murr Schunk

Dodavatelský řetězec se už digitalizuje, ale pomalu

Společnost Infor zveřejnila výsledky globálního průzkumu, podle kterého top manažeři předpovídají v 5letém výhledu dramatické změny v oblasti transformace jejich dodavatelského řetězce na digitální technologie. Ze studie nazvané „Současnost a budoucnost transformace na digitální dodavatelské řetězce” vyplývá, že většina top manažerů již iniciovala transformaci, ale dosažený pokrok je zatím malý.  

 

Zatímco většina dosavadních studií zkoumala digitální transformaci pouze uvnitř organizací či jen mezi firmami a jejich zákazníky, průzkum provedený společnosti Cap Gemini ve spolupráci s firmou GT Nexus se poprvé detailně zaměřuje na využívání digitálních technologií mezi podniky a všemi jejich partnery v rámci rozšířeného hodnotového řetězce. Průzkum byl proveden mezi 337 top manažery předních výrobních a retailových společností v Evropě a v Severní Americe.

Zásadní, ale nedotažená záležitost
Ke klíčovým zjištění průzkumu patří skutečnost, že digitální transformace dodavatelského řetězce je pro podniky zásadní záležitostí, které přikládají značnou váhu. Plné tři čtvrtiny (75 %) respondentů tvrdí, že přechod na digitální dodavatelský řetězec je pro ně důležité téma, polovina dotazovaných je označila dokonce za velmi důležité, ale co je podstatné, drtivá většina (70 %) uvádí, že již formálně zahájila přechod na digitální dodavatelský řetězec. Horší je samozřejmě zjištění reálného pokroku dosaženého v této oblasti, kdy se respondenti víceméně shodují, že dosavadní pokrok je malý. Pouze 5 % je „velmi spokojeno“, zatímco téměř třetina (30 %) dotázaných manažerů konstatuje nespokojenost s dosavadním pokrokem.
Klíčové technologie jsou už sice identifikovány, ale zatím nejsou ještě masově využívány. Mezi hlavními technologiemi umožňujícími transformaci na digitální dodavatelský řetězec jsou zmiňovány především platformy/nástroje poskytující transparentní pohled na dodavatelský řetězec (94 %), analýzy Big Data (90 %), simulační nástroje (81 %) a cloud (80 %). Nicméně téměř polovina (48 %) respondentů přiznává, že v současné době jsou dominantními způsoby interakce s partnery v dodavatelském řetězci stále tradiční metody jako telefon, fax a e-mail. To by se však mohlo už během relativně krátké doby změnit, protože během následujících 5 let jsou očekávány dramatické změny. Např. zatímco dnes má přístup k většině dat z rozšířeného dodavatelského řetězce pouze 15 % organizací, během 5 let by tento údaj měl narůst na 54 %. A jestliže většina dat v rozšířeném dodavatelském řetězci je dnes analyzována jen necelou čtvrtinou firem, jejichž zástupci se zúčastnili průzkumu a využívána k rozhodovacím procesům (uvádí to pouze 23 % dotázaných), za 5 let by to mělo být 68 %. Ve stejném časovém horizontu také 95 % respondentů očekává vyšší míru automatizace v oblasti spolupráce s dodavateli a jen o procento méně (94 %) předpokládá v dodavatelském řetězci více aktualizací stavu v reálném čase.

Hlavní strašák: výpadky
Očekávané přínosy transformace na digitální dodavatelský řetězec jdou dále, než jsou obvykle zmiňované redukce logistických nákladů, zásob a údržby, lepší zákaznické služby a vyšší celková efektivita. Jako mnohem důležitější je přechod na digitální dodavatelských řetězec vnímán z hlediska dramatického zlepšení flexibility a reakční rychlosti organizace nezbytných v situaci rychle se měnících podmínek na trhu, nových hráčů přicházejících s novými obchodními modely či neočekávaných výpadků v dodavatelském řetězci. Takovéto výpadky vedly v posledních několika letech k finančním a reputačním ztrátám u bezpočtu organizací. Je proto vcelku logické, že hlavní prioritou a motorem transformace na digitální technologie se stala minimalizace následků nepředvídatelných výpadků. Avšak tento přechod zpomaluje aktuální nízká úroveň spolupráce a transparentnosti dodavatelských sítí.
 

 
Publikováno: 4. 7. 2016 | Počet zobrazení: 1587 článek mě zaujal 239
Zaujal Vás tento článek?
Ano