murr Schunk

ABSL: Robotická automatizace je trend

Centra sdílených podnikových služeb v ČR stále více využívají technologie pokročilé automatizace k eliminaci rutinní činnosti. Lidská práce se tak může soustředit na činnosti, které přinášejí přidanou hodnotu. Asociace ABSL, která sdružuje firmy působící v segmentu sdílených podnikových služeb v ČR, zveřejnila výsledky průzkumu, ukazující míru automatizace v tomto oboru a jeho přínosy. 

 

Podle výsledků průzkumu, stále více center sdílených podnikových služeb využívá procesy založené na komplexních makrech a skriptech. Ve větších centrech se uplatňuje i pokročilá robotizace. Nejpokročilejší formy automatizace najdeme již v 17 % středních (200 - 500 zaměstnanců) a velkých (více jak 500 zaměstnanců) centrech sdílených podnikových služeb. Prakticky veškerá velká centra využívají komplexních maker a alespoň jednoduchou robotizaci.
Do kategorie takto automatizovaných činnosti patří např. reporting, analytika, vyplňování formulářů, práce s databázemi i opakované činnosti, které lze pomocí maker a softwarových agentů řešit nejen v prostředí kancelářských aplikací. Technologie RPA (Robotická automatizace procesů) procházejí v současné době rychlým vývojem a dostává se jim stále širšího přijetí. Ve srovnání s lidskou prací jsou cenově efektivnější, rychlejší a dochází při nich k menšímu množství chyb.
Podle analýzy organizace ACCA (Association of Chartered Certified Accountants - celosvětová organizace certifikovaných finančních specialistů) představuje softwarové řešení přibližně 1/9 nákladů v porovnání s tím, kdyby stejnou činnost musel vykonávat člověk. Pokud se k tomu připočítá vyšší rychlost a spolehlivost transakcí, návratnost investice do automatizace procesů se může pohybovat už v řádu 6 – 12 měsíců.
„Z nasazení robotické automatizace následně profitují nejen zaměstnanci, kteří nemusí řešit rutinní a nezajímavé činnosti, ale především zákazníci, kterým se dostane lepších služeb. Robotická automatizace je dnes skutečným fenoménem. V souvislosti s ní se hovoří o trendu Průmysl 4.0 či čtvrté průmyslové revoluci. I když mnozí analytici hrozí, že kvůli zavádění automatizace může dojít k úbytku pracovních míst, segment sdílených podnikových služeb patří k sektorům, které dokazují, že tento trend dává smysl a přináší mnoho benefitů, např. vznik nových služeb,“  okomentoval závěry průzkumu Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL.
V tomto oboru dochází k určitému posunu z hlediska požadavků na kvalifikaci zaměstnanců. Vedle jazykové vybavenosti je důraz kladen i na další schopnosti, jako jsou komunikační dovednosti, kritické myšlení, schopnost spojovat znalosti z více oborů, kreativita, ale i konkrétní pokročilé technické znalosti. V souvislosti s robotizací jde samozřejmě např. o schopnost příslušné automatizované řešení vytvořit, nasadit, udržovat a ještě rozvíjet.
Sdílené podnikové služby dnes výrazně rostou především v zemích, které mohou nabídnout kvalifikovanou pracovní sílu. Jak ukázal předcházející průzkum  ABSL, ČR v tomto segmentu roste nejrychleji z celého regionu CEE. Za loňský rok realizovaly obrat 75 mld. Kč, což představuje cca 1,5 % HDP České republiky.
 

 
Publikováno: 4. 7. 2016 | Počet zobrazení: 2014 článek mě zaujal 364
Zaujal Vás tento článek?
Ano