its murr Schunk

Provozní měření kuželových ploch

Dílenská kontrola kuželových ploch vždy patřila k náročnějším metrologickým úkonům a kontroloři proto využívali hlavně různé mezní kalibry a k vlastnímu měření s určením skutečných hodnot se uchylovali co nejméně. Akce Průmysl 4.0 a Kvalita 4.0 oživují poptávku po této měřicí technice a v příspěvku se proto pokusíme ukázat alespoň některé možnosti, jak požadavky řešit.

 
Příklady nejčastěji používaných metod jsou na obr. 1 a 2, přičemž skicy na obr. 1 jsou zaměřeny na vnější kužely a na obr. 2 jsou pak představeny metody pro vnitřní kužely. K nastavení měřidel se používají etalony (s výhodou zakalené, exaktně proměřené součástky). Měřidla na bázi metod 2A,B používají kuličky o optimálním Ø D a d. Ložiskové kuličky se standardně vyrábějí s nízkými průměrovými odstupy a ve většině případů vyhoví pro daný účel; jen výjimečně je realizována zakázková výroba (obvykle pro měření kuželů o malé výšce). Tvarové úchylky kuliček dnes většinou nepřesahují 0,1 µm.

Měření kuželovitosti se neobejde bez výpočtů
Operativní kontrola kuželovitosti je možná za podmínky vybavení měřidla indukčnostními nebo inkrementálními snímači a vyhodnocovacími jednotkami s možností provádět i základní matematické operace. Digitální vizualizace, a to i řady posledních výsledků měření, archivace a přenos dat, statistika atd., patří již dnes k běžné výbavě zakázkově koncipovaných měřidel.
Při měření kuželů pomocí kuliček je možné určit výpočtem nejen velikost úhlu, ale i polohu průsečíku.
Měřidla koncipovaná na pracovišti autorů pracují standardně s citlivostí 0,1 µm a úchylkoměry se již prakticky nepoužívají.

Příklady realizace provozních měřidel
Vzhledem k procesu měření vnějších i vnitřních kuželů pomocí více různých měřicích metod prezentujeme tuto techniku pro lepší vypovídací hodnotu na větším souboru fotografií. Měřidla kuželovitosti jsou doplněna o provozní měřidlo přímosti površek vnějších kuželů (modifikace pro kontrolu otvorů je možná).

 
Publikováno: 30. 11. 2016 | Počet zobrazení: 1589 článek mě zaujal 206
Zaujal Vás tento článek?
Ano