Rosler MURR2 Schunk

Přínosy systematické péče o čistotu hydraulických olejů

Hlavním cílem péče o hydraulické oleje je hledání souvislostí mezi chováním stroje a nečistotami obsaženými v oleji. Rozklíčování těchto souvislostí nám umožňuje včas diagnostikovat blížící se poruchu stroje a předejít tak zvýšeným nákladům na jeho údržbu. 

 
Technologie KLEENTEK: čistí elektrostaticky, podle Coulombova zákona. Olej obtéká mezi více páry elektrod s rozdílem potenciálů. Mezi elektrodami jsou vloženy vhodně tvarované vložky - kolektory, na kterých se částice působením elektrostatických sil ukládají. Tato sada kolektorů je lehce vyměnitelná, interval výměny je podstatně delší než u vysoce účinného filtru. Kapacita - jímavost - je vysoká, lze ji vyjádřit až v kilogramech.
Konkrétní příklady přínosů systematické péče o hydraulické oleje:
 
Snížení, stabilizace a identifikace nečistot v oleji 
Zavedením systematické péče KLEENTEK na vstřikovacím lisu se podařilo nejen stabilizovat znečištění na minimální hodnotu, ale i identifikovat příčiny nečekaných nárůstů znečištění, které bezporuchový provoz stroje velmi negativně ovlivňují. Nečistoty se do oleje dostaly z výstavby nové haly v areálu firmy. Jednalo se tedy především o prachové částice, což potvrdily analýzy z 26. 5. 2015. Opětovným nasazením přístrojů KLEENTEK a výměnou zavzdušňovacího filtru jsme snížili a následně stabilizovali celkový obsah nečistot. 
4. 9. 2013 - Vysoké znečištění - zavedení systematické péče o hydraulický olej
22. 8. 2014 - Vysoké znečištění - 19. 8. 2014 plánovaná odstávka, oprava hydraulického vedení, přetěsnění spojů
26. 5. 2015 - Vysoké znečištění - výstavba nové haly, zvýšený obsah prachových částic - instalace zavzdušňovacího filtru DES - CASE ND - 35 (0,3 µm)
 
Měření spotřeby elektrické energie a zrychlení cyklování vstřikovacího stroje 
Zkouška byla provedena na vstřikovacím stroji ENGEL 243 43. Čištění oleje probíhalo od 6. do 10. 5. 2016 přístrojem na elektrostatické čištění firmy KLEENTEK, typ ELC-R50SP.
Měření obsahu znečištění oleje se provádělo gravimetricky (mg/kg) a kolorimetricky MPC (ΔE) před a po servisním čištění. Měření průběhu napětí probíhalo při lisování výroby jednoho druhu výrobku před a po servisním čištění pomocí univerzálního měřicího přístroje FLUKE 189 s vestavěnou pamětí. Hodnoty napětí byly zaznamenávány na jednom vodiči motoru hydrogenerátoru. Výsledky měření jsou uvedeny v přiložených grafech.
 
Vyhodnocení
Délka 9 výrobních cyklů před nasazením přístroje byla 6 minut 31 vteřin. Po nasazení přístroje ELC a poklesu měkkého znečištění o 78 %, došlo ke zrychlení cyklování o 6 sekund. Procentuálně se zvýšila produktivita lisu o 1,53 %. Na tomto konkrétním stroji to představuje roční zvýšení produktivity o 68 072 Kč.
Očekávané přínosy zavedení systematické péče o oleje
Náklady na nákup nového oleje: pokles až o 90 %,
Náklady na filtry: pokles až o 80 %,
Výpadky výroby z důvodu poruch : pokles až o 56 %,
Náklady na náhradní díly, údržbu, odborný servis: pokles až o 70 %,
Zmetkovitost výroby: pokles až o 40 %.
 
Závěr:
Pravidelné elektrostatické čištění olejů vede ke snížení a stabilizaci nečistot na minimální úroveň a nutí stroj pracovat v nízkonákladovém a bezporuchovém režimu. Laboratorní analýzy, které jsou nedílnou součástí péče o stroj, nám umožňují nejen problémy řešit, ale hlavně jim předcházet. Výsledkem spojení těchto dvou hlavních faktorů je celková úspora nákladů na provoz stroje.  
 
Jan Comorek, KLEENTEK

 
Publikováno: 30. 11. 2016 | Počet zobrazení: 1494 článek mě zaujal 289
Zaujal Vás tento článek?
Ano