murr Schunk

Systém správy flotily manipulační techniky - FleetManager 4.x

Stále častěji se stává systém správy flotily běžnou součástí vybavení nových flotil, pro větší firmy se stal již standardem. Lídr v oblasti monitoringu flotil manipulační a skladové techniky firma STILL, poskytovatel komplexních intralogistických řešení, již řadu let úspěšně dodává a realizuje u zákazníků implementaci systému FleetManager. 

 

Tento systém pomáhá s denní i dlouhodobou operativou a získává potřebné provozní údaje. Benefit nasazení je nejen v zefektivnění provozu, úsporách nákladů, ale také ve zvýšení samotné bezpečnosti provozu, např. neoprávněné osoby již nemohou manipulovat s technikou.
Jeden z nejdůležitějších bodů je snižování nákladů, a to nejen těch provozních, ale také těch dodatečných, např. náklady spojené s opravami po nehodách nebo zvýšené náklady způsobené nešetrným zacházením s manipulační technikou. Nárazové čidlo třetí generace již dokáže nejen rozpoznat sílu nárazu, ale také jeho průběh, což napomáhá k odfiltrování běžných nárazů, jako jsou různé přejezdy nebo spáry. Dochází ke zlepšení jízdní kultury řidičů a prodloužení životnosti vozíků.
Vyhodnocování nárazů je se systémem FleetManager 4.x velmi detailní. Uživatel aplikace vidí nejen základní informace o přesné době nárazu, kdo s vozíkem jel, nebo o jaký konkrétní vozík se jednalo. Díky získávání dat z více čidel má provozovatel možnost zjistit i další informace, například zda měl řidič zapnutý bezpečnostní pás, zda byl zapnut výstražný maják, zda vozík vezl břemeno apod. FleetManager 4.x také dokáže uchovat krátkou historii před nárazem, i po něm. Časová osa zachycuje údaje, které se staly čtyři sekundy před nárazem a jednu sekundu po něm. Jedná se o data jako jsou rychlost vozíku a směr (vpřed, vzad), úhel natočení řízení a sílu brzdění. Díky těmto informacím je analýza nárazu značně efektivnější a přesnější.
V některých případech je systém schopen zaznamenat značně nestandardní nárazy. Názorný příklad: Manipulant zaparkoval vozík ve skladu, vystoupil a šel si vyzvednout potřebné dokumenty do kanceláře. Řidič přijíždějícího nákladního auta si však zaparkovaného stroje nevšiml a při nárazu promáčkl dveře vozíku, který ihned poté zaznamenal náraz. Informace byla reportována do systému a při pozdější analýze se zjistilo, že všechny hodnoty v časové ose jsou nulové. Vedoucí skladu tuto situaci následně prověřil na kamerách a došel k závěru, že nulové hodnoty jsou z důvodu toho, že vozík v tu chvíli stál zaparkovaný, tedy vozík před ani po nárazu nebyl v pohybu, nicméně byl v provozu a základní data k nehodě zaznamenal.
Dalším bodem je optimalizace samotné flotily, tedy složení a počty kusů. Pro úspěšnou optimalizaci je nezbytný pohled na flotilu jako celek. Jedním z faktorů je efektivita v průběhu jednotlivých dní/týdnů nebo měsíců, který dokáže odhalit případné úspory, např. dva vozíky, které jsou v provozu na různých odděleních. Jeden je však používán pouze ráno, druhý naopak v noci. Tyto vozíky mohou být nahrazeny jediným vozíkem bez ztráty produktivity.
Systém řízení flotil je komplexní nástroj, který nemusí být vždy využit v plném rozsahu. Pokud je takovýto systém řízení flotily do skladu pořízen, vždy je to s určitým záměrem. V mnoha případech jde pouze o to, aby měly firmy kontrolu nad tím, kdo v manipulační technice jezdí a další funkce nevyužívají. Jiné firmy mají v těchto systémech již svou provozní historii a dokáží tedy získat potřebná data, která jim pomáhají v kontinuálním zlepšování.
Aplikace FleetManager 4.x umožňuje export veškerých dat a další práci s nimi. V případě nastavení spojení a vazeb mezi jednotlivými daty je možno vytvářet individuální detailní vyhodnocení. Např. je možné zjistit trend výkonů/využití v rámci jednotlivých dnů v týdnu. Předpoklad je takový, že by stejné dny v týdnu měly mít podobné výkonové požadavky. Díky propojení dat z více exportů je možné tyto informace zjistit. Ty mohou napomoci například při plánování a schvalování krátkých dovolených, plánování externích pracovníků nebo plánování běžných servisních zásahů.

Výhody nasazení systému STILL FleetManager 4.x:
- Přenos dat pomocí GPRS nebo Bluetooth,
- Webová aplikace pro správu dostupná odkudkoli na světě,
- Jednoduchý intuitivní design, např. přiřazování řidičů k vozíkům pomocí „táhni a pusť“ = „drag & drop“,
- Neustálý vývoj a nové funkcionality,
- Parametrizace přístupů: možnost nastavit každému řidiči individuální jízdní profil (rychlost pojezdu, rychlost zdvihu, automatické zapnutí majáku apod.),
- Individuální přístup pomocí unikátního PIN kódu, karty zákazníka, karty STILL nebo čipu STILL,
- Sestavy pro vyhodnocování vozíků: deník vozíku, nárazy vozíků, detailní optimalizace flotily na základě denního grafu vytížení, monitoring spotřeby elektrické energie, atd.,
- Sestavy pro vyhodnocování řidičů: např. deník řidiče, nehody, průměrná spotřeba, atd.
www.still.cz
 

 
Publikováno: 1. 7. 2016 | Počet zobrazení: 1285 článek mě zaujal 281
Zaujal Vás tento článek?
Ano