Rosler MURR2 Schunk

Univerzity lákají žáky na technické obory

To, že vzbudit zájem o studium techniky je potřeba už u nejmladší generace, už bylo deklarováno při různých příležitostech mnohokrát, ale praktických kroků je zatím spíše poskrovnu. Nyní se tohoto úkolu ujaly už samotní akademici, a seznámit žáky základních škol s technickými obory se snaží i přední české technické univerzity.

 
„Naším cílem je přivést žáky ke studiu technických oborů. Jeden špatný učitel nebo učitelka matematiky, fyziky či jiného přírodovědného předmětu může napáchat velké škody pro celý systém technického vzdělávání. Přitom poptávka po absolventech technických oborů je standardně vysoká. I proto se snažíme oslovit potenciální uchazeče už na základní škole a zábavnou, ale poučnou formou je zbavit strachu z přírodovědných předmětů," konstatuje rektor VUT Petr Štěpánek.
Prvními vlaštovkami v rámci této aktivity VUT jsou žáci dvou základních škol z Jihomoravského kraje. K ZŠ Novolíšeňská, která už s VUT aktivně spolupracuje, se nově připojila i škola ze Židlochovic, jejíž studenti začali svůj program na VUT na podzim exkurzemi na Fakultě chemické (v říjnu tam zavítalo celkem 95 žáků osmých a devátých tříd). S tou se již důvěrně seznámili jejich vrstevníci z líšeňské základní školy, kteří Fakultu chemickou navštěvovali v předchozím semestru. Nyní budou moci nově proniknout do tajů elektrotechniky díky exkurzím na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT. Dohodu podepsali zástupci fakulty i ZŠ 21. října. Jak uvedl proděkan FEKT Jiří Háze, žáci se mohou těšit např. na prohlídku oblíbeného Elektrikária, což je interaktivní expozice o elektrotechnice. Mají také možnost prohlédnout si vybrané fakultní laboratoře, kde si mj. zkusí sestavit i jednoduchý elektrický obvod. Žáky ale nečekají jen experimenty a exkurze v laboratořích, pracovníci VUT přijedou přednášet i přímo na jejich školu - každá má na technické univerzitě svého fakultního partnera.
„V novém školním roce chceme posílit oblast polytechnického vzdělávání. Některá řemesla už žáci ani neznají. A nedostatek technických pracovníků ve všech odvětvích je už celospolečenský problém. Nově proto zařazujeme od 7. ročníku volitelný předmět technická výchova a také v pracovních činnostech bude více prostoru pro rozvoj technických dovedností,“ uvedla ředitelka ZŠ Židlochovice Jana Králová.
Žáky ze „základek“ se snaží oslovit a získat pro technické obory i ČVUT. V létě uspořádala již druhý ročník Dětské univerzity s podtitulem „Věda všude kolem nás“. Jde o denní studium formou příměstského tábora, na němž se žáci seznámí s technickými a přírodovědnými obory, které je zakončené udělením titulů „Malý bakalář“ (Bc. jr.) nebo „Malý inženýr“ (Ing. jr.), pro něž musí absolvovat minimálně 10 přednášek ze čtrnácti.
Letos přilákal program celkem 384 účastníků z celé ČR i ze zahraničí (z Kalifornie, Číny, Belgie a ze Slovenska), kteří byli rozděleni podle věku do studijních skupin. Na začátku čekala děti slavnostní imatrikulace a po úspěšném absolvování Dětské univerzity pak slavnostní promoce za účasti rektora a akademické obce ČVUT. „Program, na jehož realizaci se podílelo více než 150 odborníků, jsme připravili pro žáky ve spolupráci s fakultami ČVUT tak, aby byl interaktivní a zážitkový,“ uvedla hlavní organizátorka akce Ing. Michaela Kostelecká. Děti tak čekaly ukázky unikátních technických laboratoří: malá vědeckou show s fyzikálními experimenty, lego roboty, drony, modely vodních elektráren a plavebních komor, studentská formule a jízdy v elektromobilu, automobilové a letecké trenažéry, představení technologie 3D tisku a biomedicínského inženýrství, návštěva Letiště Václava Havla s odborníky z Fakulty dopravní či Štefánikovy hvězdárny se zástupci z Fakulty elektrotechnické. Také absolvovaly různé praktické projekty ze světa technických a přírodovědných disciplín.
Dětskou univerzitu pořádá také Technická univerzita v Liberci. Původně ji realizovala v rámci projektů „STARTTECH - Začni s technikou“ (2009 - 2012) a „Otevřená univerzita“ (2012), na něž získala dotaci z EU z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ale vzhledem k ohlasu, který akce měla mezi veřejností, pokračovala v organizování Dětské univerzity i po skončení obou projektů. Letos již sedmým rokem nabízí TUL talentovaným žákům základních a středních škol možnost vyzkoušet si zábavnou formou studium na vysoké škole, seznámit se s vysokoškolským prostředím, špičkovou technikou, nejnovějšími vědeckými poznatky a rozvíjet osobnost i vědomosti. Nově škola do svých aktivit zařadila navíc i jednorázové akce pro rodiče či prarodiče, ale i obecně pro veřejnost. /re/
 
Publikováno: 22. 12. 2016 | Počet zobrazení: 1194 článek mě zaujal 242
Zaujal Vás tento článek?
Ano