o řešení přinášející první pohled do vzájemného propojení světa práce s velkými objemy dat a průmyslového internetu věcí (Industrial Internet of Things - IIoT).

 
Řešení PROMOS 3+ je inovovaná verze osvědčeného monitorovacího systému PROMOS 2, a podle výrobce přináší vyšší provozní bezpečnost obráběcích procesů. Stará se zejména o to, aby na stanoveném místě byly správné nástroje a aby proces byl dokončen v souladu se stanovenými parametry.
Nový monitorovací systém je v nepřetržitém spojení se strojem. Potřebné signály získává buď přímo z digitální řídicí jednotky stroje nebo prostřednictvím senzorů, které monitorují parametry jako je síla, hluk šířený konstrukcí nebo činný výkon pro porovnání s mezními hodnotami. V případě, že nástroj chybí, dojde k jeho lomu nebo kolizi s obrobkem, systém stroj zastaví. Pokud se pracovní proces odchýlí od předem definovaných parametrů, systém provede korekci. Mimo to je přizpůsoben potřebám uživatelů a poskytuje varování před blížícím se opotřebením nebo hrozícím poškozením nástroje,” vysvětluje ředitel společnosti Prometec, Dr. Klaus Kristoffel.
K výhodám systému podle něj patří zvýšení provozní bezpečnosti, prodloužení životnosti nástrojů a zaručená kvalita obrobených součástí. Kromě toho se snižuje pravděpodobnost lomu nástroje a současně i rozsah poškození v případě kolize. Strojírenské podniky zaznamenávají snížení prostojů strojů a zvyšuje se potenciál pro bezobslužnou výrobu.
 
Publikováno: 26. 1. 2017 | Počet zobrazení: 934 článek mě zaujal 177
Zaujal Vás tento článek?
Ano