its murr Schunk

Umělé inteligence lidi nenahradí, ale doplní

Sousloví „umělá inteligence“, čili AI, se začalo objevovat už před desítkami let. Ovšem v té době výhradně v rámci sci-fi. Dnes je AI realitou, s níž se setkáváme jak v lidském životě, tak i v nejrůznějších oblastech byznysu, včetně výrobní sféry. A právě tam je a především bude dokonalým pomocníkem lidí.

 
Co si však vlastně můžeme pod těmito slovy v praxi představit? Umělá inteligence je velice široký pojem, ale v jeho centru je stroj nebo program vykazující známky inteligentního chování. Tedy takový, který se dokáže na základě dodaných informací chovat podobně jako člověk. Dokáže data analyzovat, učit se, vyvíjet se - reagovat na vstupy informací se snahou dosáhnout zadaného cíle.
Jednoduchý příklad: Program s umělou inteligencí bude hrát počítačovou hru a dostane zadání „vyhraj hru“. Na základě zadání postupně zjišťuje, jak se hra ovládá, jak se získávají body, zkrátka vše, co jej dovede k danému cíli vyhrát. Stejně jako člověk. Nikdo mu neřekl, jak na to, anebo jak se zlepšovat, přišel na to sám. To u klasických programů není možné, ty jsou ve většině případů napsány pro realizaci konkrétních a stejných úkolů, nedokáží se samy rozvíjet a učit.

AI pro medicínu i překlady
Přínos umělé inteligence pocítí celý svět. Všude, kde je k dispozici dostatek informací/dat k popisu a studiu problému, je možno použít určitou její formu. Aplikace umělé inteligence také nebude omezená pouze na technické obory. Například nedávno robot na bázi umělé inteligence dokázal zpochybnit více než 100 tisíc pokut za špatné parkování v Londýně a New Yorku…
Nebo podívejme se na příklad z medicíny. V čem vlastně spočívá práce běžného praktického lékaře? Především v tom, že má ve svém mozku k dispozici databázi obrovského množství znalostí a tyto znalosti kombinuje na základě vyšetření pacienta, případně informací od něj. Výsledkem je diagnóza a stanovení léčby. To je úkol přesně pro umělou inteligenci. Kombinace ohromného množství informací, algoritmů a zkušeností. 
Dalším pěkným příkladem, který funguje už nyní, jsou překlady. Velkou část jednoduchých textů dnes dokáže přeložit automat, například jednoduché návody a manuály k nejrůznějším produktům. 

AI v oblasti výroby
Příkladem oblasti, která se bez AI neobejde, je Průmysl 4.0. Celý jeho koncept je postavený na propojení sensorů, strojového vnímání, sběru a zpracování ohromného množství dat o výrobním procesu včetně skladového hospodářství a dodavatelského řetězce, následné analýze dat a automatickém řízení. Tento proces není reálně uskutečnitelný bez určité formy AI, obzvláště v současné globální ekonomice, kde výroba často neprobíhá pouze na jednom místě a je třeba koordinovat mnoho výrobních zařízení v různých zemích.

Využití umělé inteligence je však vhodné i v jiných oborech, prakticky všude tam, kde je generováno velké množství dat, se kterými pak nějakým způsobem pracují další systémy. Představme si například firmu, která disponuje elektronickými objednávkami služeb a posléze se zjistí, že většina z nich neprojde. Kde je problém? S pomocí umělé inteligence lze celý proces hloubkově zanalyzovat a zjistit, že například formulář je v určitém bodě nejednoznačný, a proto dochází k jeho špatnému vyplnění. V návaznosti na to sama navrhne změnu procesu nebo formuláře v konkrétní položce tak, aby tento problém v budoucnosti odpadl…

AI prostě všude
AI je přístup, který je aplikovatelný všude a nezná hranic. Dobře funguje pro velké korporace, stejně jako pro menší firmy nebo koncové uživatele. Zaleží na konkrétním uživateli, jaký nástroj si vybere, ale dnes již většina firemním systémů a analytických nástrojů obsahuje určitou jednoduchou formu AI, je schopna se učit a přizpůsobit se uživatelům.

Málo kdo si to uvědomuje, ale většina z nás již „spolupracuje” s umělou inteligencí každý den. Používáme chytré internetové vyhledávače, konzumujeme informace ze sociálních sítí. Víte, že ne zrovna nepodstatná část aktuálních zpráv na Facebooku a Twitteru je už dnes automaticky generována novinářskými roboty?

Využití umělé inteligence se samozřejmě týká i českých firem. Ty dnes soutěží s globální konkurencí a stejně jako jejich konkurenti musí neustále hledat cesty k zefektivnění výroby. Průmysl 4.0 a AI se nám nevyhnou a čím dříve začnou firmy využívat skutečný potenciál celkového digitálního propojení svého výrobního řetězce tím lépe. Vývoj umělé inteligence jde kupředu mílovými kroky a jednotlivá řešení jsou stále dostupnější.

Kam dál?
Pokud se zamyslíme na další cestou AI, je už nyní jasné, že v blízké budoucnosti bude jejím hlavním
 účelem, stejně jako dnes, zejména analýza dat, kterých se generuje stále více a více, a využití informací k rozhodování. V střednědobé budoucnosti už předpokládám její využití ke skutečnému samostatnému řízení bez lidské intervence s cílem nahradit člověka v jednodušších činnostech. 

Samozřejmě se vnucuje otázka, zda v budoucnu umělá inteligence zcela nenahradí tu lidskou. Jedno je však jasné: AI nemůže suplovat lidi, pokud se týče jejich kreativity. Ta je totiž založena na výjimkách, na netradičním, novátorském přístupu k problémům. To stroje nedokážou, anebo si dnes ještě nedovedeme představit, že by to dokázaly. Lidé se tedy nemusejí bát, že by byli stroji nahrazeni. 

V naší společnosti používáme výraz „Humanware“. Tím máme na mysli, že budoucnost je stále o lidech, protože žádná umělá inteligence nedokáže nahradit lidskou kreativitu, cit a intuici. Budoucnost spočívá v kombinaci lidí a strojů.

Jana Skoták, Infosys ČR

 
Publikováno: 30. 11. 2016 | Počet zobrazení: 1146 článek mě zaujal 214
Zaujal Vás tento článek?
Ano