murr Schunk

Nová bezpečnostní brzda pro malé větrné turbíny

Na základě 60 let zkušeností s technologickým řešením spojek a brzd vyvinula firma SUCO bezpečnostní brzdu, která může spolehlivě chránit malé větrné turbíny před poškozením způsobeným vysokými rychlostmi větru při bouřkách. 

 
Malé větrné turbíny jsou většinou navrženy pro nízké a střední rychlosti větru. Nebezpečné rychlosti větru při bouřkách a hurikánech mohou poškodit nebo dokonce zničit rotor. Kvůli ochraně rotoru před poškozením jsou rychlosti větru monitorovány za účelem snížení rychlosti rotoru, když rychlost větru překročí mezní hodnoty turbíny. Po snížení rychlosti větru dochází k uvolnění brzdy rotoru. Monitorování normálně vyžaduje složité a nákladné mechanismy. Při použití elektronických systémů je zapotřebí trvalé napájení z externího zdroje. 
Při moderním vývoji klasické odstředivé brzdy zvolila firma SUCO naprosto odlišné řešení s použitím patentované technologie (probíhá patentové řízení). I když se standardní odstředivá brzda aktivuje při určité rychlosti otáčení, aby nedošlo k překročení kritických mezních hodnot, stále neumožňuje úplné zabrzdění až do zastavení. Toto omezení bylo při vývoji nové bezpečnostní brzdy firmou SUCO překonáno.
Na základě principu odstředivé brzdy byla vyvinuta čistě mechanická spolehlivá brzda, která v případě silné bouřky umožní bezpečné zastavení rotoru, aniž by byl zapotřebí externí zdroj elektrické energie. 
Automatické opětovné spuštění rotoru, tj. uvolnění brzdy rotoru, je plně automatizováno a zajištěno
 pomocí tepelného členu. Proto není nutné manuální odjištění brzdy. 
Tuto bezpečnostní brzdu lze přizpůsobit pro většinu konstrukcí malých větrných turbín. Závěrem lze říci, že nová bezpečnostní brzda nabízí nejvyšší stupeň bezpečnosti a spolehlivosti i za velmi náročných povětrnostních podmínek.
Nové bezpečnostní brzdy se používají pro malé větrné turbíny zajišťující soběstačné zásobování elektrickou energií u budov a jiných konstrukcí, jejichž stávající infrastruktura není připojena k elektrické síti. 
 

 
Publikováno: 29. 11. 2016 | Počet zobrazení: 1562 článek mě zaujal 223
Zaujal Vás tento článek?
Ano