murr Schunk

Partner pro efektivní komunikaci ve výrobě

Společnost TD-IS, která je významným partnerem výrobních podniků, kde působí jako integrátor ERP/PLM/DMS/CAx technologií v oblasti vývoje, konstrukce a výroby, patří k tradičním účastníkům pražských průmyslových veletrhů, a ani letos na nich nebude chybět.  

 

Letošní 15. ročník mezinárodního veletrhu strojírenských technologií For Industry (10. - 13. května) probíhá letos souběžně s veletrhem informačních systémů pro průmysl For Infosys. A protože si dnes málokdo dovede představit efektivní zvládání podnikových procesů ve výrobních firmách bez vyspělých informačních technologií, nabízí společnost TD-IS širokou paletu produktů včetně jejich implementace, školení a dalšího rozvoje.
Návštěvníci veletrhů by si neměli nechat ujít seminář Pokrytí kritických procesů při návrhu a výrobě (tentokrát zaměřeno na nástroje a formy), na kterém kombinací prezentace a živých ukázek firma navrhne, jak dosáhnou úspor využitím aplikací se zaměřením na procesy a kde se návratnost vynaložené investice prokáže nejrychleji.

Akce se koná v pátek 13. května 2016 od  9:30 do 11:30 v konferenčním sále č. 3 ve vstupní hale. Vstup je po předchozí registraci zdarma. Pokud se vám termín nehodí nebo se nemůžete dočkat, kontaktujte nás hned: Lenka Medková, sales@td-is.cz   www.td-is.cz

- Nabídkové řízení s aplikacemi  ERP, PLM/PDM, Moldflow a CAD/Viewer,
- Vývoj výlisku za použití ERP, PLM, Moldflow, Mechanické Simulace, CAD (Inventor/Alias),
- Vývoj formy - ERP, PLM, Moldflow, Mechanické Simulace, CAD, CAM,
- Synergie lisovna-nástrojárna (1+1>2) – komplexní záznamy o formě z hlediska výroby, provozu a údržby,
- Živé ukázky - Technická příprava výroby, tvorba CNC programů, řízení nákupu, plánování výroby, kooperace a odvádění výroby.

ERP
Že se výroba nedá efektivně řídit souborem excelovských tabulek je dnes jasné každému. Méně jasný je ale výběr správného ERP systému. Je obecně známé, že systémy převzaté se sériových výrob jsou v nástrojárnách nepoužitelné, byť by byly sebeznámější. Procesy v nástrojárnách jsou specifické a použití ERP systému, který není přímo určen pro tento typ výroby, obvykle vede k frustraci všech zúčastněných. 
Jak tedy oddělit zrno od plev? Systém pro nástrojárny musí umět rychle vytvořit kalkulaci formy, nabídku formy, nabídnout různé prostředky pro tvorbu technologických postupů, ale i umožnit práci bez nich, pracovat s kusovníky z CAD systémů, sledovat vykrytí pozic materiálem. Manažer musí mít online přehled o rozpracovanosti a nákladech zakázky.

PLM
Dokumentace jak technická, tak obecná vyžaduje více než jen sdílené místo někde na disku. Samozřejmostí by mělo být certifikované datové úložiště, které zajistí přístup k dokumentům pouze oprávněným osobám. Minimální požadovaná funkčnost:
- Workflow,
- Schvalovací a změnové řízení, správa verzí, historie,
- Správa uživatelů, projektů (propojení CAD),
- Integrace CAx, Office, Outlook, plotmanagement, datové schránky, ERP, ...

CAD/CAM
Používaný systém by měl nabídnout alespoň:
- Freeform modeling,
- Rychlé a snadné vytvoření komplexních tvarů,
- Snadné kombinace s hybridním modelováním (param, direct, free),
- Plně heterogenní modelovací prostředí,
- Načítání CAD dat i v nativních formátech jiných systémů,
- Asociativita model - NC program,
- Adaptivní obrábění,
- Rychlost výpočtu,
- Postprocesor optimalizovaný pro každý stroj.

Simulace
Potřeba simulace je neoddiskutovatelná. Simulace provedená již při návrhu formy umožní problémům předejít a formu optimalizovat.

Analýza plnění
- Posouzení designu plastových dílců,
- Zatékání taveniny do tvarové dutiny formy,
- Posouzení tloušťky stěn,
- Optimální návrh polohy a druhu vtoku,
- Konstrukce nástroje,
- Minimalizace vzniku možných vad, kritická místa, studené spoje, uzavírání vzduchu, orientace skleněných vláken,
- Balancování vtokových soustav, technologické parametry.

Analýza chlazení
- Konstrukce temperačních okruhů,
- Zkrácení doby chlazení.

Analýza deformací
- Nalezení příčin deformací,
- Odstranění deformací.

MES
Informační systém či ad-on modul podnikového informačního systému ERP, který má především za úkol operativně řídit výrobu a získávat potřebná on-line data o jejím aktuálním stavu a rozpracovanosti.

Viewer
Masivní nasazení prohlížečů v počítačích ve výrobě zpřístupní i 3D modely všem pracovníkům, což podstatně usnadní práci nejen technikům, ale i např. zámečníkům při montáži formy.

www.td-is.cz
 

 
Publikováno: 3. 6. 2016 | Počet zobrazení: 1324 článek mě zaujal 267
Zaujal Vás tento článek?
Ano