rosler murr Schunk

3x rychleji a pořád přesně!

Renishaw nabízí stále nová řešení modernizací souřadnicových měřicích strojů. Na letošní veletrh MSV Nitra 2016 přináší ukázku kompletního řešení modernizace přímo na stroji.  

 

Přijďte se sami přesvědčit, jak lze udělat ze starého stroje nový, moderní a svou funkčností vhodný pro požadované aplikace.

Proč měřit v pěti osách?
Doba se zrychlila. Zákazník požaduje kontrolu dílů v kratším čase a požadavek na přesnost se bere jako automatická věc.
Pětiosý pohyb měřicí hlavice umožňuje doteku sondy nepřetržitě sledovat tvar složitých dílců a neodchylovat se od měřeného povrchu. Tím se zvyšuje výkon měření, minimalizují prostoje ve výrobě a poskytuje komplexnější posouzení kvality produkovaných výrobků.
Navíc u klasických metod měření si obvykle musíte vybrat. Buď upřednostníte rychlost nebo přesnost měření. To už teď ovšem není pravidlem. Sortiment produktů Renishaw pro měření v pěti osách poskytuje bezkonkurenční rychlost a flexibilitu měření, aniž byste se museli v oblasti rychlosti a přesnosti spokojit s kompromisy jako u běžných metod.

Zlepšete až 3x výkon svého souřadnicového stroje 
Jednou z možností modernizace je 5osá hlavice PH20 pro souřadnicové měření, která zvýší výkonnost měření bez ohledu na značku souřadnicového měřicího stroje. Hlavice PH20 snímá měřicí body unikátním způsobem. Měřicí pohyb nevykonává celý stroj, ale pouze sama hlavice. Měřicí body tak lze snímat rychleji, přesněji a opakovatelněji. Proto, pokud je pro Vás důležitá přesnost, množství naměřených bodů, ale stejně tak rychlost měření, zvolte PH20! Pětiosý pohyb výrazně zkracuje dobu měření oproti systémům s indexovatelnými hlavicemi. Kompaktní konstrukce hlavice je vhodná jak pro nově zakoupený souřadnicový měřicí stroj, tak i pro modernizaci starého stroje.

Ověřená výkonnost sondy
Snímací hlavice PH20 přináší uživatelům jasné výhody. Adaptivní polohování v pěti osách přizpůsobuje měřicí program poloze součásti na stroji a eliminuje tak chybu vyrovnání měřeného dílce. Také dochází k úspoře času kalibrace díky rychlým kalibračním rutinám. Vestavěná sonda TP20 představuje úsporu cenného pracovního prostoru měřicího stroje. Díky ní je také možný okamžitý přístup k řadě osvědčených spínacích modulů, které zajišťují široký výběr spínacích sil, možnosti směrového snímání a prodloužení pro splnění požadavků měření. Výměnné moduly zajišťují ochranu proti kolizi a mohou být automaticky vyměněny pomocí automatického zásobníku TCR20. Pokud máte na stroji sondu TP20, můžete stroj modernizovat pomocí hlavice PH20 a nepřestat využívat svoje stávající moduly.
 
Jednoduše k výsledku! Nový software MODUS 2 
MODUS 2 byl navržen s cílem zjednodušit programování a obsluhu souřadnicových měřicích strojů. Navazuje na osvědčený software MODUS a podporuje všechny technologie Renishaw pro tříosé i pětiosé měření.
Inovativní uživatelské rozhraní usnadňuje práci a umožňuje i novým uživatelům pracovat v prostředí MODUS 2 snadno a rychle. Ovládání software MODUS bylo kompletně přepracováno a MODUS 2 obsahuje řadu vynikajících nových funkcí - technologie „Off-Surface motion“, inteligentní měřicí strategie, automatický reporting nebo interaktivní virtuální prostředí souřadnicového měřicího stroje. MODUS 2 je určen pro všechny typy strojů - od malých ručně vedených strojů po víceosé měřicí systémy. Software dynamicky přizpůsobuje menu podle aktuálně měřeného prvku a nabízí vždy jen takové funkce, které jsou relevantní pro právě prováděnou měřicí úlohu.
Strategie měření je určována podle geometrie dílce inteligentním výběrem dat z CAD modelu. Hlavní prioritou však zůstává konzistence měřicích metod napříč celou organizací. MODUS 2 umožňuje uživatelům spolupracovat na určování strategie měření jednotlivých prvků.

Bezkonkurenční volba sond
Mimo hlavice PH20 se nabízí bezkonkurenční volba sond. Od základní spínací dotekové sondy (TP20) nebo rychlé skenovací sondy (SP25M nebo SP80), až po nejvýkonnější 5osou technologii REVOTM. Nové sondy a řídicí jednotky jsou schopny zpracovávat data měření mnohem rychleji (až 50krát rychleji), což vede k výraznému zkrácení času měření. Tím se uvolňuje další kapacita a umožňuje detailnější kontrolu stávajících komponent. Celkovým výsledkem těchto zlepšení výkonnosti je snížení provozních nákladů.
Jak již bylo řečeno, hlavici PH20 lze zakoupit s novým souřadnicovým měřicím strojem a lze ji také pořídit jako součást balíčku modernizace. Systém PH20 pracuje s řídicí jednotkou Renishaw UCC, která zajišťuje komunikaci se stávajícím metrologickým a aplikačním softwarem prostřednictvím otevřeného protokolu I++ DME.
Pro uživatele dotekových spínacích systémů představuje PH20 vynikající příležitost modernizovat stávající hlavice na nejnovější 5osou technologii. PH20 nepotřebuje přívod vzduchu a lze ji namontovat na pinolu stroje buď přímo, nebo prostřednictvím stopky či řady montážních adaptérů. Důležité také je, že ve většině případů systém PH20 bude bez úprav pracovat se stávajícími programy vytvořenými pro indexovatelnou hlavu.
Modenizujte a odhalte potenciál svého souřadnicového měřicího stroje.

Štěpán Mleziva, Renishaw
 

 
Publikováno: 1. 7. 2016 | Počet zobrazení: 1964 článek mě zaujal 401
Zaujal Vás tento článek?
Ano