murr Schunk

Co v praxi znamená Průmysl 4.0?

Výraz, který v originálu zní Industry 4.0, se v poslední době objevuje v mnoha periodikách a je diskutován na nejrůznějších konferencích (např. v Davosu). Objevuje se jak v roli nadějné cesty k efektivnějšímu průmyslu, tak v roli strašáka ve smyslu: bojte se o práci. 

 

Pod toto sousloví jsou zahrnovány nejrůznější definice a vlastnosti. Zavádění inovací ve smyslu Průmyslu 4.0 je v podstatě příchodem 4. průmyslové revoluce. Jenže co to znamená v praxi? Jde o zavádění inteligentního počítačového řízení do průmyslu, samozřejmě v přímé vazbě na mechanické prvky a další elektroniku. Inteligentní řízení může být nejen částečně, ale dokonce i zcela bezobslužné - potom hovoříme o umělé inteligenci.
Lze namítnout, že Průmysl 4.0 není nic nového. V podnicích především výrobního charakteru je tento trend rozvíjen již delší dobu. Je to pravda, jednotlivá lokální řešení již dávno existují a vytvářejí vysokou přidanou hodnotu. Nicméně nynějším cílem je tato lokální řešení spojit v plnohodnotné celky s propojeným vzájemně inter reagujícím řízením. Kde je přesně hranice, je těžko stanovitelné. Důležité je, že se nejedná o převratnou novinku pro budoucnost, ale o průběžný proces, ve kterém se již nacházíme, a který se bude pouze zrychlovat.

Co nám Průmysl 4.0 přinese?

Úsporu pracovníků
Základním přínosem je zavedení bezobslužných procesů ve výrobě. Procesů, které dokáží reagovat na vnější podněty, vyhodnocovat situace a přizpůsobovat se jim. Když pomineme, že stroj, na rozdíl od obsluhy, nepotřebuje přestávky na odpočinek (pouze na údržbu), je hlavním přínosem jednak spolehlivost, jednak stabilní produktivita. V okamžiku, kdy inteligentní řízení dokáže „přemýšlet“ je také menší potřeba kontrolních a servisních pracovníků, kteří bdí nad jeho chodem. 

Kvalitu
Hodně diskutovanou je otázka, zda inteligentní továrny dokáží skutečně produkovat výrobky ve větší kvalitě i bez lidské kontroly. Odpověď je jednoduchá „ano, ale…“. Je totiž třeba mít procesy výroby nastaveny kvalitně. Celkový model musí předpokládat i různé nestandardní události a musí být schopen autokorekčních mechanismů. Začíná se do praxe zavádět samoučící se inteligence, která nachází uplatnění především v kontrolních rolích. 
   
Je třeba vidět i rizika
Je však třeba říci i to, že každý pokrok má i své záporné stránky. Předchozí „průmyslové revoluce“ přinesly s sebou i změnu sociálně ekonomickou. Jedním z asi nejbolestnějších důsledků je riziko ztráty pracovních míst v určitém segmentu trhu. Jistě že ne všichni dělníci přijdou o práci, jak straší některé články, odborní pracovníci budou vždy zapotřebí, nicméně změna se může a již dnes to pracovníci některých podniků pociťují, dotknout pomocného, manipulačního a neodborného personálu. Toto riziko však můžeme řešit s předstihem, například změnou vzdělávání dětí a mládeže. 

Konkrétní řešení 
Asseco Solutions považuje výrobní podniky za velmi důležitou oblast. Proto již v předstihu připravuje řešení podporující nástup Průmyslu 4.0 do výrobních podniků.

SCS
Horkou novinkou, kterou právě uvádí na Evropský trh je produkt SCS (Smart Connected Solutions). Toto softwarové řešení kombinuje Inteligentní servis s Prediktivní údržbou a Internetem věcí. Zařízení (výrobní i jiné) vysílá do SCS informace o svém stavu a chodu. SCS analyzuje zaslaná data a vyhodnocuje, kdy je potenciální nebezpečí poruchy nebo se blíží pravidelný servis. Následně automatizovaně na základě odpovědnostních kritérií navrhne, přiřadí a pošle úkol na servisní zásah konkrétnímu technikovi. Ten má přes mobilní aplikaci SCS k dispozici veškeré potřebné informace pro svůj zásah a může servisní výjezd mimo jiné přímo zaznamenat a nechat potvrdit zákazníkem. Samozřejmostí je vazba na ERP, kam jsou posílána data např. k fakturaci servisního zásahu.

Sběr dat ve výrobě 
Se vším výše uvedeným úzce souvisí i problematika sběru dat z výroby. Řešení partnerské společnosti Asseco Solutions – ASV Náchod s názvem HELIOS REVA je dalším důležitým kouskem ve skládačce. Umožňuje provádět sběr, monitorování a vyhodnocení výrobních a technologických dat. Výhodou je možnost sběru libovolných technologických informací. HELIOS REVA může pracovat zcela nezávisle na ERP, nicméně nejvyšší přidanou hodnotu dosahuje při plné integraci se systémem HELIOS.

Řízení skladů bez člověka
Důležitý díl z této skládačky najdeme i v rámci produktů dalšího z partnerů Asseco Solutions – společnosti Gatema. Její WMS (Warehouse Managememt System) je on-line systém pro řízení skladů a evidenci skladových pohybů pomocí mobilních terminálů. Další důležitou složkou je evidence výrobních operací a kooperací pomocí mobilních terminálů. Společně umožňují plnou traceabilitu – zpětnou dohledatelnost materiálů použitých pro výrobu konkrétní výrobní dávky, šarže či výrobního čísla výrobku. 
 
 
 
Bezdokladová výroba 
A dále: v praxi je aktuálně realizován nový přístup k informacím. Tzv. „Bezdokladová výroba“ je založena na interaktivním sdílení informací v rámci podniku (a mnohdy i za jeho hranice). Netisknou se žádné průvodky, výkresy, výdejky, pracovní lístky – všechny informace jsou okamžitě dostupné přes informační technologie. Páteří takového řešení je kvalitní ERP systém, například HELIOS. Lidé na jednotlivých pracovištích mají plný přístup do ERP systému nebo možnost zjednodušených náhledů na úrovni elektronických kiosků, případně mobilní přístup prostřednictvím např. tabletů.
Je důležité, aby se s probíhající změnou podnikových procesů směrem k inteligentní automatizaci, změnilo myšlení i přístup pracovníků. Jedině tak lze zajistit nejvyšší přidanou hodnotu těchto řešení.

Jan Mlejnský, Asseco Solutions

 
Publikováno: 29. 11. 2016 | Počet zobrazení: 1317 článek mě zaujal 191
Zaujal Vás tento článek?
Ano