murr Schunk

Pramet do škol má jméno Prametheus

Pod názvem Prametheus, který představila společnost Pramet, se ukrývá projekt zaměřený na oblast vzdělávání a výchovy mladých techniků. 

 
Program, jehož původní pracovní název Prdoš (Pramet do škol) nahradilo ve finální podobě vznešenější pojmenování odkazující na bájného antického hrdinu, který přinesl lidstvu jeden z největších darů - oheň - odstartoval symbolicky 1. září 2016, kdy, jak konstatují jeho tvůrci „šel Prametheus také, stejně jako mnoho jiných školáků, poprvé do školy“... 
Nápad na tuto iniciativu se zrodil již před lety - spolupráce Prametu se středními i vysokými školami probíhá dlouhodobě, takže aktivita šumperské firmy v této oblasti není úplnou novinkou. Tato spolupráce nyní doznala cíleného rozšíření a zintenzivnění, což by se mělo odrazit v zajištění pravidelných akcí v rámci tohoto projektu.
Hlavním důvodem, který vedl k realizaci projektu, byl nedostatek kvalifikované pracovní síly ve strojírenství, který stejně jako řada dalších průmyslových firem, zejména ve strojírenství, citelně pociťuje také Pramet. Jak konstatuje informace na specializovaném webu firmy, věnovaném tomuto programu (www.prametheus.cz), ačkoli se poměrně často objevují podobné aktivity různých firem, stále jich není dostatek a situace se výrazně nelepší. Na rozdíl od mnoho jiných společností, které své aktivity v této oblasti vyvíjejí pouze lokálně, rozhodl se Pramet pro širší, obecněji zaměřené a přístupné pojetí. Do projektu chce zahrnout nejen školy z regionu, kde společnost působí, ale z celé České a Slovenské republiky.
Prametheus je určen pro střední a vysoké školy strojního zaměření, a to nejen pro studenty těchto škol, ale i pro jejich pedagogy. Jeho cílem je podpora a usnadnění výuky strojírenských oborů a zvýšení její odborné úrovně propojením teorie s praxí, kterou chce firma studentům, ale i pedagogům co nejvíce přiblížit a prezentovat ji v reálných podmínkách. „Našim cílem je vzbudit zájem žáků i jejich rodičů o strojírenské obory a jejich studium zatraktivnit. Věříme, že tím můžeme zvýšit konkurenceschopnost studentů na trhu práce a jejich šanci na uplatnění“, konstatují tvůrci projektu. 

 
Publikováno: 28. 11. 2016 | Počet zobrazení: 959 článek mě zaujal 203
Zaujal Vás tento článek?
Ano