Schunk

Modernizace speciálního soustruhu

Výrobce visutých i pozemních lanovek, rakouská firma Doppelmayr, spolupracovala se společností NSK na provedení výměny ložisek hlavního vřetene speciálního a extrémně těžkého soustruhu, který firma používá pro soustružení velkých průměrů lanových kladek.  

 
Poptávka po lanových drahách neustále roste a tak roste i objem výroby firmy Doppelmayr. Do současnosti dodala již více jak 14 600 lanovek do 89 zemí světa. 
Jelikož si všechny potřebné díly vyrábí firma sama, včetně velkých lanových kladek, které jsou umístěné na koncích lanové dráhy a zajišťují hladký provoz a bezpečné vedení lana, musí kladky splňovat určité parametry. Jejich výroba je zajišťována na speciálním čelním soustruhu, který byl k tomuto účelu přestavěn z letitého klasického axiálního soustruhu. Protože speciální stroj s upínací čelní deskou o hmotnosti 30 t dosud sloužil velmi dobře, rozhodl se výrobce pro jeho modernizaci. Jelikož ale již nebyla k dispozici konstrukční dokumentace stroje, museli odborníci z NSK využít metody reverzního inženýrství. Jejich úkolem bylo určit umístění ložisek a parametry montáže, včetně všech vůlí v ložiscích a šířek distančních kroužků. Poté navrhnout postup výměny opotřebovaných dvouřadých válečkových ložisek hlavního vřetene. 
Po určení parametrů instalovaných ložisek byli ložiskoví odborníci schopni je nahradit přesnými dvouřadými válečkovými ložisky správné velikosti. Výměna probíhala v době plánované údržby, takže firma nebyla nucena pozastavovat výrobu mimo plán.  
Po vlastní instalaci proběhla techniky NSK kontrola vůli v uložení, poté dynamický zátěžový test, který simuloval podmínky zatížení na instalovaných ložiscích. Z testů vyplynulo, že dříve naměřenou hodnotu 0,005 mm se podařilo dodržet. Po dalších teplotních kontrolách je speciální soustruh opět v provozu.

 
Publikováno: 27. 7. 2016 | Počet zobrazení: 1114 článek mě zaujal 213
Zaujal Vás tento článek?
Ano