murr Schunk

Sound masking: akustický strážce soukromí

Systém pro maskování zvuku chrání soukromí a brání nechtěnému úniku důvěrných informací. Pomáhá ale i vytvářet lepší atmosféru na pracovištích (např. kancelářích typu open space) a ve zdravotnických zařízeních.

 
„Odstínění rušivých vlivů klasickou formou, tedy fyzickou přestavbou prostor a zakomponováním izolačních materiálů a prvků je velmi nákladné, náročné a zdlouhavé. Zajímavou alternativou zde nabízí tzv. sound masking, technologie maskování zvuku, jež překryje rušivé zvuky a prostory akusticky zklidní. Navíc je ekonomicky i časově nesrovnatelně úspornější,“ uvádí Andrej Hronec, ředitel společnosti Audiopro, která tuto novinku přináší do ČR.
Tvůrcem a dodavatelem řešení pro sound masking je americká společnost Cambridge Sound Management (CSM), která se specializuje na systémy navržené ke zvýšení akustického komfortu, řešení problémů s rozptylováním zvukovými podněty a ochranou soukromí. Má dlouholeté zkušenosti s instalací této technologie v kancelářích typu open space, jednacích místnostech, nejrůznějších veřejných prostorách a ve zdravotnických zařízeních.

Aby důvěrné zůstalo důvěrné
Do ochrany záznamů a důvěrných dat pacientů investují zdravotnická zařízení velké prostředky, avšak diskrétní informace mohou unikat naprosto banálním způsobem, jako je např. rozhovor se zdravotníkem při příchodu na recepci nebo hlasitá konverzace s lékařem, která je slyšet do čekárny. Řešením těchto problémů může být právě sound masking, který pomáhá zajistit soukromí pacientů i v těchto případech. Nejde ale jen o ochranu soukromí pacientů. Problémem při hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení je často i neustálé buzení. Přitom právě spánek je při rekonvalescenci naprosto zásadní. „Nemocnice a soukromé kliniky začínají brát zvuk i akustiku vážně - zjistili totiž, že hluk má na pacienty velký vliv a zároveň, že důvěrná konverzace ve společných prostorách znamená potenciální riziko úniku důvěrných informací,“ říká Andrej Hronec.
Obdobný problém představují např. tzv. diskrétní zóny v bankách. Vzdálenost dalších klientů čekajících v pořadí před přepážkou sice zajišťuje, že neuvidí psaní nebo zadávání údajů, ale už ne to, že neuslyší, co si zákazník s bankovním úředníkem povídají. I tady může tato technologie prokázat stejně cenné služby, jako třeba již běžně používané speciální filtry na monitory, které zabraňují vidět údaje na něm zobrazené všem kromě osoby, která sleduje monitor přímo před sebou, takže ti, kdo na něj nahlížejí ze stran, nemají šanci zjistit, co je na displeji.

Zvuk jen pro ty, kdo mají slyšet
Jak sound masking vlastně funguje? Jde o jednoduchý princip, který využívali již staří Římané, kteří své domy odstiňovali od rušivé ulice zvukem fontány. Moderní maskování zvuku pracuje tak, že do požadovaného prostoru je podle jeho velikosti a na základě vypracované studie optimálního rozmístění vysílán uniformní tichý zvuk připomínající šum větru, upravený do pásma lidské řeči a optimalizovaný, aby překrýval probíhající komunikaci. Tato technologie vyniká unikátními zvukovými parametry, jednoduchou instalací s minimálními stavebními úpravami, přijatelnou cenou a energetickou nenáročností. Je téměř neviditelná a nezasahuje rušivě do podoby interiéru. Využívá tzv. emitory (malé reproduktory vysílající „šum“) a centrální ovládací jednotku. Zařízení je bezúdržbové a nevyžaduje žádné zásahy obsluhy, systém je také energeticky velmi úsporný - má spotřebu menší než běžná žárovka.
Navíc, po vzoru multifunkčních produktů představila firma CSM emitor pro maskování zvuku, který je také schopen čistě reprodukovat pagingové zprávy nebo hudbu. Jde tedy o unikátní propojení sound maskingu, pagingu a tvorbu vlastní hudební kulisy např. v kanceláři, obchodě nebo ve zdravotnickém zařízení.
 
Publikováno: 29. 12. 2016 | Počet zobrazení: 1642 článek mě zaujal 337
Zaujal Vás tento článek?
Ano