Schunk

Program AIP+ zahrnuje i bezdemontážní diagnostiku

Nippon Seiko Kabushiki Kaisha, jak zní celý název společnosti NSK, představila jako součást svého nového programu AIP+ (Added Value Programme) služby CMS (Condition Monitoring Services). Jde o bezdemontážní diagnostiku stavu strojů a zařízení.

 
Bezdemontážní diagnostika umožňuje monitorovat stav strojů v čase a na základě trendů přesně určit potřebu jejich údržby. To má ekonomický přínos nejen omezením servisních úkonů, které nejsou nezbytné, ale také lepším plánováním zásobování náhradními díly a optimalizací správy zdrojů.
Služby CMS zahrnují celý konzistentní proces aplikace: počáteční zhodnocení pro ověření možnosti uplatnit CMS v konkrétním závodě a definování postupů monitorování; sběr dat s využitím techniky pro měření vibrací, teploty a rychlosti; analýzu dat pro určení stavu stroje a vytvoření kompletní zprávy včetně doporučených servisních úkonů.
Využitím měřicí techniky NSK pro bezdemontážní diagnostiku lze např. měřit vibrace simultánně ve třech osách a identifikovat jakékoliv nežádoucí síly, způsobené např. špatným ustavením nebo vyvážením stroje. Monitorovací zařízení rozezná i problémy způsobené nedostatkem maziva nebo počátek únavového poškození. Chyby spojené s nevyvážením a špatným ustavením stroje, které vyvolávají nežádoucí síly, mohou negativně ovlivnit výkonnost stroje. Odborníci NSK dokážou s využitím monitorovacího zařízení realizovat plně dynamické vyvážení stroje. Tento proces, který se skládá ze tří kroků, vyžaduje obvykle úpravy a rozmístění závaží na rotoru stroje a následné měření velikosti nevývažku. Proces je vhodný pro čerpadla a ventilátory, kde se vyskytují velké rotující hmoty.
Analýza dat určí základní příčinu problému, např. prasklinu na vnitřním kroužku ložiska nebo nežádoucí zatížení. Výsledkem je kompletní zpráva CMS včetně zhodnocení stavu stroje. CMS pomáhá uživatelům sledovat vývoj stavu stroje a zlepšovat režim plánování údržby. Selhání ložisek je možné přesně předpovědět dřív, než k nim skutečně dojde. 

 
Publikováno: 27. 7. 2016 | Počet zobrazení: 1040 článek mě zaujal 239
Zaujal Vás tento článek?
Ano