murr Schunk

Brno ve znamení průmyslu

Areál brněnského Výstaviště bude již po 58. dějištěm Mezinárodního strojírenského veletrhu, na kterém pořadatelé očekávají nejrozsáhlejší přehlídku průmyslových odvětví za poslední roky. 

 
Jak uvedl manažer MSV Jiří Rousek, celkově organizátoři registrují na letošním ročníku téměř dvě tisícovky (konkrétně 1961) vystavovatelů z 35 zemí světa. Zahraniční účastníci tvoří přes polovinu vystavovatelů. Největší zastoupení mají firmy z Německa (ca 15 %), z Číny, Itálie, Rakouska, Slovenska a Švýcarska. Za významný označil také fakt, že se přihlásila řada zemí a firem, které na MSV vystavují vůbec poprvé. Nárůst je očekáván i u počtu návštěvníků, kterých loni evidovaly statistiky pořadatelů 75 239.

Velká země ve velkém stylu
Čína se bude prezentovat v oficiálním „Pavilonu Číny“ v hale A1, s celkovou výstavní plochou téměř 3000 m2 s více než 150 vystavovateli. Jde o vůbec největší účast partnerské země v historii MSV. Ovšem i z čínské strany je tato účast unikátní -  čínské firmy se v takovémto rozsahu účastnily doposud převážně průmyslového veletrhu v Hannoveru a na veletrhu v regionu střední Evropy se takto početně účastní poprvé. Kromě samotných expozic se možnosti spolupráce s Říší středu představí na Česko-čínském průmyslovém fóru v B2B jednání s českými partnery, které se koná druhý den veletrhu. Jak uvedli představitelé čínského velvyslanectví v ČR, Čína své účasti na brněnské přehlídce, které se účastní už od konce 50. let minulého století (poprvé v roce 1959), přikládá velký význam a právě letošní propojení Průmyslu 4.0 s programem Čína 2025 považuje za unikátní příležitost představit Čínu jako moderní zemi, která je důležitým přispěvatelem technického rozvoje, a nejen jako dodavatele levných komponent.

Průmysl 4.0 přímo v expozicích
Asi nikoho nepřekvapí, že hlavním tématem letošního ročníku je, stejně jako loni, Průmysl 4.0 - integrovaný a automatizovaný průmysl, který je novou a nastupující čtvrtou etapou průmyslové revoluce. Ale zatímco na minulém MSV byla tomuto tématu věnována speciální výstava, letos bude Průmysl 4.0 prezentován přímo v expozicích vystavovatelů. Zaměří se především na klíčové inovativní technologie automatizace, robotizace, digitalizace a zasíťování. V rámci MSV proběhne rovněž tradiční průřezový projekt Automatizace - měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika, který je pořádán ve spolupráci s Elektrotechnickou asociací ČR. Své novinky a řešení na něm letos představí na 300 firem.
Spolu s MSV 2016 se letos koná i 10. ročník veletrhu IMT, ústřední česká přehlídka nových technologií pro obrábění a tváření. Také hala B vyhrazená tvářecím strojům je zcela zaplněná, plocha obsazená vystavovateli tvářecích technologií se ve srovnání s loňským rokem zvýšila. Výrobci obráběcích a tvářecích strojů z České i Slovenské republiky se na brněnském výstavišti prezentují každý rok, na letošním jubilejním ročníku IMT si členské podniky Svazu strojírenské technologie pro své expozice objednaly celkem 3343 m2 výstavní plochy. Pozadu s nabídkou nezůstávají ani zástupci zahraničních značek, představí se zejména řešení zaměřená na rychlejší a přesnější obrábění. Vystavují i nové firmy a vracejí se některé významné společnosti, které v posledních letech nevystavovaly vůbec nebo jen v rámci oficiálních účastí. Výrobě obráběcích a tvářecích strojů se daří, v roce 2015 evropská produkce oboru meziročně vzrostla o 5 % a asociace CECIMO odhaduje, že se letos udrží na stejné úrovni. Prioritami pro další rozvoj sektoru jsou digitalizace výroby a upgrade zastarávajícího strojního parku. 

Doprovodné akce rozšíří program
Expozice výrobců doplňují i další doprovodné akce, jako např. Soutěž v programování (letos situovaná netradičně v pavilonu Z), jejíž součástí bude i demonstrační pracoviště společnosti Festo a také expozice Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii při FS ČVUT Praha, která se do Brna vrací po šesti letech.
Ani letos nebude pod názvem Denso Packaging Live chybět ukázková balicí linka prezentující moderní balicí technologie v praktickém nasazení, stejně jako bohatá nabídka odborných konferencí a seminářů, namátkou aspoň pozvání na konference Vize v automatizaci či Digitalizace v údržbě. Novinkou je naopak prezentace startupů, které se po tři veletržní dny budou představovat v pavilonu C, či expozice Trendy v multifunkčním obrábění. Významná část je zaměřena na téma robotizace, které např. v japonské variantě představí konference Japanese Robotics, IoT and Industry 4.0 pořádaná agenturou JETRO, nebo konference Člověk a robot v jednom týmu. 

 
Publikováno: 28. 11. 2016 | Počet zobrazení: 1026 článek mě zaujal 198
Zaujal Vás tento článek?
Ano