murr Schunk

Dopravníkový systém pro potravinářský a obalový průmysl

Mezi požadavky na výrobní linky nejen v potravinářském průmyslu patří nepřetržitý provoz při vysoké spolehlivosti, ale také co nejkratší výrobní cyklus, který je důležitý pro dosažení maximální výrobní kapacity a pro rychlé zpracování produktů s omezenou trvanlivostí. Ke splnění těchto požadavků může efektivně přispět dopravníkový systém VarioFlow Plus od společnosti Bosch Rexroth se segmentovým plastovým řetězem, který vyhovuje různorodým úlohám vnitropodnikové přepravy polotovaru či konečných produktů.

 
Plastový řetěz dopravníku splňuje požadavky pro styk s potravinami podle norem FDA a vyznačuje se téměř uzavřenou plochou, která umožňuje dopravovat i rozměrově velmi malé produkty. Pro transport v potravinářských provozech, kde platí přísné hygienické předpisy, byl vyvinut dopravník VarioFlow Plus STS z ušlechtilé korozivzdorné oceli. Ekonomičtější verze dopravníku z eloxovaného hliníku je pak k dispozici pro hospodárný transport v suchém prostředí obalového průmyslu.
 
Mnohostranné použití
Velký výběr standardizovaných obloukových komponentů dává volný prostor pro plánování a realizaci jak vertikálních, tak horizontálních transportních úloh. Dopravník VarioFlow Plus umožňuje přísun produktů např. k balicím strojům, odkud je, již zabalené, transportuje dále např. k paletovacímu pracovišti. Je ideálním řešením pro délkově rozsáhlé aplikace dopravníku, a už s akumulací přepravovaného produktu, nebo bez ní. VarioFlow Plus umožňuje taktéž bezproblémovou spolupráci s automatickými etiketovacími stroji. Pro rozmanité manipulační úlohy, jako pokládku produktu na dopravník, jeho zvednutí, natočení, polohování či odebrání z dopravníku a vložení do kartonové krabice nebo paletování již zabalených produktů, lze použít například kartézské manipulátory CAMOline od společnosti Bosch Rexroth. Tím muže být stávající obsluha uvolněna pro plnění jiných úkolů ve výrobě.
 
Hospodárnost systému
Využití jak horizontálního, tak vertikálního prostoru pro instalaci dopravníku umožňuje redukovat drahou a potřebnou zástavbovou plochu. Do ušetřeného prostoru pod visutým dopravníkem lze umístit např. další výrobní linku. Hospodárnost při provozu dopravníkového systému VarioFlow Plus dále zvyšují oboustranně symetrická kluzná vedení řetězu, která mohou být po opotřebení otočena a znovu použita, což snižuje náklady na údržbu.
 
Snadná přizpůsobivost
VarioFlow Plus se vyznačuje mimořádnou přizpůsobivostí. Umožňuje instalaci i na rozměrově omezených prostorách, kde mnohé jiné transportní systémy již selhávají. Lze jej snadno napojit na stávající dopravní pásy a výrobní stroje, čímž se dokáže přizpůsobit již zavedené technologii výroby. Na rozdíl od pásových dopravníku, které jsou přímé, umožňuje transport produktu tzv. za roh.
 
Údržba a čištění
Systém VarioFlow Plus se vyznačuje minimálními nároky na údržbu a velmi snadným čištěním. Drobné nečistoty mohou pronikat přímo mezi jednotlivými segmenty řetězu. Nosné boční profily dopravníku jsou konstruovány jako otevřené, čímž umožňují dobrý propad nečistot skrz profil a zároveň usnadňují jeho čištění. Transportní řetěz je odolný proti v potravinářství běžně používaným čisticím prostředkům.
 
Bezpečnost investice
Modulární systém dopravníku umožňuje investovat do technologie postupně. Pozdější změny a
 rozšíření jsou snadno implementovatelné, čímž se zvyšuje bezpečnost dlouhodobé investice. Stávající systém muže být velmi snadno rozšířen (modifikován) při zachování drtivé většiny původních komponentů. Obvykle postačuje výměna jen některých dílů, například řetězu.
Technická podpora a servis poskytované dodavatelem s celosvětovou působností jsou dalšími faktory zvyšujícími bezpečnost dlouhodobé investice. 
 
Petr Nedorost, PK SERVIS technické součásti s.r.o. se souhlasem Rexroth Bosch Group

 
Publikováno: 29. 11. 2016 | Počet zobrazení: 1484 článek mě zaujal 234
Zaujal Vás tento článek?
Ano