Schunk

Mobilita zítřka – technologie společnosti Schaeffler pro kolejová vozidla

Zvyšující se počet kolejových vozidel na světě neodpovídá nepoměrně rychlejšímu a rozsáhlejšímu rozvoji železniční sítě. To povede k podstatnému zvýšení intenzity využívání kolejových vozidel. Do popředí zájmu se proto stále více dostávají požadavky kladené na klíčové součásti těchto vozidel, které se týkají např. bezpečného a hospodárného provozu po celé (a třeba i prodloužené) servisní intervaly. 

 
Odborníci ze společnosti Schaeffler využívají své znalosti z oblasti ložisek pro železniční aplikace a systematicky pracují na dalším vývoji osvědčené řady mechanických součástí, které poskytují další podstatné výhody provozovatelům kolejových vozidel pro nákladní i osobní dopravu.
Pod značkami INA a FAG vyvíjí a produkuje vedení železniční sekce průmyslové divize koncernu Schaeffler řešení pro každou ložiskovou aplikaci v kolejových vozidlech, přičemž využívá těsné partnerské spolupráce s jejich výrobci a provozovateli. Nabídka produktů zahrnuje nápravová ložiska (včetně ložiskových skříní) stejně jako ložiska a další součásti pro trakční motory a převodovky, komponenty pro spojovací ústrojí vagónů a naklápěcí technologii, dveřní systémy a bezpočet dalších aplikací. Společnost Schaeffler má za sebou více než 100 let zkušeností s železniční technikou. Díky tomu nabízí zákazníkům komplexní technické znalosti, vysokou kvalitu a produkty, které jsou dokonale přizpůsobené pro každou aplikaci. 
Kromě podpory jednotlivých aplikací a vývojářského know-how odborníků společnosti Schaeffler jsou k dispozici také další služby, zahrnující nasazení nejnovějších simulačních a výpočetních programů, zajišťujících optimální výběr produktů (např. aplikace pro výpočet valivých ložisek Bearinx® nebo CABA3D). 
V zájmu zvýšení bezpečnosti při každodenním provozu, minimalizace opotřebení a snížení náročnosti údržby provozuje společnost Schaeffler vlastní akreditované zkušební laboratoře v Německu a v Číně, v nichž vyhodnocuje výkonnost nápravových ložisek pro železniční aplikace. Divize Schaeffler Industrial Aftermarket (IAM) nabízí speciální služby, jako třeba odborně a ekonomicky prováděné repase ložisek pro železniční aplikace.

Vysoce výkonné (HP) nápravové ložiskové jednotky FAG TAROL v kvalitě X-life 
Jednotky TAROL připravené k montáži slaví už mnoho let úspěchy na trhu a používají se v celé řadě železničních aplikací po celém světě. Společnost Schaeffler teď tyto již velmi dobře osvědčené ložiskové jednotky optimalizovala a také rozšířila rozsah použití za extrémních podmínek – a to při současném snížení náročnosti údržby a kompaktnějším provedení. Klíčové prvky optimalizace ložiska FAG HP TAROL: 
- vysoce odolný materiál;
- vysoce efektivní tepelné zušlechtění;
- speciální provedení povrchů oběžných drah a valivých těles;
- speciální profil dráhy; 
- nový typ ložiskového tělesa a těsnění s nízkým třením;
- zesílená klec.

Konstrukční provedení ložiskových jednotek FAG HP TAROL v kvalitě X-life má rozhodující podíl na zdokonalení jeho výkonnostních charakteristik. Třecí moment i opotřebení se snižují díky použití speciálních materiálů, které charakterizuje jejich mimořádná čistota a speciální tepelné zpracování, jakož i optimalizace povrchu a přísnější tvarové i polohové tolerance oběžných drah a valivých těles. Zároveň se zvyšuje hodnota dosažitelných otáček a dynamického zatížení, což zase vede k delší provozní životnosti nebo vyšší únosnosti valivého ložiska. Společnost Schaeffler je dle osvědčení č. GL-CER-002-2015 od certifikačního orgánu Germanischer Lloyd schopna zákazníkům zajistit téměř dvojnásobnou provozní životnost. 

Těsnění kombinuje dva hlavní požadavky týkající se moderních kolejových vozidel: Jeho koncepce vychází z kombinace kontaktního těsnění a bezkontaktního těsnicího systému, takže zajišťuje účinné utěsnění. Toto kompaktní těsnění zároveň nevyžaduje použití přítlačné pružiny pro těsnicí břit. Díky tomu lze dosáhnout obzvláště nízkého tření a následně i nižších teplot. Konstrukční provedení je kompaktnější díky integrované protilehlé ploše a nižšímu počtu potřebných součástí, což umožňuje ušetřit užitečný prostor. Kompaktní těsnění se již používají ve velkosériových aplikacích. V těchto aplikacích byla vyžadována provozní životnost odpovídající najetí nejméně jednoho milionu kilometrů a zajištění odpovídajícího těsnicího výkonu. 
K vyšší výkonnosti také přispívá nová polyamidová klec. Díky jejímu zesílenému konstrukčnímu provedení, doplňkovému vedení a optimalizovanému příčnému profilu toto ložisko dobře odolává vibracím, zejména pak při rázovém zatížení. Příčné profily, optimalizované procesem vstřikování, přinášejí stejnoměrnější vlastnosti materiálu a zvýšenou únosnost ložiska. Zvýšená kvalita a přesnost pak podstatně vylepšují charakteristiky běhu ložiska. Tyto vlastnosti také snižují opotřebení i potřebu údržby a prodlužují provozní životnost.

Bezpečný provoz v převodovce díky novému robustnímu provedení klece
V zájmu zvýšení bezpečnosti a připravenosti na vysoce dynamické provozní podmínky v železničních aplikacích vyvíjí společnost Schaeffler kuželíková ložiska se zesílenou klecí, která jsou vhodná pro nasazení ve vysokorychlostních vlacích. Ložiska v kvalitě X-life jsou navržena pro nejdrsnější podmínky okolního prostředí. Díky sníženému tření se hodí k nasazení ve vysokorychlostních aplikacích v kolejových vozidlech. Optimalizovaný kontakt mezi valivými prvky a klecí přináší technické výhody. Je možné dosáhnout podstatně nižších provozních teplot ložisek. V kombinaci s dobře známými ložisky vstupního hřídele teď může společnost Schaeffler nabídnout kompletní sadu ložisek pro vysokorychlostní aplikace v převodovkách kolejových vozidel.

www.schaeffler.de/railway

 
Publikováno: 27. 7. 2016 | Počet zobrazení: 1368 článek mě zaujal 200
Zaujal Vás tento článek?
Ano