murr Schunk

Dohoda z Prahy zjednoduší obchodování se zemí javorového listu

Nově vyjednaná komplexní obchodní a hospodářský dohoda (CETA) mezi EU a Kanadou, jejímž hlavním cílem je posílit vzájemné obchodní vazby a nabídnout evropským podnikům lepší obchodní příležitosti v Kanadě, a v souladu s prioritami EU i podporovat tvorbu nových pracovních míst v Evropě, jde do finiše. Už od příštího roku tak možná byznys s Kanadou získá lepší podmínky.

 
Před 17 lety byla na summitu EU-Kanada, který se konal dne 6. 5. 2009 v Praze zahájena jednání o kanadsko-evropské obchodní dohodě označované jako CETA. Na podzim před třemi lety se podařilo dosáhnout průlomové politické shody, a na summitu koncem září 2014 bylo přijato prohlášení, oznamující dokončení vyjednávání CETA. Na jaře letošního roku tak eurokomisařka pro obchod Cecilia Malmström mohla oznámit, že bylo dokončeno právní čištění (tzv. „legal scrubbing“) dohody a že se Evropská komise a kanadská vláda dohodly na zahrnutí nového přístupu k ochraně investic a řešení investičních sporů do CETA. Dohoda tak jde do finále - nyní bude následovat překlad do dalších jazyků. Aby mohla být dohoda předběžně prováděna (v oblasti kompetencí EU), je nutné, aby ji schválila Rada a Evropský parlament. Pokud se to podaří, měla by ještě letos být CETA podepsána, a v příštím roce vstoupit v platnost.
Co znamená CETA pro evropské (a tedy i české) firmy? Dohoda by měla především usnadnit obchodování s Kanadou díky odstranění tarifních i netarifních překážek. Kromě úspory nákladů, díky eliminaci cel, získají podniky přístup na trh s veřejnými zakázkami a na trh se službami. CETA definuje předvídatelné a stabilní podmínky pro investory a zaručuje ochranu duševních práv včetně chráněných zeměpisných označení původu tradičních evropských výrobků, jako je České pivo nebo Žatecký chmel. 
Její ustanovení zároveň zaručují, že prospěch z obchodu nebude na úkor společně sdílených hodnot demokratického procesu, ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů či standardů životního prostředí. Obě smluvní strany se shodují na tom, že jedním z klíčových principů dohody, která má posílit ekonomickou aktivitu obou celků, je zachovávání práva regulace v legitimním a veřejném zájmu svých občanů. Dohoda tak propojuje snahu o posílení hospodářských vazeb s úsilím o jasnou definici transparentního a pevně vymezeného rámce neomezující pravomoci všech zúčastněných států.
Více informací o tom, jak CETA může usnadnit podnikání, nabízí oficiální web agentruy Czech Trade www.businessinfo.cz v sekci „CETA, já a moje firma“, kde je (v angličtině) k dispozici i plný text dohody.

 
Publikováno: 30. 11. 2016 | Počet zobrazení: 1900 článek mě zaujal 398
Zaujal Vás tento článek?
Ano