Schunk

Rotující svět

Všude, kde se něco točí, ať už jde o výrobní stroje, automobily či letecké motory, lze najít alternativu okřídleného rčení “cherchez la femme”, neboli “za vším hledej ženu” která by zněla: “za vším jsou ložiska”. A zejména poslední roky a desetiletí přinesly, podobně jako v dalších průmyslových segmentech, výrazný posun i ve vývoji těchto specifických zařízení.

 
Nové materiály přinesly nové možnosti - plastová či keramická ložiska nabízejí zajímavé alternativy ke klasickým kovovým, ale asi největší zájem se v současné době upíná k využití tzv. nanomateriálů, od nichž si výzkumníci slibují nejen zajímavé parametry v oblasti dalšího snižování tření, zvýšení pevnosti ložisek, ale i odolnosti vůči různým typům prostředí apod. Od dob, kdy se na scéně objevil teflon nabízející výborné kluzné vlastnosti (a zejména jeho následná vylepšení eliminující některé slabiny původního teflonu, jako např. nepříliš vysoká odolnost a špatný odvod tepla) už uplynulo hodně času a s pokračujícím výzkumem nanočástic se objevují i další nové materiály, umožňující zlepšit konstrukční možnosti ložisek.
 
Na úsvitu nové éry
Ta skutečná revoluce však ložiskářský průmysl teprve čeká, a je spojena především s rozvojem senzoriky a nástupem internetu věcí (IoT) a koncepce Průmyslu 4.0. Ložiska už nejsou jen o preciznosti a čistě technických parametrech, ale díky vestavěným či připojeným čidlům umožňují poskytovat i další nové služby, které tvoří základ pro zcela nové byznysové segmenty jako jsou např. condition monitoring - dálková diagnostika a servis, prediktivní údržba apod. To má klíčový význam hlavně u náročných aplikací, jako jsou např. lodní šrouby a motory, které je pohánějí, výškové jeřáby, výtahy či větrné i vodní elektrárny, důlní zařízení apod., kde je doprava náhradních dílů a výměna porouchaného ložiska velmi komplikovanou, náročnou a samozřejmě i nákladnou záležitostí. Odstávka takovéhoto zařízení znamená pro provozovatele citelné ztráty. V takovýchto případech se rozhodně vyplatí investovat do řešení, které je schopné na nadcházející rizika a problémy včas upozornit a systematickou kvalitní údržbou jim případně i zabránit.
Příkladem může být příběh jednoho z největších světových výrobců ložisek, společnosti SKF, která se již nijak netají tím, že už nechce být jen pouhým výrobcem vysoce kvalitních ložisek, ale hodlá se stále více zaměřovat zejména na oblast služeb spojenou s jejich využíváním, od mazacích systémů přes poradenství až po např. převzetí komplexního servisu a péče o celé systémy zahrnující např. dálkové monitorování stavu ložisek a jejich co nejefektivnější údržbu na základě dat získaných z jejich provozu. Chce tak v maximální míře zužitkovat svou stěžejní výhodu: léta sbírané a soustřeďované poznatky specialistů ve svých pobočkách a zastoupeních po celém světě, umožňující provádět dokonalý servis na základě detailní analýzy případů poruch ložisek i zkušeností získaných v průběhu jejich desítek let vývoje.
 
Problém zvaný padělky
Atraktivní nové perspektivy ložiskářského průmyslu samozřejmě neznamenají jen příslib skvělé budoucnosti, ani toto odvětví není bez problémů. I když si rozhodně nemůže stěžovat na pokles odbytu - všude, kde se něco točí a jsou používány rotační části, jsou obvykle zapotřebí i ložiska - jedním ze stěžejních současných problémů je boj s padělateli, kteří si na zájmu výrobců o ložiska snaží také vzít svůj díl. S problematikou pirátských napodobitelů se setkávají a bojují prakticky všichni hlavní výrobci a do boje s padělateli investují nemalé prostředky a úsilí. Kromě ušlých zisků jde i o léta budované renomé značky, které případy selhání produktů s jejím označením mohou citelně poškodit. A to je záležitost o to kritičtější, že právě ložiska prestižních značek se nasazují v aplikacích, kde je kvalita a spolehlivost rozhodujícím faktorem. Výrobce však může “uklidňovat” jedna věc: Jak již bylo zmíněno, stále více firem se začíná zajímat a využívat i o další funkce, která mohou nabídnout “inteligentní” ložiska osazená senzory, aby dosáhli jejich maximálně efektivního využití. Pirátské padělky a napodobeniny však (zatím) tyto inteligentní funkce postrádají, a ti, kdo je budou chtít využívat a mít záruku, že produkty mají skutečně deklarované parametry a spolehlivost, se musí spojit s originálním výrobcem. 

 
Publikováno: 27. 7. 2016 | Počet zobrazení: 1036 článek mě zaujal 223
Zaujal Vás tento článek?
Ano