Rosler MURR2 Schunk

Nová příležitost pro konstruktéry: SolidWorks 2017

V říjnu se v ČR představila oficiálně nová edice návrhářského software SolidWorks 2017 pro navrhování a vývoj, který výrazně zjednodušuje procesy inovativního produktového designu. Výkonný a efektivní nástroj přináší opět řadu nových funkcí a vylepšení umožňujících zrychlení práce konstruktérů.

 
Řešení SolidWorks 2017 funguje na platformě 3DExperience firmy Dassault Systèmes a pomáhá navrhovat, ověřovat, vytvářet a řídit procesy vývoje produktů s pomocí integrovaných aplikací a to kdykoliv, kdekoliv a na jakémkoliv zařízení. Oproti předchozím verzím se novinka vyznačuje vyšším výkonem a efektivitou i novými vlastnostmi, které umožní digitální bezvýkresovou výrobu díky funkcím Model Based Definition (MBD) a návrhu tištěných spojů PCB (Printed circuit board). Ověřit možnosti a parametry navrhovaných konstrukčních řešení (a zvýšit tak produktivitu) pomáhá možnost dokonalé simulace. Ta umožňuje analyzovat a ověřovat funkčnost návrhů ještě dříve, než se vytvoří jakýkoliv prototyp. Zachytí tak potenciální úskalí či chyby ještě ve vývojové fázi, a odladit produkt ještě před jeho fyzickou realizací a uvedením na trh. I pro tuto finální etapu a zavádění produktu na trh a komunikaci se subjekty zapojenými do těchto procesů nabízí SolidWorks řadu podpůrných nástrojů. Pro samotnou přípravu výroby poskytuje software detailní přehled všech prvků potřebných pro výrobu daného produktu, informace potřebné k ověření jeho kompatibility s různými předpisy apod. Nové nástroje umožňují upravit jakýkoliv 3D model pro lepší spolupráci s prodejci i zákazníky. Dynamické řízení produktových dat (PDM) od vzniku konceptu až po výrobu poskytuje zázemí vzdáleným týmům a týmům operujícím na vícero pracovištích.

Produkt vyvíjený podle uživatelů
Inovace a vylepšení vznikají zejména na základě odezvy a požadavků reálných uživatelů systému. Komunita SolidWorks v současné době zahrnuje celosvětově už více než 3,1 milionu uživatelů od malých start-upů po globální organizace. K vlastnostem, novým funkcím a vylepšením, které si uživatelé přáli nejčastěji, a které se nově uplatnily v portfoliu programového vybavení SolidWorks 2017, patří zejména:
- SolidWorks PCB - jeden ze stěžejních prvků nové verze zaměřený na oblast elektronických součástí. Hladce synchronizuje elektronické a mechanické návrhy, a propojuje funkce v oblasti elektronických návrhů z prostředí Altium s použitím SolidWorks. 
- Uživatelsky přívětivé rozhraní - sjednocené prostředí pro schematické a konstrukční nástroje umožňuje navolit nejvhodnější postupy s pomocí funkcí Interactive Routing, AutoRoute, Multi-Track a Differential Pair, lokalizovat a cíleně vybírat nové součástky díky datům od dodavatelů v reálném čase. Umožňuje rovněž začleňovat modely SolidWorks do prostředí pro PCB design a ověřovat elektromechanické vlastnosti návrhu.
- Nové schopnosti modelů - urychlují proces navrhování díky novým funkcím Chamfer (zkosení), Fillet (zaoblení) a Advanced Hole Specification (pokročilé specifikace otvorů), které během jediné operace vytvářejí různé typy zkosení, mohou změnit všechny dosavadní zkosené úpravy na zaoblené nebo naopak. Lze využít i definice otvorů a v okamžiku na ně aplikovat předem uloženou specifikaci a vytvářet odstupňované otvory rychleji během jediného kroku.
- Práce s povrchem - nové vlastnosti jako nabalování, přetažení prvku na jiné místo, embosování a debosování nebo 3D křivka pomáhají odstraňovat překážky zabraňující vytváření komplikovanější 3D geometrie, což šetří čas a zabraňuje složitému předělávání.
- Magnetické vazby - umožňují práci s rozsáhlými a náročnými sestavami díky snadnějšímu uspořádání zařízení a prostoru nebo zpřístupňování součástek a kompletací s vhodnými propojovacími body pro snadné přetahování prvků a přemísťování modelů.
- Ověření vlastností návrhu pomocí simulace - výsledkem při zadání parametrů v rámci simulační statické studie jsou automatická logická rozhodnutí. Funkce „konverze jediným kliknutím“ okamžitě změní studii z lineární statické na nelineární nebo dynamickou. Funkce RealView zobrazuje výsledky simulace a umožňuje tak jasné a přehledné analýzy. Pomocí simulace lze rychle identifikovat problematická místa a prozkoumat model nebo připravit další simulace a ověřit výsledky.

Precizní a efektivní práce s daty - i od jiných
Velký důraz je u nové verze kladen na vytváření a správu práce s integrací dat od konceptu až po výrobu, kde se uplatňují především dvě klíčové aplikace:
- SolidWorks PDM - dynamické řízení produktových dat zdokonaluje způsob, jakým týmy spravují návrhy a spolupracují na nich, a to díky tomu, že řídí projektová data a zajišťuje přístup ke správné verzi. Získání širší podpory pro SolidWorks MBD (model based definition) s automaticky generovanými 3D PDF. Ve struktuře SolidWorks PDM Vault check-in jsou k dispozici původní CAD soubory. Tím uživatel získá přehled o tom, kde se používají a které verze se přepisují, čímž se zabrání omylům a zmatku.
- SolidWorks MBD - rychle a přesně podává zásadní informace o produktech v průběhu navazujících výrobních procesů. Tyto funkce zahrnují základní rozměry a plně automatizované přehledy Polar Dimensioning Schemes, přímé informace o hranách, snadné vytváření průnikové geometrie mezi navrženými povrchy a vytváření 3D PDF o různé míře přesnosti, čímž lze usměrňovat kvalitu a velikost souboru.
 
 

K oceňovaným vlastnostem nové verze programu patří i zlepšení spolupráce díky novým vylepšeným návrhům a odstranění překážek v přístupu k datům třetích stran. K tomu slouží např. prvky:
- 3D Interconnect - pracuje s neutrálními i původními CAD daty. Soubory týkající se součástek i kompletace lze aktualizovat v průběhu změn v návrhu s pomocí funkce Update Model. Importované soubory lze přímo otevírat a pracovat s nimi jako se základními. Také je možné získat přístup k průběžným datům z různých zdrojů a lépe tak spolupracovat se zákazníky a prodejci.
- eDrawings - zobrazuje všechny typy dat o návrhu produktů pro jednodušší a přesnější spolupráci, tedy od původních CAD formátů po 3D realitu s využitím Google Cardboard. K datům o produktu lze přistupovat odkudkoliv a mobilní aplikace jsou k dispozici pro zařízení s operačními systémy Android i iOS.
 
Publikováno: 29. 12. 2016 | Počet zobrazení: 1371 článek mě zaujal 255
Zaujal Vás tento článek?
Ano