murr Schunk

Nové ISO se zaměřují na kyberbezpečnost

Pro oblast kybernetické bezpečnosti firem i veřejné správy platí od jara 2016 nové standardy certifikátů ISO/IEC 27 000. Aktualizace přináší zcela nové požadavky na procesní i technickou bezpečnost, sjednocuje normy i terminologii a usnadňuje život organizacím, které používají současně více standardů ISO z oblasti řízení bezpečnosti informací.  

 

Nová pravidla kladou větší důraz na detekci slabých míst technické infrastruktury. „V důsledku revize normy ISO/IEC 27 000 mají firmy a povinné instituce veřejné správy striktnější povinnost provádět detekci zranitelnosti na technické infrastruktuře. Revize normy vyžaduje rovněž větší zapojení projektového managementu do řízení bezpečnosti. Umožňuje však také větší volnost v metodice provádění analýz rizik,“ vyjmenovává několik změn Jakub Kejval, generální ředitel inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas.
Díky revizi je struktura normy sjednocená do tzv. Annexu SL, který přináší shodné požadavky na systémy managementu v různých oblastech. Cílem je umožnit organizacím sjednotit dokumentaci do jednotné, přehlednější struktury, která je lépe čitelná jak pro management organizace, tak pro běžné zaměstnance, kteří v systému managementu pracují. Výsledek pak fyzicky vypadá tak, že existuje jednotná, uživatelsky přátelštější, sjednocená dokumentace pro zaměstnance i vedení a nikoliv několik dílčích dokumentů pro různé ISO normy.
Místo nákladných technických opatření se prosazují certifikáty ISO a firmy a instituce držící certifikaci ISO/IEC 27001 mají v oblasti plnění požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti významný náskok. Legislativa mj. uvádí, že pokud si firma nechá certifikovat normu ISO 27001, automaticky plní veškeré bezpečnostní požadavky kybernetického zákona. „Je to dáno tím, že tato norma pokrývá bezpečnost informací v daleko širším a komplexnějším rámci a organizace s pomocí certifikátů ISO nejen naplní požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti, ale je i mnohem lépe chráněna vůči kybernetickým útokům,“ vysvětluje Jakub Kejval.
 

 
Publikováno: 4. 7. 2016 | Počet zobrazení: 1482 článek mě zaujal 242
Zaujal Vás tento článek?
Ano