Rosler MURR2 Schunk

Plovoucí jaderná elektrárna se chystá ke svému spuštění

Zatímco v loděnicích začínají zkoušky plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov, v jejím budoucím kotvišti se připravuje infrastruktura. 4. října 2016 Rosatom slavnostně zahájil výstavbu pobřežní infrastruktury, která zajistí přenos elektřiny z elektrárny k odběratelům.

 

Plovoucí elektrárna Akademik Lomonosov je energetickým zdrojem nové generace, který vychází z technologií pro ruské jaderné ledoborce a ponorky. Potenciál těchto elektráren spočívá v zásobování elektřinou, teplem a vodou odlehlých oblastí, což jsou v případě Ruska nejsevernější a nejvýchodnější regiony, které nejsou spojeny pomocí přenosové soustavy se zbytkem země. Většinou jde o přístavní města a podniky těžící nerostné suroviny, což je velmi energeticky náročné průmyslové odvětví.
Rozvoj těžby ropy a zemního plynu v oblasti Severního ledového oceánu a jeho pobřeží rozšíří možnosti použití plovoucích jaderných elektráren, např. ruské petrolejářské koncerny připravují ambiciózní projekty těžby zemního plynu na poloostrově Jamal. Probíhá stavba přístavů a podpůrné infrastruktury pro odvoz zkapalněného zemního plynu pomocí obřích tankerů. Pro tyto oblasti jsou kromě plovoucích elektráren zajímavé také jaderné ledoborce, které udržují splavnost zamrzajících moří. Zájem o plovoucí elektrárny projevila také Čína a další země.

Plovoucí jaderná elektrárna
Pro první plovoucí elektrárnu Akademik Lomonosov bylo zvoleno město Pevek, které se nachází v oblasti východní Sibiře poblíž poloostrova Čukotka. Jedním z důvodů je náhrada dosluhující Bilibinské jaderné elektrárny (tepelný výkon 248 MWt, elektrický 48 MWe), která zásobuje elektřinou a teplem odlehlý Čukotský autonomní okruh Ruské federace. V tomto regionu se nachází několik konvenčních tepláren, ale Bilibinská jaderná elektrárna je nejvýznamnějším zdrojem energie, protože pokrývá přes 80 % spotřeby energie. Jde o jednu ze dvou JE provozovaných za polárním kruhem, jednotlivé bloky byly spouštěny v letech 1973 - 1976 a blíží se jejich vyřazení z provozu. Podobně staré jsou i teplárny, jejich průměrné stáří dosahuje 44 let, takže se dá předpokládat, že nová moderní elektrárna bude mít pro tento region zásadní přínos.
Nová elektrárna používá dvojici reaktorů KLT-40S, které mají dohromady tepelný výkon 300 MWt, a dosluhující elektrárnu více než pouze nahradí. Pokud by vyráběla jen elektřinu, byl by její instalovaný výkon 77 MWe. Systémy jaderných reaktorů plovoucí elektrárny byly optimalizovány pro energetické použití, protože na rozdíl od svých předchůdců neslouží k pohonu plavidla. Elektrárna může kombinovat produkci elektřiny i tepla ve velkém rozsahu tak, aby její výroba odpovídala aktuálním požadavkům spotřebitelů. Budoucí provozovatel, společnost Rosenergoatom, součást Rosatomu, ji tak bude moci provozovat v režimech od výkonů 38,5 MWe a 146 Gcal/h až po 70 MWe a 50 Gcal/h.
Kromě dodávek tepla bude Akademik Lomonosov také používat teplo k odsolování mořské vody a bude tak poskytovat domácnostem a průmyslu pitnou a technickou vodu.
Výhodou plovoucí elektrárny je možnost maximálního využití sériové výroby, protože by se do stavby dalších elektráren okamžitě vnášely zkušenosti pracovníků s předchozím plavidlem. To povede k úspoře nákladů a zkrácení doby výstavby. Navíc se na místě určení bude nacházet pouze pobřežní infrastruktura a k veškerým manipulacím s radioaktivními látkami bude docházet výhradně na palubě plavidla. Do mateřského podniku se elektrárna vrátí až po 12 letech provozu k provedení celkové údržby a výměny paliva. Takovéto cykly podstoupí plavidlo celkem tři.

Průběh projektu
Příprava lokality začala v roce 2015 a letos byla podepsána smlouva na výstavbu pobřežní infrastruktury. V září dovezly nákladní lodě stavební materiál a techniku a začátkem října potom byla zahájena příprava stavebních jam.
Mezitím probíhá výcvik budoucího personálu plovoucí elektrárny, který bude představovat 304 pracovníků. Již nyní je zaměstnáno 31 lidí a v průběhu roku 2017 se má tento stav zvýšit na 77 lidí. Počítá se přitom s přijímáním pracovníků dosluhující Bilibinské jaderné elektrárny.
V červenci 2016 byly zahájeny kontroly plavidla Akademik Lomonosov v doku Baltického závodu. Probíhá kontrola připravenosti plavidla k provozu a souladu s projektovými parametry zařízení a systémů elektrárny. Testy mají být dokončeny v říjnu 2017 a pak bude plavidlo přepraveno po Severní mořské cestě na místo určení, kde již bude připravena pobřežní infrastruktura. Na podzim 2019 začne spouštění nového bloku.

 
Publikováno: 23. 12. 2016 | Počet zobrazení: 1501 článek mě zaujal 276
Zaujal Vás tento článek?
Ano